Direct naar paginainhoud

Noodopvang vluchtelingen

De gemeente heeft een verzoek gekregen van het Rijk of het mogelijk is om vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Deze oproep is gedaan aan alle gemeenten in Nederland. Almere geeft hier gehoor aan. De gemeente Almere vangt vluchtelingen en asielzoekers op 2 plekken in de gemeente op.

Tijdelijke noodopvang asielzoekers bij azc Almere

In Almere bieden wij vooruitlopend op de definitieve uitbreiding van het Almeerse azc tijdelijk opvang voor 448 asielzoekers direct naast het bestaande azc op sportpark Fanny Blankers-Koen. Deze noodopvang komt op de locatie waar al voor is besloten dat er permanente uitbreiding zal plaatsvinden. Asielzoekers worden op deze locatie tot en met 31 maart 2024 opgevangen.

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. De wijkagent neemt deze locatie drie maal per dag mee in de surveillance.

Tijdelijke noodopvang asielzoekers in voormalige brandweerkazerne Markerkant

De gemeente Almere stelt de voormalige brandweerkazerne Markerkant 15 beschikbaar als crisisnoodopvang voor asielzoekers. Daar kunnen we maximaal 180 asielzoekers opvangen. Asielzoekers worden op deze locatie tot en met 31 december 2023 opgevangen.

Het COA is verantwoordelijk voor het beheer van deze locatie. Ervaar je overlast van deze opvanglocatie? Neem dan contact op met de locatieco√∂rdinator. Dit kan 24 uur per dag op telefoonnummer 06 38 21 50 87. Het telefoonnummer kan alleen worden gebruikt voor overlastmeldingen van vluchtelingen bij voormalige brandweerkazerne Markerkant.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening