Direct naar paginainhoud
menu

Met een laag inkomen is het extra belangrijk goed verzekerd te zijn voor zorgkosten. U heeft dan minder onverwachte kosten als u zorg nodig heeft. Daarom betaalt de gemeente Almere in 2021 mee aan de premie van een goede zorgverzekering voor minima via Menzis.

Aanmelden voor deze zorgverzekering kan van eind november tot 31 december 2020 via de website gezondverzekerd.nl/almere

De gemeente Almere heeft met Menzis afgesproken dat Almeerse minima in 2021 nog één jaar kunnen deelnemen. 2021 is het laatste jaar dat Menzis deze zorgverzekering in Almere aanbiedt. Per 1 januari 2022 stopt Menzis definitief met deze zorgverzekering voor Almeerse minima.

De gemeente Almere is op zoek naar een andere aanbieder, om ook vanaf 2022 een collectieve zorgverzekering voor Almeerders met een laag inkomen aan te bieden. Wij willen graag dat Almeerders met een laag inkomen (en hoge zorgkosten) goed en betaalbaar verzekerd kunnen blijven. In de loop van 2021 hoort u meer over het vervolg.

Als u mee wilt doen aan deze zorgverzekering in 2021, kunt u zich aanmelden. Houdt u er rekening mee dat het voor 1 jaar is. 

Informatie over de zorgverzekering 2020

Waarom een collectieve zorgverzekering voor minima via de gemeente?

Met een laag inkomen is het extra belangrijk goed verzekerd te zijn

 •  U krijgt korting van Menzis en de gemeente Almere betaalt mee aan uw zorgpremie.
  • GarantVerzorgd 1: de gemeente betaalt in 2020 €5,00 per maand mee 
  • GarantVerzorgd 2: de gemeente betaalt in 2020 €12,00 per maand mee 
  • GarantVerzorgd 3: de gemeente betaalt in 2020 €30,00 per maand mee 
 • U heeft minder onverwachte kosten als u zorg nodig heeft.
 • Eigen risico gespreid betalen: géén grote bedragen in een keer.
 • U kunt terecht in elk ziekenhuis en kiest zelf uw huisarts en tandarts.
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
 • Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan wordt uw premie verrekend met uw bijstandsuitkering. Zo wordt uw zorgpremie altijd betaald. 
 • Alle Almeerders met een laag inkomen zijn welkom. Ook bij een mindere gezondheid.

Veelgestelde vragen

Zorgverzekering

Gaat de gemeente Almere in 2021 weer een nieuwe collectieve zorgverzekering aanbieden? Wanneer weet de gemeente Almere hier meer over?

In 2021 biedt de gemeente Almere nog 1 jaar de zorgverzekering voor minima aan via Menzis. In de loop van 2021 weet de gemeente meer over het alternatief voor 2022.

Waar en wanneer zijn de inloopspreekuren?

Vanwege de coronacrisis en de aangescherpte maatregelen, kunnen wij dit jaar helaas geen spreekuren organiseren op het stadhuis. We staan wel telefonisch voor u klaar. Dit jaar organiseren wij telefonische spreekuren, waar u terecht kunt met vragen over uw zorgverzekering.
Voor deze spreekuren kunt u telefonisch een afspraak maken via 14 036. Wij spreken dan een dag en tijdstip met u af, waarop u door ons gebeld wordt. Tijdens het spreekuur kunnen we samen met u kijken welk pakket bij u past.

Wij kunnen u beter helpen als u de volgende documenten bij de hand heeft: 

 • Uw huidige verzekeringspolis.
 • Uw BSN en dat van uw (eventuele) kinderen (staat o.a. op identificatiebewijs)
 • Uw bankrekeningnummer.
 • Uw salaris- of uitkeringsspecificatie.

U kunt zich ook online aanmelden voor een telefonisch spreekuur. Hieronder leest u hoe u dit kunt doen:
1. Ga naar almere.nl 
2. Druk op button Afspraak maken 
3. Druk hierna nogmaals op button Afspraak maken 
4. Kies het thema Sociaal Domein 
5. Kies het product Informatie zorgverzekering 
6. Druk op Volgende 
7. Hier kiest u de datum en het tijdstip 
8. Druk op Volgende 
9. Vul uw gegevens in 
10. Druk op Volgende 
11. Controleer uw gegevens en druk dan op Voltooien 
Hierna is de afspraak gemaakt en krijgt u een mail ter bevestiging

Weet u al wat u wilt veranderen? Dan kunt u dat ook zelf doen via www.gezondverzekerd.nl/almere of via 088 222 40 80 (Telefoonnummer Menzis).

Ik ben nu niet verzekerd in de collectieve zorgverzekering maar zou dat in 2021 wel willen. Kan dat?

Aanmelden voor de collectieve zorgverzekering kan weer vanaf eind november tot 31 december 2020

Menzis heeft het contract voor de collectieve zorgverzekering voor minima met de gemeente Almere opgezegd per 1 januari 2022. Wat gebeurt er met mijn verzekering?

Menzis blijft de verzekering nog aanbieden tot 1 januari 2022. In de loop van 2021 zullen wij laten weten of het mogelijk is ook vanaf 2022 een collectieve zorgverzekering voor Almeerders met een laag inkomen aan te bieden.

Hoe hoog is de compensatie? En waarom is het dit bedrag?

Het is niet mogelijk om per persoon een berekening te maken van de hogere zorgkosten als gevolg van het niet overstappen.

Daarom is het volgende besloten: de compensatie is net zo hoog als wat de gemeente in 2015 zou hebben bijgedragen aan het meest aanvullende pakket (GarantVerzorgd 3), als de personen wél waren overgestapt.

Dit betekent dat per persoon eenmalig €165,00 (€ 13,75 per persoon per maand x 12 maanden) wordt gecompenseerd.

Ik ben ZZP'er (zelfstandige zonder personeel). Kan ik meedoen met deze zorgverzekering?

Als uw inkomen onder de inkomensgrens zit, kunt u meedoen. Aanmelden kan weer vanaf eind november tot 31 december 2021.

Hoe bereken ik mijn inkomen?

Verandert uw inkomen veel, dan kunt u kijken naar de jaaropgave van vorig jaar. Hier staat uw jaarinkomen op. Deel dit jaarinkomen door 12, en u heeft het gemiddelde maandinkomen. Kijk dan of dit bedrag onder de inkomensgrens zit.

Welke inkomens worden meegerekend bij de inkomensgrens? Ook inkomsten van kinderen die nog thuis wonen?

Inkomsten van kinderen die jonger zijn dan 18 jaar tellen niet mee. Inkomsten van kinderen ouder dan 18 jaar tellen ook niet mee.

Krijg ik een aanvraagformulier toegestuurd?

Alle Almeerders met een bijstandsuitkering krijgen eind november een brief met informatie over aanmelden en vergoedingen toegestuurd.

Vanaf ongeveer half november kan elke Almeerder met een laag inkomen overstappen via www.gezondverzekerd.nl/almere

 

Mijn kind is gehandicapt, wordt ik wel geaccepteerd?

Menzis maar ook alle andere zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht dus u wordt geaccepteerd bij Menzis. 

Kom ik bij Menzis wel in aanmerking?

Menzis maar ook alle andere zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht dus u wordt geaccepteerd bij Menzis. Uw inkomen of uitkering mag niet hoger zijn dan 130% van het bijstandsniveau.

Uit welke pakketten kan ik kiezen bij collectieve zorgverzekering bij Menzis?

Vanaf half november kunt u de pakketten en premies op www.gezondverzekerd.nl/menzis bekijken. 

Als u nu al verzekerd bent via de collectieve ziektekostenverzekering ontvangt u in november van Menzis informatie over de pakketten en de premies van de gemeente.

Kan ik zelf kiezen naar welke zorgverlener ik ga?

Ja. U krijgt 100% van de kosten vergoed wanneer u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat, en 75% vergoed wanneer u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Op deze websites kunt u opzoeken welke zorgverleners gecontracteerd zijn: 

www.menzis.nl/zorgvinder of via Gezondverzekerd.nl

Hoeveel betaalt de gemeente mee aan de premie van de zorgverzekering bij Menzis?

Wij willen graag dat goede zorg voor u betaalbaar blijft. Daarom betalen wij ook in 2020 mee aan uw zorgpremie.

 • GarantVerzorgd 1: Wij betalen €5,00 per maand mee aan uw zorgpremie
 • GarantVerzorgd 2: Wij betalen €12,00 per maand mee aan uw zorgpremie
 • GarantVerzorgd 3: Wij betalen €30,00 per maand mee aan uw zorgpremie

Naast de gemeentelijke bijdrage krijgt u ook een collectiviteitskorting van Menzis.

Ik ben momenteel niet collectief verzekerd. Ik ben wel geïnteresseerd in de collectieve zorgverzekering via de gemeente Almere. Wat moet ik doen?

U kunt zich aanmelden op www.gezondverzekerd.nl/almere.

Houd er wel rekening mee dat 2021 het laatste jaar is van deze zorgverzekering bij Menzis. Menzis heeft deze zorgverzekering namelijk opgezegd per 1 januari 2022.

Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden om ook vanaf 2022 een collectieve zorgverzekering voor minima aan te bieden.

Halverwege 2021 weet de gemeente meer hierover.

Ik heb een betalingsachterstand van mijn zorgpremie, kan ik overstappen?

Heeft u een betalingsachterstand bij een andere verzekeraar dan Menzis?

Dan is overstappen niet mogelijk. U heeft een achterstand als u 2 maanden premie niet heeft betaald. Bij twee maanden achterstand wordt uw aanvullende zorgverzekering beëindigd.

Als u uw premie een keer bent vergeten te betalen, krijgt u een herinnering. Als u die dan binnen de aangegeven tijd betaalt, dan heeft u geen betalingsachterstand.  

Bent u al verzekerd bij Menzis, maar niet bij de collectieve zorgverzekering van de gemeente?

Menzis accepteert uw overstap naar de collectieve zorgverzekering op de volgende voorwaarden:

 • uw betalingsachterstand van uw premie is maximaal 5 maanden
 • u heeft een bijstandsuitkering en de gemeente houdt uw zorgpremie in op uw uitkering en betaalt deze direct aan Menzis.

Ik ben student, mag ik meedoen aan de collectieve zorgverzekering?

Ja, iedere inwoner van Almere van 18 jaar en ouder met een laag inkomen mag meedoen. Ook studenten.

Kijk goed welk pakket past bij uw zorgbehoefte. Het is zonde van de kosten als u te hoog verzekerd bent. Als u te laag verzekerd bent, komt u mogelijk voor onverwachte zorgkosten te staan die u zelf moet betalen.  

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen naar een andere gemeente, terwijl ik deelneem aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente Almere?

U wordt dan uitgeschreven uit de collectieve zorgverzekering van de gemeente Almere, maar u blijft met korting verzekerd bij Menzis. Per 1 januari van het nieuwe jaar kunt u dan een nieuwe passende zorgverzekering zoeken. Mogelijk is er in uw nieuwe gemeente ook een collectieve zorgverzekering.

Welk pakket moet ik minimaal hebben om nog in aanmerking te komen voor mogelijke medische bijzondere bijstand?

Dat is GarantVerzorgd 2 met TandVerzorgd pakket 250.

Toelichting:

Er wordt bijna geen bijzondere bijstand meer gegeven voor medische kosten. Bij een aanvraag bijzondere bijstand voor medische kosten, wordt gekeken of u verzekerd bent bij de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Er wordt gekeken of de collectieve zorgverzekering deze kosten wél vergoed had. Daarbij kijken wij naar het pakket GarantVerzorgd 2 met TandVerzorgd 250. Als de kosten wél vergoed werden bij dit pakket, dan vergoeden wij geen bijzondere bijstand. Als de kosten niet vergoed werden bij dit pakket, dan gaan wij verder kijken of de kosten noodzakelijk zijn. Ook kijken wij of de kosten te voorzien waren of dat zij onverwacht zijn.

Ik was verzekerd bij de collectieve verzekering via Agis. Hoe kan ik weer deelnemen en welk pakket lijkt op het oude pakket van Agis?

Vanaf 1 januari 2015 wordt de collectieve verzekering aangeboden door Menzis zorgverkeringen en niet meer door Agis. Als u overstapt naar de collectieve zorgverzekering bij Menzis kunt u weer profiteren van de voordelen. Vanaf eind november 2016 kunt u zich weer aanmelden.

Als u in 2014 verzekerd was bij de collectieve zorgverzekering bij Agis, en u bent nog niet overgestapt, dan krijgt u van ons een brief in november hierover.

Het pakket GarantVerzorgd 2 en TandVerzorgd 350 lijkt het meest op het pakket dat wij voorheen via Agis aanboden.  

Eigen risico

Wat zijn de mogelijkheden om het verplicht eigen risico te betalen in 2020?

In 2021 blijft het verplichte eigen risico €385,-. Iedereen die zorgkosten maakt, moet de eerste €385,- zelf betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar. Een uitzondering hierop is een bezoek aan de huisarts. Die hoeft u niet zelf te betalen.

Voor veel mensen is het eigen risico veel geld. Als ze zo'n rekening binnen krijgen, is het soms niet zo makkelijk die in 1x te betalen. Daarom kunt u kiezen voor de volgende mogelijkheden: 

1) Eigen risico verzekeren:

Veel mensen met een laag inkomen hebben per jaar meer dan €385,- aan zorgkosten. Heeft u jaarlijks hoge zorgkosten? Verzekeren is dan een goede optie.

 • Voordeel: U hoeft geen grote bedragen in 1x te betalen. U betaalt per maand een vast bedrag van € 30,48. U wordt niet verrast met onverwachte, hoge rekeningen.
 • Voordeel: Als u uw eigen risico helemaal gebruikt, dan betekent dit dat u over een jaar bijna €20,- minder betaalt.  
 • Voor wie?: Deze regeling is vooral goed voor mensen die zeker weten dat ze hun eigen risico opmaken. Zij besparen bijna €20,- per jaar.
 • Aanmelden: Als u overstapt naar de collectieve zorgverzekering via www.gezondverzekerd.nl/almere kunt u meteen kiezen voor het verzekeren van uw eigen risico.  
 • Belangrijk: Dit is een verzekering, u krijgt geen geld terug aan het eind van het jaar als u uw eigen risico niet of niet helemaal verbruikt.

2) Gespreid betalen:

U betaalt het eigen risico in 10 termijnen (februari – december)

3) Zelf betalen:

U kiest ervoor om zelf te betalen wanneer u de rekening van zorgkosten die onder het eigen risico vallen krijgt.

 • Voordeel: U hoeft geen grote bedragen in 1x te betalen. U betaalt per maand een vast bedrag van € 38,50. U wordt niet verrast met onverwachte, hoge rekeningen.
 • Voordeel: Maakt u het eigen risico niet op? Dan krijgt u voor de zomer van 2022 het restant weer terug. 
 • Voor wie: Voor mensen die niet zeker weten of ze hun eigen risico opmaken en die liever geen grote bedragen in één keer betalen.
 • Aanmelden: Aanmelden voor gespreid betalen kan zodra u uw polis binnen heeft tot uiterlijk 1 februari 2021. Dit kan via www.menzis.nl/mijnmenzis (DigiD nodig), door te bellen naar de klantenservice van Menzis via 088 222 40 40 (maandag t/m vrijdag 8.30 uur tot 19.00 uur), of via het contactformulier op www.menzis.nl/contact/e-mailen.
 • Belangrijk:
  • Het gespreid betalen wordt niet automatisch met uw premie ingehouden op uw bijstandsuitkering als u die heeft. Het wordt door middel van automatisch incasso maandelijks van uw rekening overgemaakt naar Menzis. 
  • Wanneer u het maandelijks bedrag 1x te laat betaald, dan stopt de regeling ‘gespreid betalen’. U krijgt dan weer gewoon een rekening wanneer u eigen risico moet betalen. Zie daarvoor optie 3.
  • Voor wie: Dit is een goede keus als u wat spaargeld heeft en/of niet veel zorgkosten verwacht.
  • U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Als u zich niet aanmeldt voor optie 1 of 2, dan geldt voor u automatisch deze optie.
  • Krijgt u een hoge rekening die u niet in een keer kunt betalen? U kunt dan contact opnemen met de klantenservice van Menzis en een betalingsregeling afspreken.

Het bedrag voor het gespreid betalen van het eigen risico kon niet afgeschreven worden, wat nu?

U ontvangt een herinnering per post (stornobrief met een acceptgiro) voor de gemiste termijn. Betaalt u deze, dan loopt de regeling gewoon door.

Betaalt u deze niet dan wordt de regeling gelijk beëindigd en krijgt u gelijk de eindafrekening:

 • Als u geen zorgkosten heeft gemaakt die onder het eigen risico vallen, krijgt u automatisch het volledige bedrag teruggestort.
 • Als u wel zorgkosten heeft gemaakt die onder het eigen risico vallen, dan worden deze afgetrokken van het gespaarde bedrag. U krijgt dan een deel teruggestort.

Ik ben nu verzekerd bij GarantVerzorgd en heb het eigen risico meeverzekerd. Voor 2021 wil ik mijn eigen risico gespreid betalen. Hoe kan ik dit aanpassen?

Dat kan via de klantenservice van Menzis (088) 222 40 80 (lokaal tarief),

via het contactformulier van Menzis op  www.menzis.nl/contact/e-mailen,

of via Mijn Menzis: www.menzis.nl/mijnmenzis (DigiD nodig)

Aanmelden voor gespreid betalen is mogelijk zodra de pakketwijziging voor 2021 verwerkt is en u uw nieuwe polis heeft ontvangen (komt vaak binnen 5 werkdagen). Aanmelden kan tot 1 februari 2021.

Ik sta onder bewindvoering. Kan ik mij aanmelden voor gespreid betalen eigen risico?

Ja, het is wel nodig dat Menzis de termijnen automatisch van uw rekening kan incasseren.

Tot wanneer kan ik vooraf gespreid betalen verplicht eigen risico aanvragen?

Aanvragen kan tot 1 februari 2021. De eerste maandelijkse termijn wordt dan per februari 2021 afgeschreven.

Op mijn polis staan meer verzekerden. Kan ik voor iedereen vooraf gespreid betalen verplicht eigen risico aanvragen?

U kunt het gespreid betalen van het eigen risico aanvragen voor uzelf en alle verzekerden die 18 jaar en ouder zijn én op de polis staan. Betaling van de termijnbedragen en de eindafrekening van het eigen risico lopen via de verzekeringnemer.  

Waarom heb ik een e-mailadres nodig?

Menzis verstuurt alle berichten (zoals de bevestiging van de aanmelding, het overzicht van de inhoudingen en de eindafrekening) ontvangt u per e-mail. Het is helaas niet mogelijk om dit per post op papier te krijgen.

Ik heb de regeling 'gespreid betalen eigen risico' aangevraagd. Wat nu?

U krijgt gelijk na de aanmelding een bevestigingsmail met een overzicht van de regeling en de betaaltermijnen. Begin februari 2021 volgt de eerste automatische incasso.

Hoe werkt het gespreid betalen verplicht eigen risico?

U betaalt het verplicht eigen risico in 10 termijnen van €38,50 per maand (Eigen risico à €385,- gedeeld door 10). Ook als u geen zorgkosten heeft gemaakt, betaalt u het maandelijkse termijnbedrag.

 • De betaling gaat altijd via automatische incasso
 • De eerste termijn wordt afgeschreven in februari. De laatste in november.
 • De eindafrekening en eventueel terugstorten van geld als u niet uw eigen risico heeft opgemaakt volgt in mei van het volgende kalenderjaar.
 • Als u geen zorgkosten heeft gemaakt die onder het eigen risico vallen, krijgt u automatisch het volledige bedrag teruggestort.
 • Als u wel zorgkosten heeft gemaakt die onder het eigen risico vallen, dan worden deze afgetrokken van het gespaarde bedrag. U krijgt dan een deel teruggestort.
 • Als u €385 aan zorgkosten heeft gemaakt die onder het eigen risico vallen dan krijgt u niets teruggestort.

Cer / Wtcg

Wat is de CER?

De Cer is een Compensatie Eigen Risico. Het was rond de 99,00 euro en werd uitbetaald door het Rijk. Het Rijk heeft dit afgeschaft en de gemeente compenseert dit deels door extra mee te betalen aan het meest uitgebreide aanvullende pakket van de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd. Dit pakket is zeer geschikt voor chronisch zieken, gehandicapten en anderen met hoge zorgkosten. 

Wat is Wtcg?

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Op basis van deze regeling kreeg u automatisch een vergoeding van het Rijk als u bepaalde zorgkosten had. Het Rijk heeft dit afgeschaft en de gemeente wil dit compenseren. Daarom betalen wij extra mee aan het meest uitgebreide aanvullende pakket van de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd. Dit pakket is zeer geschikt voor chronisch zieken, gehandicapten en anderen met hoge zorgkosten. 

Wat is het CAK?

Het Centraal Administratiekantoor. Dit kantoor betaalde de Cer en Wtcg uit namens het Rijk. Als u Cer of Wtcg ontving, heeft u van het CAK een brief gekregen met een antwoordkaart. Als u die antwoordkaart retour stuurde, gaf u toestemming aan het CAK om uw gegevens door te geven aan de gemeente. Als u dit heeft gedaan, krijgt u van ons in de tweede week van november een brief over de collectieve zorgverzekering. 

Ik had een Wtcg/CER tegemoetkoming. Hoe kan ik in aanmerking komen voor een compensatie?

De gemeente Almere compenseert voor een deel het wegvallen van de Cer/Wtcg. Wij willen daarbij vooral mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen tegemoetkomen. Voor deze mensen hebben wij een extra goede aanvullende zorgverzekering samengesteld. Wij doen dat samen met Menzis. In deze aanvullende zorgverzekering is ook een vergoeding voor de eigen bijdrage WMO opgenomen.

Heeft u de antwoordkaart destijds teruggestuurd aan het CAK? Dan ontvangt u van ons in november een brief over deze aanvullende zorgverzekering.

Heeft u de antwoordkaart niet teruggestuurd aan het CAK? Vanaf eind november zijn de premies bekend en kunt u zich aanmelden via gezondverzekerd.nl/almere. Houdt u ook deze website en de Stadhuis-aan-huispagina's in uw lokale krant in de gaten voor aankondigingen.

Vergoedingen

Worden de kosten voor tandarts en orthodontie voor mijn kind vergoed?

Kinderen zijn gratis meeverzekerd. Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed tot €2500. 

In dit document  (PDF) vindt u meer informatie.

Compensatie

Voor wie is de eenmalige compensatieregeling?

Deze eénmalige compensatieregeling is voor alle personen die:

 • voor 1-1-2015 verzekerd waren via de collectieve zorgverzekering bij Agis, en per 1-1-2015 niet konden of wilden overstappen naar de collectieve zorgverzekering bij Menzis.
 • in Almere wonen en hier rechtmatig verblijven;
 • Nederlander zijn of daarmee gelijkgesteld.

Wie heeft er geen recht op compensatieregeling?

 •  personen jonger dan 18 jaar;
 •  personen die niet meer woonachtig zijn in Almere.

 

Ik heb recht op de eenmalige compensatieregeling, maar heb een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea, wat nu?

Als u een betalingsachterstand heeft , dan betaalt de gemeente de eenmalige compensatie aan de zorgverzekeraar. Als er dan nog geld over is, dan stort de gemeente dat op uw bankrekening.

Wat vindt u van onze website?