Almeers Preventieakkoord

Almere de gezondste stad van Nederland

We vinden het belangrijk dat Almere een gemeente is waar inwoners de kans hebben om op een gezonde manier te leven, op te groeien, te wonen, te werken en uit te gaan. We gunnen het alle Almeerders dat ongezonde gewoonten en ongezonde verleidingen niet meer vanzelfsprekend zijn. Dat in plaats daarvan gezond eten en voldoende bewegen volstrekt normaal zijn. Dat mensen met mentale problemen zo snel mogelijk worden opgemerkt en dat er voor hen een plek is waar ze naartoe kunnen voor hulp en steun in hun leefomgeving. Kortom, we streven ernaar dat Almere voor alle inwoners een gemeente is waar een gezonde levensstijl de norm is. Met alle initiatieven uit het Almeers Preventieakkoord dragen we dan ook bij aan maatschappelijk effecten die eerder zijn geformuleerd:

 • Kinderen groeien gezond en veilig op
 • Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl
 • Iedereen doet naar eigen kunnen mee
 • Meer Almeerders hebben toegang tot informatie, advies, bemiddeling, ondersteuning en zorg
 • Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag

De kerngroep ondersteunt partners om een volgende stap te zetten, nieuw aanbod te creëren of bestaand aanbod te versterken. Zolang het maar bijdraagt aan een gezonder Almere. Lokale samenwerking en een speciaal budget helpen daarbij.

Waar kun jij budget voor aanvragen?

Het Almeers Preventieakkoord is gebaseerd op de volgende ambities:

Met de initiatieven uit het Almeers Preventieakkoord willen we bijdragen aan de volgende doelen:

 • We stimuleren dat alle Almeerders regelmatig en voldoende bewegen.
 • We stimuleren dat gezonde voeding voor alle Almeerders steeds meer vanzelfsprekend wordt.
 • We stimuleren dat het mentaal welbevinden onder alle Almeerders in 2030 is gegroeid.
 • We stimuleren initiatieven om samen toe te werken naar een rookvrije generatie in 2040.
 • We stimuleren dat we beter op de hoogte zijn van wie wat kan bijdragen aan een gezonder Almere en gaan elkaars kennis en ervaring beter benutten.

Hoe kun je meedoen?

 1. Heb je een project, activiteit of plan die bij één of meerdere van de hierboven genoemde ambities passen? Aan de rechterzijde van de pagina vind je meer informatie over de voorwaarden en een aanvraagformulier.
 2. Heb je overige vragen? Neem dan contact op met ons via ghermansverberg dit@almere.nl.

En dan?

 1. De kerngroep Almeers Preventieakkoord ondersteunt, adviseert en beoordeelt de aanvragen. Deze kerngroep bestaat uit professionals namens Almere City, Bodhi Kinderopvang, de GGD en de gemeente.
 2. Bij (jaarlijkse) bijeenkomsten en via deze pagina delen we elkaars successen ter inspiratie.

Sluit ook aan!

Sluit jij je als partner ook aan bij het Almeers Preventieakkoord? Klik dan op onderstaande link

Ja, ik onderteken het Almeers Preventieakkoord ook!

Toegekende projecten

Initiatief LeefstijlAvontuur

Interview met initiatiefnemers Ellen van Hekken en Jacqueline Schoonderbeek

“Samen sta je sterker en kom je verder” 

Ellen van Hekken en haar dochter Jacqueline Schoonderbeek zijn initiatiefnemers van het lesprogramma Leefstijlavontuur. Met hun initiatief willen ze basisschoolleerlingen bewust maken van een gezonde leefstijl. 

“De afgelopen jaren hebben wij verschillende lessen in opdracht van onder andere Stad & Natuur Almere, Collage Almere en TIO gegeven, vertelt Ellen. “Door het geven van deze lessen ontstond het idee om een lesprogramma te ontwikkelen speciaal voor basisschoolleerlingen van groep 5 tot en met 8, gericht op mentale, fysieke en sociale gezondheid. Wij zagen namelijk dat daar een grote vraag ligt. Zo zijn de LeefstijlAvontuur-lessen ontstaan. Vanuit mijn werk als voedingstherapeute en maatschappelijk dienstverlener vind ik het belangrijk dat we kinderen leren hoe hun lichaam werkt en hoe ze het gezond kunnen houden. Zodat ze de rest van hun leven bewuste keuzes kunnen maken op het gebied van voeding, gezondheid en bewegen.”

Open cultuur

De lessen zijn vooral heel praktisch opgezet, vertelt Jacqueline. “We laten de kinderen bijvoorbeeld longen knutselen van papier, rietjes en boterhamzakjes. Door in het rietje te blazen, ontdekken ze spelenderwijs hoe de longen werken. En door zelf aan de slag te gaan, blijft de opgedane kennis veel beter hangen.” Ellen: “We kijken ook nadrukkelijk wat er leeft bij de groep en daar spelen we op in. De kinderen kunnen ons alles vragen. Zo creëren we een open cultuur waar iedereen mag zijn wie hij is.”

Eén gemeenschappelijk doel

Ellen: “Toen we hoorden over het Almeers Preventieakkoord, hebben we ons direct aangemeld voor een bijeenkomst. Want we willen ons initiatief heel graag verder op de kaart zetten. Daarna hebben we budget aangevraagd via de website van de gemeente. Een netwerkregisseur hielp ons de puntjes op de i te zetten. Al na twee weken kregen we bericht dat onze aanvraag was goedgekeurd.” Jacqueline: “Op die netwerkbijeenkomst hebben we ook veel andere partijen ontmoet. Met een paar initiatieven gaan we binnenkort contact opnemen om te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.” Ellen: “Samen kom je verder en sta je sterker. We zijn geen concurrenten, maar hebben één gemeenschappelijk doel: een gezonder Almere.” 

Groot denken

“Scholen kennen ons inmiddels en zien al snel de meerwaarde van ons initiatief,” zegt Ellen. Ze heeft gemerkt dat het vaak de kleine dingen zijn die de lessen zo bijzonder maken. “Zo vertelden we een keer hoe gezond het is om water te drinken. ‘Maar ik lust helemaal geen water,’ bekende een meisje. Een week later kwam ze naar me toe. ‘Ik heb er nog eens goed over nagedacht,’ zei ze. ‘En nu drink ik toch elke dag een flesje water.’ Het lijkt misschien heel simpel, maar van dat soort succesjes word ik echt blij.” Jacqueline besluit: “Hoe je een gezonde leefstijl bereikt, is een vraag die niet alleen in Almere leeft. We denken groot en willen ons initiatief over heel Nederland uitrollen. Samen met Preventieakkoord Almere willen wij onze toekomstplannen verder bespreken en onderzoeken. Want hoe meer kinderen bewust worden van een gezonde leefstijl, hoe beter.”

Initiatief Hartvrouwen

Door: Naïra Gomez-Louws - Transcultureel systeemtherapeut/stiefplancoach

HARTvrouwen Almere heeft HART voor gezinnen en (jong)volwassenen. HARTvrouwen Almere ondersteunen en inspireren om ‘thuis’ (weer) een mentaal gezonde, veilige en liefdevolle plek te laten zijn. HARTvrouwen Almere helpt, met kleinschalige projecten, om weer regie te krijgen over het eigen denken, doen en laten, vanuit persoonlijke hartsintegriteit, in situaties waar relatieconflicten ongewild tot toxische patronen leiden. We doen dit door het principe: “Leading by example”.
 
De waarde van ervaringsdeskundigen (HARTvrouwen), die ook een brug naar formele partners kunnen slaan, is groot. Het is een effectief middel om Almeerders in dergelijke situaties, waar nodig, wegwijs te maken en vertrouwen te geven in de te nemen stappen. Daarnaast zijn de ervaringsdeskundigen in staat om een gezonde inschatting te maken waar zij gezinnen en (jong)volwassenen kunnen ondersteunen, begeleiden en inspireren om regie te pakken in het eigen denken, doen en laten. Dit binnen gezinnen waar conflictueuze en/of vastgelopen relaties nog te helen en herstellen zijn.

Veilig platform voor gezinnen met huiselijk geweld 
Met dit project willen we de inwoners die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en/of kindermishandeling allereerst een veilig platform bieden. Hen trainen, voorlichten en elkaar versterken zodat ze na het volgen van dit ‘Train de trainer’ project kunnen meedenken en ideeën kunnen aandragen over de aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling in Almere. Om daarna ook vanuit hun ervaringen, netwerk en expertise een bijdrage te kunnen leveren aan de klankbordgroep, gemeente Almere en formele of andere maatschappelijke organisaties. Een steentje als inwoner bijdragen door te doen wat nodig is op gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling voor een mentaal gezond Almere.
 

Initiatief gezondheidsplatform Chronischgezond.nu

Door: Cors van den Berg

Via het Preventieakkoord kreeg ik de kans om chronischgezond.nu aan te jagen. Op dit gezondheidsplatformgezondheidsplatform kan iedereen terecht die gezonder wil leven, maar niet weet hoe hij dat het beste aan kan pakken. Met het geld van de gemeente ontwikkel ik een speciaal op Almere afgestemde variant.

Het uitgangspunt is dat alles wat je immuunsysteem versterkt, gezond is. Simpel as that! Dit platform is opgebouwd uit drie cursussen: Voeding, Vitaliteit (leefstijl) en interVentie (de 3 V’s). Elke cursus bestaat uit 10 modules, waarbij elke module een onderwerp behandelt (bijvoorbeeld bewerkt of onbewerkt, module 1 van Voeding).

Elke module bestaat weer uit een les (inspirerende vragen die je aan het denken zetten), informatie (blogs, podcasts en video’s) en een Challenge: welke uitdaging ga je met jezelf aan? Dat pas je dan drie weken lang toe en houd je erin of gooi je eruit. Zo bepaal je zelf stapje voor stapje hoe je je gezondheid gaat verbeteren.

Meld je aan!

Op chronischgezond.nu/almere vind je de speciaal op Almere gerichte versie. Wil je meedoen? Meld je aan. Kosten: 3,95 per maand.

Initiatief de Fitste Club van Nederland

Door: Patrick Posthuma

Almere City FC is zich als topsportorganisatie bewust van haar inspirerende en aanjagende functie m.b.t. het thema gezonde levensstijl.

Samen met de in de businessclub aangesloten bedrijven, onderwijsinstellingen, sportverenigingen/clubs en maatschappelijke organisaties is er veel nog onbenut Almeers potentieel en daadkracht om van Almere een vitale stad te maken.

Almere City FC is in ‘Fitste Club van Nederland’ zowel uitvoerder, verbinder, communicator als facilitator. En investeert nadrukkelijk zelf mee.

Op een laagdrempelige manier worden onze fans in beweging gebracht. Gedurende de eerste 10 weken in het nieuwe jaar (2022) gebeurt dit d.m.v. een collectieve inzet van Almere City FC & partners (sport, sponsoren, leveranciers) op een verbonden doelgroep, namelijk (nieuwe) seizoenkaarthouders. Met Almere City FC en haar spelers als aanjager en vertrouwd rolmodel.

Deelnemende seizoenkaarthouders kunnen gratis sporten in en rondom het Yanmar-stadion en bij de aangesloten sportverenigingen en sportscholen. Hieraan zijn een aantal ludieke beweegactiviteiten gekoppeld: Een ‘Corteo-wandeling’ vanaf Grote Markt naar het Yanmar stadion voorafgaand aan een thuiswedstrijd van Almere City FC. Daarnaast staan eind januari 2022 de 8e finales van het KNVB-bekertoernooi op het programma. Rondom deze knock-out ronde worden er knock-out boks activiteiten rondom het Yanmar Stadion georganiseerd voor de deelnemers. In samenwerking met o.a. roeivereniging Pampus wordt ook Almere als ‘waterstad’ opgemerkt tijdens het beweegprogramma.

Download Almeers Preventieakkoord

Partners Almeers Preventieakkoord

Hier vind je het overzicht van partners van het Almeers Preventieakkoord.

Budget aanvragen?

Lees de voorwaarden en vraag via het aanvraagformulier budget aan. 

Interview met Cris van Haagen (Bodhi Kinderopvang) en Christian Wiedeman (Almere City) over hun rol als netwerkregisseur bij het Almeers Preventieakkoord.