Direct naar paginainhoud

Behandeling van aanvragen

Als je jouw subsidieaanvraag compleet en op tijd hebt ingediend, dan gelden er verschillende beslistermijnen. Bij kortdurende activiteiten (eenmalige subsidies) krijg je 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. Bij subsidies voor een heel kalenderjaar (jaarlijkse subsidies) krijg je voor 31 december een besluit.

Je krijgt schriftelijk bericht als de gemeente langer nodig heeft voor het besluit. Ook als er nog aanvullingen op jouw aanvraag nodig zijn, krijg je hierover bericht.

Uitbetaling en verantwoording

Krijg je van de gemeente een positief besluit? Dan zijn de uitbetaling en verantwoording afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag: 

Tot 10.000 euro:

  • stelt de gemeente het bedrag direct vast;
  • is er geen inhoudelijke of financiële verantwoording nodig;
  • voert de gemeente steekproefsgewijze controles uit.

Van 10.000 tot 50.000 euro:

  • krijg je een bedrag voor overeengekomen activiteiten/prestaties;
  • stuur je de gemeente achteraf een inhoudelijke verantwoording van de activiteiten;
  • voert de gemeente steekproefsgewijze controles uit.

Vanaf 50.000 euro: 

  • krijg je een voorschot van 100% van de subsidie (mogelijk in meer betaaltermijnen);
  • stuur je de gemeente achteraf een inhoudelijke én financiële verantwoording;
  • kan de gemeente afhankelijk van de afspraken ook om tussentijdse verantwoording vragen.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening