Direct naar paginainhoud

Uitkeringsbedragen en vakantiegeld

Op deze pagina vind je de uitkeringsbedragen. Bekijk hier op welke datum wordt betaald. 

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 zijn de volgende wetten aangepast:

  • Participatiewet
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van €1.934,40 naar €2.069,40 bruto per maand.

Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. Net als in 2023.

Vakantiegeld

Elke maand wordt er 5% van jouw uitkering opgespaard. Dit is het vakantiegeld of de vakantietoeslag. Het vakantiegeld krijg je in de 1ste week van juni. Ontvang je een IOAW uitkering dan krijg je het vakantiegeld in mei, tegelijk met de maandbetaling.

Brutominimumlonen

Brutominimumlonen in euro's (exclusief vakantietoeslag) naar leeftijd:

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
Vanaf 21 jaar

€ 2.069,40

€ 477,13

€ 95,43

20 jaar

€ 1.655,52

€ 382,33

€ 76,47

19 jaar

€ 1.241,64

€ 286,53

€ 57,31

18 jaar

€ 1.034,70

€ 238,87

€ 47,77

17 jaar

€ 817,57

€ 188,46

€ 37,69

16 jaar

€ 714,03

€ 164,77

€ 32,95

15 jaar

€ 623,82

€ 143,92

€ 28,78

De aangepaste uitkeringsbedragen volgen hieronder.

Participatiewet

Vanaf 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd

Op 1 januari 2024 stijgen de bijstandsuitkeringen. Voor mensen vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd zijn de (netto) uitkeringen in euro's (afhankelijk van leeftijd en situatie):

Gehuwden/samenwonenden
Per maand€ 1.742,34
Vakantie-uitkering€ 91,70
Totaal€ 1.834,04
Alleenstaanden en alleenstaande ouders
Per maand€ 1.219,64
Vakantie-uitkering€ 64,19
Totaal€ 1.283,83

AOW-gerechtigde leeftijd

Voor mensen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd zijn de (netto) uitkeringen in euro's (afhankelijk van leeftijd en situatie):

Gehuwden/samenwonenden
Per maand€ 1.835,70
Vakantie-uitkering€ 96,62
Totaal€ 1.932,32
Alleenstaanden en alleenstaande ouders
Per maand€ 1.354,47
Vakantie-uitkering€ 71,29
Totaal€ 1.425,76

Verblijven in inrichting

Voor mensen die in een inrichting verblijven zijn de (netto) uitkeringen in euro's (afhankelijk van leeftijd en situatie):

Gehuwden/samenwonenden
Per maand€ 600,69
Vakantie-uitkering€ 31,62
Totaal€ 632,31
Alleenstaanden en alleenstaande ouders
Per maand€ 386,18
Vakantie-uitkering€ 20,33
Totaal€ 406,51

Kostendelersnorm

Hoe meer volwassen personen boven de 27 jaar in één woning, hoe lager de uitkering. Het maakt daarbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben. Meer uitleg over de kostendelersnorm. 

Toegestaan vermogen
Gehuwden/samenwonenden€ 15.150,00
Alleenstaanden en alleenstaande ouders€ 7.575,00

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en in een eigen huis wonen, geldt aanvullend dat € 63.900,- van het vermogen gebonden aan de woning is vrijgesteld.

IOAW en IOAZ

Je kunt IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) aanvragen als: 

  • Je langer dan 1 jaar werkloos bent (langdurig werkloos)
  • Je vóór 1 januari 1965 geboren bent
  • Of je 50 jaar of ouder was toen je werkloos werd, maar nog niet de AOW-leeftijd had bereikt

De IOAW is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen.

Je kunt IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) aanvragen als:

  • Je zelfstandige bent geweest en ouder bent dan 55 jaar, maar nog niet de AOW-gerechtigde hebt bereikt
  • Je zelfstandige bent geweest en je noodgedwongen jouw bedrijf of beroep moest beëindigen.

De IOAZ is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.

De IOAW en de IOAZ vullen het gezamenlijke inkomen aan tot bijstandsniveau. Op onderstaande bedragen worden de bruto-inkomsten in mindering gebracht.

Gehuwden/samenwonenden(beide partners 21 jaar of ouder)
Per maand€ 1.868,18
Vakantie-uitkering€ 149,46
Totaal€ 2.017,64
Alleenstaanden en alleenstaande ouders zonder medebewoners ouder dan 18 jaar
Per maand€ 1.473,37
Vakantie-uitkering€ 117,87
Totaal€ 1.591,24
Alleenstaanden en alleenstaande ouders met medebewoners ouder dan 18 jaar*
Per maand€ 934,09
Vakantie-uitkering€ 74,73
Totaal€ 1.008,82

* waarbij alleen medebewoners van 27 jaar of ouder meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten (kostendelersnorm).

In tegenstelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen rekening gehouden met het eigen vermogen. Bij de IOAW wordt wel rekening gehouden met andere inkomsten. Bij de IOAZ wordt rekening gehouden met andere inkomsten en het eigen vermogen. Als je meer vermogen hebt dan € 166.431 wordt elk jaar 2% verrekend met de uitkering.

Mensen die een IOAZ-uitkering krijgen en een pensioentekort hebben, mogen maximaal € 160.026 aan aanvullende pensioenvoorzieningen hebben, zonder dat dit met hun uitkering wordt verrekend.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening