Studietoeslag voor mensen met arbeidshandicap

De studietoeslag is een regeling voor studenten die vanwege een structureel aanwezige ziekte of gebrek, niet in staat zijn om naast hun studie te werken. Per 1 april 2022 geldt hiervoor een landelijke regeling die in plaats komt van de oude regeling vanuit de gemeente Almere.

Voorwaarden

Je hebt vanaf 1 april 2022 recht op studietoeslag als je aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • je woont in de gemeente Almere;
 • je hebt recht hebt op studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en bent daadwerkelijk aan het studeren. Het recht op studietoeslag stopt 1 maand nadat de studie is beëindigd;
 • je bent als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat om naast de studie te werken. Mogelijk zullen wij naar aanleiding van jouw aanvraag een medisch onderzoek laten uitvoeren door een arbeidsmedisch specialist, welke wij als gemeente inschakelen.  

Hoogte van de studietoeslag

De landelijke hoogte van de studietoeslag per maand is vanaf 1 april 2022 als volgt:

LeeftijdStudietoeslag per maand
21 jaar en ouder€ 300,-
20 jaar€ 240,-
19 jaar€ 180,-
18 jaar€ 150,-
17 jaar€ 118,50
16 jaar€ 103,50
15 jaar€ 90,-

Inlichtingenplicht

Bij toekenning van een studietoeslag wordt jou ook een inlichtingenplicht opgelegd. Je bent dan verplicht zelfstandig melding te maken bij de gemeente als er iets gebeurt waardoor je niet meer voldoet aan de gestelde eisen voor individuele studietoeslag. Denk hierbij aan stoppen met de studie, verhuizing naar een andere gemeente of beginnen met werken (behalve bij stage-inkomsten tot maximaal € 180,00 per maand).

Aanvragen

Je kunt de studietoeslag hieronder online aanvragen via de button "Aanvraag studietoeslag starten”. Je hebt daarvoor een DigiD nodig.

Hoe werkt het:

 • Je start de aanvraag met het invullen van jouw DigiD.
 • Gegevens die bij ons al bekend zijn worden automatisch opgehaald.
 • Je beantwoordt de vragen over jouw financiële situatie. Zorg dat je jouw gegevens over woonsituatie bij de hand hebt.
 • Je gaat akkoord met de aanvraag en sluit deze af. Je ontvangt een automatische bevestigingsmail van ons. Controleer of je deze hebt ontvangen! De bevestigingsmail is het bewijs dat wij jouw aanvraag hebben ontvangen.
 • Zorg dat je alle bewijsstukken upload of inlevert.
 • De gemeente heeft dan acht weken de tijd om een besluit te nemen over jouw aanvraag. Het kan zijn dat wij nog extra informatie van je nodig hebben. Dan nemen wij contact met je op.
 • Je krijgt een brief thuis met ons besluit.

Heb je geen DigiD? Vraag dan hier een DigiD aan. Of heb je hulp nodig bij jouw online aanvragen of bewijsstukken uploaden? Wij kunnen je ondersteunen. 

Gegevens die nodig kunnen zijn bij de aanvraag

Bij een aanvraag hebben wij gegevens van je nodig. Het is handig om in ieder geval deze bewijsstukken bij de hand te hebben.

 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of vreemdelingendocument) als je geen uitkering bij de gemeente hebt.
 • Bewijs van inschrijving bij onderwijsinstelling voor huidige studiejaar.
 • Bewijs DUO van recht op studiefinanciering WSF (Wet studiefinanciering 2000) of recht op een tegemoetkoming WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten).
 • (indien aanwezig) Medische bewijsstukken ter ondersteuning van jouw aanvraag voor individuele studietoeslag. Indien je deze informatie niet wenst te delen of niet beschikbaar is, kunnen wij voor onze beoordeling zelf een medische keuring laten uitvoeren door een arbeids-medisch specialist via de gemeente.

Aanvraag studietoeslag starten

FAQ Studietoeslag voor mensen met arbeidshandicap

Bewijsstukken IST

Ik heb bewijsstukken ingeleverd. Zijn deze al ontvangen?

Als je de stukken via het digitale uploadformulier hebt ingestuurd, heb je een bevestiging gekregen via e-mail. Als je de stukken hebt meegestuurd met jouw aanvraag heb je een bevestiging gekregen aan het eind van de aanvraag. Als je de stukken hebt ingescand op het stadhuis met hulp van een gastvrouw of gastheer heb je ook een bevestiging gekregen.

Bewijsstukken

Hoe kan ik bewijsstukken inleveren?

Je kunt op verschillende manieren (bewijs)stukken bij ons inleveren. Zet op elk document jouw klantnummer.

 • Online meesturen met de aanvraag.
 • Na jouw aanvraag uploaden: Via de groene button kun je de bewijsstukken uploaden. Je krijgt daarvan een bevestiging toegestuurd.

Uploaden bewijsstukken 

 • Mailen: Je kunt de stukken thuis ook scannen en sturen naar info@almere.nl. Om ervoor te zorgen dat jouw stukken op de plek van bestemming komen, moet je in het “onderwerp” vermelden: Werk en Inkomen. Vergeet niet in jouw e-mail, jouw voorletters, achternaam en klantnummer vermelden. Als je niet weet wat jouw klantnummer is, vermeld dan jouw geboortedatum, voorletters en achternaam.
 • Afspraak maken: Je kunt een afspraak maken via almere.nl/afspraak. Kies voor de categorie 'Sociaal Domein' en 'hulp bij inscannen'. De gastheren en gastvrouwen bij Sociaal Domein in het stadhuis helpen jou dan bij het inscannen en insturen van de bewijsstukken. 

Ik wil bewijsstukken meesturen met de aanvraag. Welke formaten zijn toegestaan?

 • Je kunt maximaal 20 bijlagen meesturen met de aanvraag.
 • Je kunt documenten van het type ‘jpg’, ‘bmp’, ‘png’, of ‘pdf’ sturen.
 • De maximale omvang per bestand is 900kb (verklein eventueel te grote bestanden).

Storing IST

Er is een storing in het systeem. Wat moet ik doen?

Wij adviseren jou om het later op de dag nog eens te proberen. Lukt het dan ook niet, vul dan in ieder geval het online meldingsformulier in. Op die manier word je aanvraag alvast geregistreerd op de dag van vandaag. Je kunt dat doen met dit formulier.

Online aanmelden

Vragen?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via 14 036.

Bewijsstukken

Ik heb mijn bewijsstukken niet digitaal. Hoe kan ik ze zelf scannen? Kan ik ook een foto maken?

 • Als je zelf jouw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van jou en jouw partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat je niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • Je kunt ook een foto maken van jouw bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).
 • Als je zelf jouw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van jou en jouw partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat je niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • Je kunt ook een foto maken van jouw bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).

De online vragenlijst IST

Hoe weet ik of mijn aanvraag bij de gemeente is binnengekomen?

Je ontvangt binnen enkele minuten na verzending van de aanvraag een e-mail ter bevestiging. De afzender van dit bericht is noreply@remove-this.almere.nl. Als je het bericht niet in jouw postvak van jouw e-mailaccount kunt vinden, controleer dan jouw spam folder.

Heb je geen mail ontvangen, controleer dan of je de online vragenlijst volledig hebt doorlopen. Als je de vragenlijst al hebt afgesloten kun je opnieuw inloggen met jouw DigiD.

Op de laatste pagina staat dat je klaar bent met het indienen van jouw aanvraag en de vragenlijst kunt afsluiten.

Heb je daarna geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente (14 036).

Als ik tussentijds stop met beantwoorden van de vragen, moet ik daarna opnieuw beginnen?

Vanwege privacy en veiligheid logt DigiD automatisch uit als er ongeveer een kwartier geen actie is ondernomen op het scherm.

Zolang jouw inlog met DigiD nog niet is verlopen, kun je de aanvraag meteen voortzetten.

Als de onderbreking langer heeft geduurd, kun je opnieuw inloggen en kiezen voor het verder gaan met behoud van de eerder ingevulde antwoorden.

Kan ik de vragenlijst invullen / een aanvraag indienen op mijn mobiele telefoon of tablet?

Het is op dit moment niet te adviseren om jouw aanvraag in te dienen via jouw mobiele telefoon of tablet. Het is mogelijk dat de aanvraag dan niet goed wordt verzonden naar de gemeente. Wij adviseren je aanvraag in te dienen via een computer of laptop. Controleer na jouw aanvraag altijd of je een e-mail met de bevestiging van jouw aanvraag hebt ontvangen.