Direct naar paginainhoud
menu

De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die een opleiding volgen, en door een arbeidshandicap niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Voorwaarden

U heeft recht als:      

 • u 18 jaar of ouder bent.
 • u recht heeft op studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • u niet meer vermogen heeft dan de voor uw situatie gestelde vermogensgrens. Met vermogen bedoelen we hier spaargeld of waardevolle bezittingen verminderd met aanwezige schulden.
 • u niet zelf in staat bent om het wettelijk minimumloon te verdienen. Maar u wel mogelijkheden heeft om mee te doen en te werken. (U heeft wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.) Het UWV beoordeelt dit. Zij kijken of u arbeidsvermogen heeft. Nadat u uw aanvraag voor een studietoeslag heeft ingediend, vraagt de gemeente aan het UWV om uw arbeidsvermogen te beoordelen. Voordat wij het UWV benaderen om uw arbeidsvermogen te beoordelen. Nemen wij telefonisch contact met u op om uw persoonlijke situatie volledig in beeld te krijgen.
 • Dit is een vastgesteld bedrag en niet afhankelijk van de woonsituatie. 

Aanvragen

U kunt de Individuele studietoeslag (IST) hieronder online aanvragen via de button "Aanvraag IST starten”. U heeft daarvoor een DigiD nodig en gegevens over uw inkomen en huur of hypotheek.

Hoe werkt het:

 • U start de aanvraag met het invullen van uw DigiD.
 • Gegevens die bij ons al bekend zijn worden automatisch opgehaald.
 • U beantwoordt de vragen over uw financiële situatie. Zorg dat u uw gegevens over inkomen en woonsituatie bij de hand heeft.
 • U gaat akkoord met de aanvraag en sluit deze af. U ontvangt een automatische bevestigingsmail van ons. Controleer of u deze heeft ontvangen! De bevestigingsmail is het bewijs dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.
 • Zorg dat u alle bewijsstukken upload of inlevert.
 • De gemeente heeft dan acht weken de tijd om een besluit te nemen over uw aanvraag. Het kan zijn dat wij nog extra informatie van u nodig hebben. Dan nemen wij contact met u op.
 • U krijgt een brief thuis met ons besluit.

Heeft u geen DigiD? Vraagt u dan hier een DigiD aan. Of heeft u hulp nodig bij uw online aanvragen of bewijsstukken uploaden? Wij kunnen u ondersteunen. 

Gegevens die nodig kunnen zijn bij uw aanvraag

Bij een aanvraag hebben wij gegevens van u nodig. Welke gegevens precies nodig zijn, hangt af van uw woon-, leef- en financiële situatie. Het is handig om in ieder geval deze bewijsstukken bij de hand te hebben.

 • Bewijs van recht op studiefinanciering WSF (Wet studiefinanciering 2000) of recht op een tegemoetkoming WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten).
 • Keuringsrapport arbeidsvermogen van het UWV. Hierin staat vermeld of er mogelijkheden zijn voor arbeidsparticipatie.
 • Afschriften van alle bank- en/of spaarrekeningen waarover u de beschikking heeft van de laatste drie maanden voor de aanvraag. Een uitdraai van internet mag, als daarop het saldo, tenaamstelling, rekeningnummer en mutaties staan vermeld staan.
 • Bewijsstukken overige vermogensbestandsdelen zoals auto, caravan, sieraden, buitenlandse bezittingen en afkoop levensverzekeringen.
 • Bewijsstukken van eventuele schulden.
 • Kopie salaris- en/of uitkeringsspecificaties of andere inkomensbewijzen van u met betrekking tot de laatste drie maanden voor de aanvraag.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of vreemdelingendocument) als u geen uitkering bij de gemeente heeft.

Aanvraag IST starten

FAQ Studietoeslag voor mensen met arbeidshandicap

Bewijsstukken IST

Ik heb bewijsstukken ingeleverd. Zijn deze al ontvangen?

Als u de stukken via het digitale uploadformulier heeft ingestuurd, heeft u een bevestiging gekregen via e-mail. Als u de stukken heeft meegestuurd met uw aanvraag heeft u een bevestiging gekregen aan het eind van de aanvraag. Als u de stukken heeft ingescand op het stadhuis met hulp van een gastvrouw of gastheer heeft u ook een bevestiging gekregen.

Bewijsstukken

Hoe kan ik bewijsstukken inleveren?

U kunt op verschillende manieren (bewijs)stukken bij ons inleveren. Zet op elk document uw klantnummer.

 • Online meesturen met de aanvraag.
 • Na uw aanvraag uploaden: Via de groene button kunt u de bewijsstukken uploaden. U krijgt daarvan een bevestiging toegestuurd.

Uploaden bewijsstukken 

 • Mailen: U kunt de stukken thuis ook scannen en sturen naar info@almere.nl. Om ervoor te zorgen dat uw stukken op de plek van bestemming komen, moet u in het “onderwerp” vermelden: Werk en Inkomen. Vergeet niet in uw e-mail uw voorletters, achternaam en klantnummer vermelden. Als u niet weet wat uw klantnummer is, vermeld dan uw geboortedatum, voorletters en achternaam.
 • Afspraak maken: U kunt een afspraak maken via almere.nl/afspraak. Kies voor de categorie 'Sociaal Domein' en 'hulp bij inscannen'. De gastheren en gastvrouwen bij Sociaal Domein in het stadhuis helpen u dan bij het inscannen en insturen van de bewijsstukken. 

Ik wil bewijsstukken meesturen met de aanvraag. Welke formaten zijn toegestaan?

U kunt maximaal 20 bijlagen meesturen met de aanvraag.

U kunt documenten van het type ‘jpg’, ‘bmp’, ‘png’, of ‘pdf’ sturen.

De maximale omvang per bestand is 900kb (verklein eventueel te grote bestanden).

Storing IST

Er is een storing in het systeem. Wat moet ik doen?

Wij adviseren u om het later op de dag nog eens te proberen. Lukt het dan ook niet, vult u dan in ieder geval het online meldingsformulier in. Op die manier wordt uw aanvraag alvast geregistreerd op de dag van vandaag. U kunt dat doen met dit formulier.

Online aanmelden

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via 14 036.

 

Bewijsstukken

Ik heb mijn bewijsstukken niet digitaal. Hoe kan ik ze zelf scannen? Kan ik ook een foto maken?

 • Als u zelf uw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van u en uw partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat u niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • U kunt ook een foto maken van uw bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).
 • Als u zelf uw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van u en uw partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat u niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • U kunt ook een foto maken van uw bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).

De online vragenlijst IST

Hoe weet ik of mijn aanvraag bij de gemeente is binnengekomen?

U ontvangt binnen enkele minuten na verzending van de aanvraag een e-mail ter bevestiging. De afzender van dit bericht is noreply@remove-this.almere.nl. Als u het bericht niet in uw postvak van uw e-mailaccount kunt vinden, controleert u dan uw spam folder.

Heeft u geen mail ontvangen, controleer dan of u de online vragenlijst volledig hebt doorlopen. Als u de vragenlijst al heeft afgesloten kunt u opnieuw inloggen met uw DigiD.

Op de laatste pagina staat dat u klaar bent met het indienen van uw aanvraag en de vragenlijst kunt afsluiten.

Heeft u daarna geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente (14 036).

Als ik tussentijds stop met beantwoorden van de vragen, moet ik daarna opnieuw beginnen?

Vanwege privacy en veiligheid logt DigiD automatisch uit als er ongeveer een kwartier geen actie is ondernomen op het scherm.

Zolang uw inlog met DigiD nog niet is verlopen, kunt u de aanvraag meteen voortzetten.

Als de onderbreking langer heeft geduurd, kunt u opnieuw inloggen en kiezen voor het verder gaan met behoud van de eerder ingevulde antwoorden.

Kan ik de vragenlijst invullen / een aanvraag indienen op mijn mobiele telefoon of tablet?

Het is op dit moment niet te adviseren om uw aanvraag in te dienen via uw mobiele telefoon of tablet. Het is mogelijk dat de aanvraag dan niet goed wordt verzonden naar de gemeente. Wij adviseren uw aanvraag in te dienen via een computer of laptop. Controleer na uw aanvraag altijd of u een e-mail met de bevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen.

Wat vindt u van onze website?