Direct naar paginainhoud
menu

Studietoeslag voor mensen met arbeidshandicap

De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die een opleiding volgen, en door een arbeidshandicap niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Voorwaarden

U heeft recht als:      

 • u 18 jaar of ouder bent.
 • u recht heeft op studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • u niet meer vermogen heeft dan de voor uw situatie gestelde vermogensgrens. Met vermogen bedoelen we hier spaargeld of waardevolle bezittingen verminderd met aanwezige schulden.
 • u niet zelf in staat bent om het wettelijk minimumloon te verdienen. Maar u wel mogelijkheden heeft om mee te doen en te werken. (U heeft wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.) Het UWV beoordeelt dit. Zij kijken of u arbeidsvermogen heeft. Nadat u uw aanvraag voor een studietoeslag heeft ingediend, vraagt de gemeente aan het UWV om uw arbeidsvermogen te beoordelen. Voordat wij het UWV benaderen om uw arbeidsvermogen te beoordelen. Nemen wij telefonisch contact met u op om uw persoonlijke situatie volledig in beeld te krijgen.
 • Dit is een vastgesteld bedrag en niet afhankelijk van de woonsituatie. 

Aanvragen

U kunt de Individuele studietoeslag (IST) hieronder online aanvragen via de button "Aanvraag IST starten”. U heeft daarvoor een DigiD nodig en gegevens over uw inkomen en huur of hypotheek.

Hoe werkt het:

 • U start de aanvraag met het invullen van uw DigiD.
 • Gegevens die bij ons al bekend zijn worden automatisch opgehaald.
 • U beantwoordt de vragen over uw financiële situatie. Zorg dat u uw gegevens over inkomen en woonsituatie bij de hand heeft.
 • U gaat akkoord met de aanvraag en sluit deze af. U ontvangt een automatische bevestigingsmail van ons. Controleer of u deze heeft ontvangen! De bevestigingsmail is het bewijs dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.
 • Zorg dat u alle bewijsstukken upload of inlevert.
 • De gemeente heeft dan acht weken de tijd om een besluit te nemen over uw aanvraag. Het kan zijn dat wij nog extra informatie van u nodig hebben. Dan nemen wij contact met u op.
 • U krijgt een brief thuis met ons besluit.

Heeft u geen DigiD? Vraagt u dan hier een DigiD aan. Of heeft u hulp nodig bij uw online aanvragen of bewijsstukken uploaden? Wij kunnen u ondersteunen. 

Gegevens die nodig kunnen zijn bij uw aanvraag

Bij een aanvraag hebben wij gegevens van u nodig. Welke gegevens precies nodig zijn, hangt af van uw woon-, leef- en financiële situatie. Het is handig om in ieder geval deze bewijsstukken bij de hand te hebben.

 • Bewijs van recht op studiefinanciering WSF (Wet studiefinanciering 2000) of recht op een tegemoetkoming WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten).
 • Keuringsrapport arbeidsvermogen van het UWV. Hierin staat vermeld of er mogelijkheden zijn voor arbeidsparticipatie.
 • Afschriften van alle bank- en/of spaarrekeningen waarover u de beschikking heeft van de laatste drie maanden voor de aanvraag. Een uitdraai van internet mag, als daarop het saldo, tenaamstelling, rekeningnummer en mutaties staan vermeld staan.
 • Bewijsstukken overige vermogensbestandsdelen zoals auto, caravan, sieraden, buitenlandse bezittingen en afkoop levensverzekeringen.
 • Bewijsstukken van eventuele schulden.
 • Kopie salaris- en/of uitkeringsspecificaties of andere inkomensbewijzen van u met betrekking tot de laatste drie maanden voor de aanvraag.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of vreemdelingendocument) als u geen uitkering bij de gemeente heeft.

Aanvraag IST starten

FAQ Studietoeslag voor mensen met arbeidshandicap

Wat vindt u van onze website?