Direct naar paginainhoud

Handhaving via stadstoezicht en cameratoezicht

Stadstoezicht draagt bij aan een stad waarin iedereen zich veilig voelt en prettig kan leven. De toezichthouders en handhavers (buitengewoon opsporingsambtenaren, boa's) worden ingezet op specifieke probleemgebieden en -tijden. Ze zijn allemaal opgeleid tot fietser en daarmee extra zichtbaar. Zij zijn bereikbaar en aanspreekbaar voor iedereen en verkleinen daarmee de kans op onder meer woninginbraken, straatroven, overvallen en geweld.

Stadstoezicht is ook gericht op het terugdringen van jeugdoverlast. Zowel voor de veiligheid in het algemeen als voor preventieve jeugdzorg. De handhavers op straat hebben direct contact met cameratoezicht. Op bepaalde locaties wordt mobiel cameratoezicht ingezet. De burgemeester kan extra veiligheidsmaatregelen nemen vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Almere als hij dit noodzakelijk vindt. Zoals het aanwijzen van alcohol- en blowverbodsgebieden of het instellen van tijdelijk cameratoezicht.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening