Privacyverklaring Almere Afval app

De gemeente Almere is de (verwerkings)verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG).

De gemeente Almere hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. Op de website van de gemeente Almere kunt u lezen hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat. Voor informatie gaat u naar www.almere.nl/privacy-statement/.

Wat leest u in deze verklaring? 

In de verklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens de gemeente Almere van u vastlegt bij het gebruik van de mobiele app Almere Afval. Ook kunt u lezen voor welke doeleinden deze gegevens worden vastgelegd en hoe lang deze gegevens bewaard worden. Daarnaast leest u wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. 

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd en voor welke doelen?

Bij het gebruik van de app kunt u uw postcode en huisnummer in de app invoeren. Daarmee kunt u zien wanneer welk soort afval bij u wordt opgehaald. De gemeente gebruikt deze gegevens alleen om de afvalkalender in de app te tonen.  

Ook kunt u ervoor kiezen om een herinnering (push notificatie) op uw mobiele telefoon of apparaat te ontvangen wanneer welk soort afval bij u in de straat wordt opgehaald.
Als u deze herinnering wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor in de app aanmelden. 

Desgewenst kunt u in de app bij Instellingen aangeven of u berichten van de gemeente wilt ontvangen. In dat geval wordt het nummer van uw mobiele telefoon bewaard (device-id). Dit nummer wordt gebruikt om u deze berichten te sturen. 

Om u te kunnen tonen waar in uw buurt een afvalcontainer bevindt, kunt u bij de eerste keer opstarten van de app toestemming geven om uw locatiegegevens te delen om tijdens het gebruik van de app die gegevens te gebruiken. U bent niet verplicht om deze toestemming te geven. U kunt de toestemming ook uitzetten bij de app machtigingen die u bij de algemene instellingen van uw telefoon vindt.

De app bepaalt via de gps-functie op uw telefoon uw locatie. Daardoor kunt u de dichtstbijzijnde containerlocaties vinden op de kaart. Dit gebeurt lokaal op uw telefoon, de gemeente kan niet zien waar u bent. 

De gemeente kan in geen geval priv├ęgegevens van uw telefoon inzien, verzamelen, veranderen of verwijderen. Dit is technisch uitgesloten. Ook kan de app geen gegevens naar derden sturen.

Uw gegevens worden op basis van uw toestemming gebruikt voor de app. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken, door uw instellingen aan te passen. Een ingetrokken toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat gedurende uw toestemming de app rechtsgeldig jouw locatiegegevens heeft vastgelegd. Als u uw toestemming intrekt, dan legt de app deze gegevens niet meer vast. 

Hoe lang worden uw gegevens vastgelegd? 

Zolang u de mobiele app op uw telefoon heeft ge├»nstalleerd blijven de gegevens bewaard in de app. Ook wordt uw nummer van uw mobiele apparaat (device id) bewaard zolang u zich aangemeld heeft om berichten te ontvangen. Als u uw instellingen aanpast en aangeeft dat u geen berichten meer wil ontvangen, dan wordt dit nummer per direct verwijderd. Uw locatiegegevens worden alleen gedurende het gebruik van de app bewaard en enkel op basis van uw toestemming. 

Uw rechten

U kunt uw gegevens altijd inzien, zo nodig zelf corrigeren, dan wel wissen. Ook heeft u recht op rectificatie van uw gegevens, recht op vergetelheid, dataportabiliteit en beperking van de verwerking. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het vastleggen van deze gegevens, of een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. 

U kunt uw gegevens onder meer wissen dan wel het gebruik van uw gegevens beperken door in de mobiele app uw instellingen aan te passen, of door de app te verwijderen van uw telefoon.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen leest u op de website van de gemeente Almere bij privacy-statement. 

Ontvangers van uw gegevens

De volgende personen en/of instanties kunnen uw persoonsgegevens ontvangen:
(a) De leverancier van de app 2GoMobile.
(b) Overheidsinstanties, zoals politie en justitie, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Beveiliging

De gemeente maakt gebruik van beveiligingsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Met de leverancier van de app Almere Afval hebben we goede afspraken gemaakt over de beveiliging van de app en om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te behouden.

Wijzigingen 

De gemeente behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Versie 1.0. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 23 februari 2018.