Direct naar paginainhoud

Gladheid

Als het glad wordt strooit de gemeente de belangrijkste wegen en fietspaden in Almere. Blijf wel goed opletten, want het strooien van zout helpt niet altijd direct. Je kunt zelf de stoep voor je woning of bedrijf ijsvrij houden. Hiervoor koop je strooizout bij een doe-het-zelfzaak of tuincentrum.

De gemeente strooit op de busbanen, dreven, belangrijke doorgaande hoofdwegen en doorgaande fietspaden. De gemeente is niet als enige instantie verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding in Almere. Rijkswaterstaat neemt de snelwegen voor zijn rekening, de provincie Flevoland zorgt voor de Hogering, Buitenring, Tussenring, Vogelweg, Waterlandseweg, Pampusweg en Oostvaardersdijk.

Wanneer strooit de gemeente?

We gebruiken meerdere methoden om te bepalen wanneer en waar strooien nodig is. Zo kijken we waar gladheid wordt verwacht en welke wegdelen sneller bevriezen. We strooien we bij voorkeur voordat het glad wordt. Als de gladheid langer duurt of als er sneeuw ligt, schuiven we de sneeuw weg en strooien we gelijk zout om de overlast te beperken. Op Twitteraccount @gladheidalmere melden we het als we een strooiactie houden.

In bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij een dreigend zouttekort of verminderde beschikbaarheid van materieel of personeel, passen we onze werkwijze aan. We strooien dan alleen de belangrijkste doorgaande wegen, zoals de busbanen en ontsluitingswegen. Hierdoor kunnen hulpdiensten toch altijd snel ter plaatse zijn. Wanneer dit noodplan van kracht wordt, maken we dit bekend via onder andere deze website en Twitter.

Zoutbak en verkeerspaaltjes

Bewonersgroepen, stichtingen, verenigingen en maatschappelijke instellingen/organisaties kunnen een zoutbak adopteren. De gemeente levert de bak op de aangegeven locatie en vult deze eenmalig. Daarna kunnen de genoemde partijen deze zelf vullen. Neem voor adoptie van een zoutbak en de verdere afspraken hierover contact op via het contactformulier of bel naar telefoonnummer 14 036.

De zoutbakken bij gezondheidscentra en scholen zijn bedoeld om het gebied rond die locaties te strooien

Verkeerspaaltjes

Soms is het nodig om paaltjes op paden of bruggen in de winter weg te halen, zodat strooiwagens daar kunnen rijden. Vanzelfsprekend blijven deze paden verboden voor motorvoertuigen. De politie moet op onjuist gedrag handhaven.

De paal laten staan en alleen verwijderen als de strooiwagen erlangs moet is geen optie. Vanwege gladheid is het niet gewenst dat de chauffeur tijdens het strooien zijn voertuig verlaat. Ook kunnen paaltjes vastvriezen. Niet strooien is ook geen optie, als het doorgaande (fiets)paden betreft.

Soms kun je zelf een paaltje beheren. Dan kun je het tijdens strooiacties zelf weghalen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier of bel 14 036. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening