Studietoeslag voor mensen met arbeidshandicap

De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die een opleiding volgen, en door een arbeidshandicap niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Voorwaarden

Je hebt recht als:      

 • je 18 jaar of ouder bent.
 • je recht hebt op studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en bent daadwerkelijk aan het studeren.
 • het recht op studietoeslag stopt 1 maand nadat de studie is beëindigd.
 • je niet meer vermogen hebt dan de voor jouw situatie gestelde vermogensgrens. Met vermogen bedoelen we hier spaargeld of waardevolle bezittingen verminderd met aanwezige schulden.
 • je niet zelf in staat bent om het wettelijk minimumloon te verdienen. Maar je wel mogelijkheden hebt om mee te doen en te werken. (Je hebt wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.) Het UWV beoordeelt dit. Zij kijken of je arbeidsvermogen heeft. Nadat je jouw aanvraag voor een studietoeslag hebt ingediend, vraagt de gemeente aan het UWV om jouw arbeidsvermogen te beoordelen. Voordat wij het UWV benaderen om jouw arbeidsvermogen te beoordelen. Nemen wij telefonisch contact met jou op om jouw persoonlijke situatie volledig in beeld te krijgen.
 • Dit is een vastgesteld bedrag en niet afhankelijk van de woonsituatie. 

Aanvragen

Je kunt de Individuele studietoeslag (IST) hieronder online aanvragen via de button "Aanvraag IST starten”. Je hebt daarvoor een DigiD nodig en gegevens over jouw inkomen en huur of hypotheek.

Hoe werkt het:

 • Je start de aanvraag met het invullen van jouw DigiD.
 • Gegevens die bij ons al bekend zijn worden automatisch opgehaald.
 • Je beantwoordt de vragen over jouw financiële situatie. Zorg dat je jouw gegevens over inkomen en woonsituatie bij de hand heeft.
 • Je gaat akkoord met de aanvraag en sluit deze af. Je ontvangt een automatische bevestigingsmail van ons. Controleer of je deze hebt ontvangen! De bevestigingsmail is het bewijs dat wij jouw aanvraag hebben ontvangen.
 • Zorg dat je alle bewijsstukken upload of inlevert.
 • De gemeente heeft dan acht weken de tijd om een besluit te nemen over jouw aanvraag. Het kan zijn dat wij nog extra informatie van je nodig hebben. Dan nemen wij contact met je op.
 • Je krijgt een brief thuis met ons besluit.

Heb je geen DigiD? Vraag dan hier een DigiD aan. Of heb je hulp nodig bij jouw online aanvragen of bewijsstukken uploaden? Wij kunnen je ondersteunen. 

Gegevens die nodig kunnen zijn bij uw aanvraag

Bij een aanvraag hebben wij gegevens van je nodig. Welke gegevens precies nodig zijn, hangt af van jouw woon-, leef- en financiële situatie. Het is handig om in ieder geval deze bewijsstukken bij de hand te hebben.

 • Bewijs van recht op studiefinanciering WSF (Wet studiefinanciering 2000) of recht op een tegemoetkoming WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten).
 • Keuringsrapport arbeidsvermogen van het UWV. Hierin staat vermeld of er mogelijkheden zijn voor arbeidsparticipatie.
 • Afschriften van alle bank- en/of spaarrekeningen waarover je de beschikking hebt van de laatste drie maanden voor de aanvraag. Een uitdraai van internet mag, als daarop het saldo, tenaamstelling, rekeningnummer en mutaties staan vermeld staan.
 • Bewijsstukken overige vermogensbestandsdelen zoals auto, caravan, sieraden, buitenlandse bezittingen en afkoop levensverzekeringen.
 • Bewijsstukken van eventuele schulden.
 • Kopie salaris- en/of uitkeringsspecificaties of andere inkomensbewijzen van jou met betrekking tot de laatste drie maanden voor de aanvraag.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of vreemdelingendocument) als je geen uitkering bij de gemeente heeft.

Aanvraag IST starten

FAQ Studietoeslag voor mensen met arbeidshandicap

Bewijsstukken IST

Ik heb bewijsstukken ingeleverd. Zijn deze al ontvangen?

Als je de stukken via het digitale uploadformulier hebt ingestuurd, heb je een bevestiging gekregen via e-mail. Als je de stukken hebt meegestuurd met jouw aanvraag heb je een bevestiging gekregen aan het eind van de aanvraag. Als je de stukken hebt ingescand op het stadhuis met hulp van een gastvrouw of gastheer heb je ook een bevestiging gekregen.

Bewijsstukken

Hoe kan ik bewijsstukken inleveren?

Je kunt op verschillende manieren (bewijs)stukken bij ons inleveren. Zet op elk document jouw klantnummer.

 • Online meesturen met de aanvraag.
 • Na jouw aanvraag uploaden: Via de groene button kun je de bewijsstukken uploaden. Je krijgt daarvan een bevestiging toegestuurd.

Uploaden bewijsstukken 

 • Mailen: Je kunt de stukken thuis ook scannen en sturen naar info@almere.nl. Om ervoor te zorgen dat jouw stukken op de plek van bestemming komen, moet je in het “onderwerp” vermelden: Werk en Inkomen. Vergeet niet in jouw e-mail, jouw voorletters, achternaam en klantnummer vermelden. Als je niet weet wat jouw klantnummer is, vermeld dan jouw geboortedatum, voorletters en achternaam.
 • Afspraak maken: Je kunt een afspraak maken via almere.nl/afspraak. Kies voor de categorie 'Sociaal Domein' en 'hulp bij inscannen'. De gastheren en gastvrouwen bij Sociaal Domein in het stadhuis helpen jou dan bij het inscannen en insturen van de bewijsstukken. 

Ik wil bewijsstukken meesturen met de aanvraag. Welke formaten zijn toegestaan?

 • Je kunt maximaal 20 bijlagen meesturen met de aanvraag.
 • Je kunt documenten van het type ‘jpg’, ‘bmp’, ‘png’, of ‘pdf’ sturen.
 • De maximale omvang per bestand is 900kb (verklein eventueel te grote bestanden).

Storing IST

Er is een storing in het systeem. Wat moet ik doen?

Wij adviseren jou om het later op de dag nog eens te proberen. Lukt het dan ook niet, vul dan in ieder geval het online meldingsformulier in. Op die manier word je aanvraag alvast geregistreerd op de dag van vandaag. Je kunt dat doen met dit formulier.

Online aanmelden

Vragen?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via 14 036.

 

Bewijsstukken

Ik heb mijn bewijsstukken niet digitaal. Hoe kan ik ze zelf scannen? Kan ik ook een foto maken?

 • Als je zelf jouw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van jou en jouw partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat je niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • Je kunt ook een foto maken van jouw bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).
 • Als je zelf jouw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van jou en jouw partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat je niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • Je kunt ook een foto maken van jouw bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).

De online vragenlijst IST

Hoe weet ik of mijn aanvraag bij de gemeente is binnengekomen?

Je ontvangt binnen enkele minuten na verzending van de aanvraag een e-mail ter bevestiging. De afzender van dit bericht is noreply@remove-this.almere.nl. Als je het bericht niet in jouw postvak van jouw e-mailaccount kunt vinden, controleer dan jouw spam folder.

Heb je geen mail ontvangen, controleer dan of je de online vragenlijst volledig hebt doorlopen. Als je de vragenlijst al hebt afgesloten kun je opnieuw inloggen met jouw DigiD.

Op de laatste pagina staat dat je klaar bent met het indienen van jouw aanvraag en de vragenlijst kunt afsluiten.

Heb je daarna geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente (14 036).

Als ik tussentijds stop met beantwoorden van de vragen, moet ik daarna opnieuw beginnen?

Vanwege privacy en veiligheid logt DigiD automatisch uit als er ongeveer een kwartier geen actie is ondernomen op het scherm.

Zolang jouw inlog met DigiD nog niet is verlopen, kun je de aanvraag meteen voortzetten.

Als de onderbreking langer heeft geduurd, kun je opnieuw inloggen en kiezen voor het verder gaan met behoud van de eerder ingevulde antwoorden.

Kan ik de vragenlijst invullen / een aanvraag indienen op mijn mobiele telefoon of tablet?

Het is op dit moment niet te adviseren om jouw aanvraag in te dienen via jouw mobiele telefoon of tablet. Het is mogelijk dat de aanvraag dan niet goed wordt verzonden naar de gemeente. Wij adviseren je aanvraag in te dienen via een computer of laptop. Controleer na jouw aanvraag altijd of je een e-mail met de bevestiging van jouw aanvraag hebt ontvangen.