Direct naar paginainhoud

Bodycams

Handhavers hebben te maken met agressie en geweld op straat. Dat is ongewenst en onacceptabel, want ze moeten veilig hun werk kunnen doen. Om hen te beschermen en hun veiligheidsgevoel te vergroten, heeft de gemeente een proef gedaan met bodycams. Dit is een draagbare camera die is bevestigd op de jas van de handhaver, ter hoogte van zijn/haar borstkas. Na een positieve evaluatie van de proef heeft Stadstoezicht besloten de bodycam toe te voegen aan de standaard uitrusting van alle boa’s.

Zo werkt de bodycam

De camera staat standaard op stand-by. In deze stand filmt de camera en registreert het geluid, maar worden beelden niet opgeslagen. Zodra de handhaver de bodycam aanzet, worden de beelden wel opgeslagen. Dit is inclusief 30 seconden voordat de opnameknop op de camera wordt aangezet. Als de handhaver het filmen stopt, loopt de opname nog 30 seconden door.

Hoe weet ik of er opnames worden gemaakt?

De handhaver draagt de bodycam duidelijk en zichtbaar. Als een voorval op straat uit de hand dreigt te lopen, kan er een onveilige situatie ontstaan voor de handhaver en eventuele omstanders. Zodra de handhaver dit opmerkt, zal hij/zij eerst de persoon in kwestie waarschuwen dat hij een bodycam draagt en deze aan zal zetten om beeld– en geluidopnames te maken.  Als een waarschuwing vooraf niet mogelijk is, omdat er door de boa direct gehandeld moet worden, wordt de bodycam zonder aankondiging direct aangezet. Zodra het mogelijk is, zal de boa dit alsnog aangeven. Nadat de dreigende situatie voorbij is of geen sprake is van escalatie, wordt de bodycam uitgezet. Ook nadat er opnames zijn gemaakt, wordt de persoon in kwestie geïnformeerd over de richtlijnen voor het gebruik van de bodycam die op deze pagina staan.

Bezwaar tegen filmen

De handhavers zijn bevoegd om zelf te bepalen wat ze opnemen. Daar is geen toestemming voor nodig van de mensen die in beeld komen. Je kunt achteraf bezwaar maken. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@almere.nl, onder vermelding van ‘bezwaar bodycams’. Of stuur een brief naar:
 
Gemeente Almere
t.a.v. Team Stadstoezicht
Stadhuisplein 1
1315 HR Almere
 
Vermeld bij je bezwaar in ieder geval de datum en het tijdstip van de opname.

Privacy, opslag en bewaartermijn beelden

De gemeente gaat zorgvuldig om met je gegevens. De beelden worden versleuteld opgeslagen in een beveiligde omgeving. Hierdoor zijn de bestanden onleesbaar voor onbevoegden. Een beperkt aantal geautoriseerde personen mag de beelden bekijken. Alleen in specifieke gevallen kunnen de opnames worden gebruikt, namelijk:

  • Als het Openbaar Ministerie (OM) de beelden vordert voor een strafrechtelijk onderzoek.
  • Bij een klachtenprocedure of een verzoek van inzage van een persoon die is gefilmd.
  • Als een boa een inzageverzoek indient ter evaluatie van zijn/haar eigen handelen.

De bewaartermijn voor camerabeelden is 28 dagen. Als er in die periode geen uitlees-/inzageverzoek is ontvangen , worden de beelden definitief vernietigd. De bewaartermijn kan worden verlengd als de procedure van bijvoorbeeld een onderzoek of klachtenafhandeling nog niet is afgerond. 

Uitleesverzoek

Je kunt een uitleesverzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@almere.nl, onder vermelding van ‘bodycams’. Of stuur een brief naar:
 
Gemeente Almere
T.a.v. Teammanager Stadstoezicht
Betreft: Uitleesverzoek bodycam
Postbus 200, 1300 AE Almere 
 
Geef in je uitleesverzoek minimaal het volgende aan:

  • Organisatie, naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres van verzoeker;
  • Een aantoonbaar belang voor het bekijken van de beelden;
  • Datum, tijdstip en plaats waar de beelden zijn opgenomen.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening