Betaling van je uitkering geblokkeerd?

Sociale Zaken heeft het recht om jouw uitkering te blokkeren als: 

  • Na onderzoek, het vermoeden bestaat dat je geen recht meer hebt op een uitkering
  • Na onderzoek het vermoeden bestaat dat je recht hebt op een lagere uitkering
  • Na onderzoek blijkt dat de inlichtingenplicht niet is nagekomen.

Over het blokkeren van de uitbetaling van jouw bijstandsuitkering ontvang je geen schriftelijk bericht. 

Ben je het niet eens met het blokkeren van de uitbetaling van jouw bijstandsuitkering dan kun je hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit is geregeld in artikel 79 van de Participatiewet. Je moet jouw bezwaarschrift binnen 6 weken nadat de uitbetaling van je bijstandsuitkering is geblokkeerd toesturen aan:

College van burgemeester en wethouders
T.a.v. Dienst Sociaal Domein

Bezwaarschriften Werk en Inkomen
Postbus 200
1300 AE Almere