Almeers Preventieakkoord

Almere de gezondste stad van Nederland. Doe je mee?

Een gezonde stad voor iedereen. Dat willen we mogelijk maken. Met het Almeers Preventieakkoord wordt in de hele stad een gezonde levensstijl gestimuleerd. Waar Almeerders gezond kunnen leven, wonen, werken en uitgaan. Waar gezond eten en voldoende bewegen de normaalste zaak van de wereld zijn. En waar mensen met mentale problemen snel de juiste hulp en steun krijgen.

Samen maken we gezond gewoon

 • Inwoners en ondernemers kunnen meedoen aan het Almeers Preventieakkoord en zo hun steentje bijdragen aan een gezonde stad. 
 • Ook is er geld beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan een gezonde stad. 
 • De netwerkregisseurs van het Preventieakkoord helpen gezonde initiatieven om een volgende stap te zetten en om samen te werken met andere initiatieven. Ze ondersteunen de creatie van nieuw aanbod en de versterking van bestaand aanbod. 

Heb jij een idee om Almere nog gezonder te maken? Of werk je al aan een gezonder Almere?

Wil jij een wekelijkse wandelgroepje starten in jouw wijk en heb je wat ondersteuning nodig? Een moestuin beginnen en daaruit gezonde maaltijden koken voor oudere buurtbewoners? Samen met anderen een wekelijks beweegmoment voor de allerkleinsten creëren in de speeltuin? Of heb je een ander idee voor een gezonde stad of werk je al aan een gezonde stad? Sluit je dan aan bij het Almeers Preventieakkoord. Via het netwerk van het preventieakkoord kan je:

 • samenwerken met andere partijen en gezonde initiatieven;
 • in gesprek met de netwerkregisseurs over jouw initiatief, en;
 • is het mogelijk (financiële) ondersteuning aan te vragen voor jouw gezonde initiatief.

Welke initiatieven kunnen meedoen en budget aanvragen?

Alle initiatieven die zijn aangesloten bij het Almeers Preventieakkoord dragen bij aan één of meerdere van deze doelen: 

 • Kinderen groeien gezond en veilig op
 • Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl, met voldoende beweging en gezonde voeding
 • Een rookvrije Almeerse generatie in 2040.
 • Een groter mentaal welbevinden 
 • Iedereen doet naar eigen kunnen mee
 • Meer Almeerders hebben toegang tot gezonde informatie, advies, bemiddeling, ondersteuning en zorg
 • Het aanbod van gezonde voorzieningen is beter afgestemd op de vraag.

Hoe kun je meedoen?

Heb je een project, activiteit of plan die bij één of meerdere van deze doelen  bijdragen? En heb je (financiële) ondersteuning nodig? Lees dan de voorwaarden en vraag het aan via het aanmeldformulier:

Aanmelden

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons via preventieakkoord@almere.nl.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

De netwerkregisseurs van het Almeers Preventieakkoord ondersteunen, adviseren en beoordelen de aanvragen. De netwerkregisseurs zijn professionals namens Almere City, Bodhi Kinderopvang, de GGD en de gemeente. Eén van hen neemt contact op met jou na de aanvraag. 

Tijdens netwerkbijeenkomsten delen we elkaars successen, inspireren we elkaar en kunnen we de samenwerking versterken. 

Toegekende projecten

Almeers wandelcollectief

Interview met initiatiefneemster Mariza Bosch

"Heel Almere wandelt: een eerste stap naar een gezonder leven"

Een stad met gezonde inwoners door gezonde leefstijl te stimuleren. Met het Almeers Preventieakkoord wordt in Almere een gezonde leefstijl gestimuleerd en toegankelijk gemaakt. Een aantal Almeerse ondernemers hebben de stap genomen om het Almeers Wandelcollectief te starten. Dit hebben zij gedaan met behulp van budget uit het Preventieakkoord en de sportcafés.

De ondernemers bieden wandelactiviteiten aan, zoals groepswandelingen in verschillende vormen. Daarnaast is er wandelcoaching en leefstijlcoaching.

Alle activiteiten en de aanbieders zijn te vinden op de website heelalmerewandelt.nl.

Heel Almere wandelt

“Wandelen is super laagdrempelig. Het kan direct vanaf je voordeur, in je eigen tijd. Mensen zijn vaak mega verrast over wat een half uur matig intensief bewegen per dag met je kan doen,” zegt initiatiefneemster Mariza Bosch. 

Sociale cohesie en wandelen

“Wandelen kun je met elkaar doen. Het gaat niet alleen om het wandelen, de sociale interactie blijkt minstens zo belangrijk te zijn voor deelnemers. Hoeveel mensen ervaren een zekere mate van isolement? Daar willen we ook iets aan doen. Wij bieden de mogelijkheden voor Almeerders om samen te komen, andere mensen te ontmoeten en ongedwongen een praatje te maken. Terwijl we samen wandelen naar een gezondere leefstijl. 

Het is een goede stap naar een gezonder leven. Daarbij boffen we dat we veel mooie natuur ter beschikking hebben om in te wandelen in en rondom Almere. Regelmatig hoor ik iemand zeggen: ik woon hier al 30 jaar, maar hier heb ik nog nooit gewandeld”.

Gratis kennismaking van 10 t/m 16 oktober

Kom in beweging! Het Almeers Wandel-en Leefstijlcollectief nodigt alle inwoners van Almere van harte uit om in de week van 10 tot en met 16 oktober gratis kennis te komen met de wandel- en leefstijlactiviteiten. Dit kan op verschillende locaties in Almere.

Op maandagavond 10 oktober ontvangen wij u graag bij de aftrap in de Schaapskooi, Muiderweg 8 te Almere Haven. 

Kijk voor het programma en aanmelden op heelalmerewandelt.nl.

Meer informatie over de mogelijkheden van het Lokaal Sportakkoord Almere vind je op almere.nl/lokaalsportakkoord.

Leefstijlinterventie Stichting Super COOL!

Super COOL! is een sport- en maatjesinitiatief voor mensen met een (verstandelijke) beperking in Almere en in de overige steden van Flevoland. Wij sporten in Almere wekelijks op de donderdagavond met ongeveer 20 tot 25 deelnemers en 15 tot 20 sportmaatjes. Iedere 4 weken bieden wij een andere sport aan in samenwerking met een sportaanbieder. Zo bieden wij onder andere schaatsen, inline-skaten, voetbal, wandelen, fietsen, zwemmen, triatlon, boce, budosport, hockey en discgolf aan en doen mee aan diverse evenementen en (Special Olympics) wedstrijden voor de doelgroep. De doelgroep kampt (mede door corona) met overgewicht/obesitas. Wij willen actief werken om hun gezondheid/vitaliteit te verbeteren.

Dit gaan wij doen door naast het wekelijks sportaanbod ook nog andere sportmogelijkheden, onder begeleiding van een leefstijlcoach, aan te bieden. Door hen dagelijks te laten bewegen voldoen zij aan de fitnorm. Hier dient een positieve beloning (bijvoorbeeld waardebonnen) tegenover staan en zij dienen hierin gefaciliteerd en begeleid te worden. Dit zorgt voor een betere vitaliteit. En mede door met hen in gesprek te gaan over voeding en eten en hen daarin te begeleiden. Door gezonder te eten levert de deelnemers een betere gezondheid op. Aan dit programma kunnen zowel de deelnemers van Super COOL! als hun sportmaatjes meedoen.

Stichting Super COOL! voert dit samen uit met onze coalitiepartners Triade en de VMCA en proberen aan te sluiten bij bestaande al beschikbare programma’s en deze toepasbaar te maken voor de doelgroep. In 2022 gaan wij dit programma opzetten. Wij streven er naar om dan 10 deelnemers (en mogelijk ook een aantal sportmaatjes) structureel actief te krijgen. Voor de lange termijn gaan wij onderzoeken of dit dan past onder de gecombineerde leefstijlinterventie van de basis zorgverzekering.

Voor meer info neer contact op met de Stichting Super COOL! via anton@supercoolalmere.nl.

VMCA: verleidingskunsten voor meer jonge vrijwilligers

Goede sociale contacten en het doen van vrijwilligerswerk horen bij de meest effectieve manieren om eenzaamheid aan te pakken en mensen zich gelukkiger te laten voelen. Daarnaast is het spreekwoord niet voor niets ‘jong geleerd is oud gedaan’. Wij geloven dat iedereen iets te bieden heeft waar een ander om verlegen zit. Een vlotte babbel, handige hand of wijze raad. En iets goeds doen levert naast een mooiere, toekomstbestendige samenleving ook gewoon een heel goed gevoel op: twee vliegen in één klap. Wij geloven dat iedere jongere positieve impact kan én wil maken op zijn of haar omgeving. En dus gaan we op zoek naar de kracht en passie van jongeren om iets voor ene ander of de stad te doen en gaan we drempels ontdekken en verlagen bij vrijwilligersorganisaties als het gaat over vinden en binden van jonge vrijwilligers.

21 april: Symposium Seksueel grensoverschrijdend gedrag; niet op mijn school?!

Op 21 april staat het antwoord op die vraag centraal tijdens een symposium op Hogeschool Windesheim, voor allen die betrokken zijn bij de opvoeding van jongeren, zoals docenten van basis-, voortgezet en speciaal onderwijs, mbo en hbo, ouders, studenten en medewerkers jeugdhulpverlening. 

Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning Almere (OCO)

OCO Almere ondersteunt inwoners dagelijks bij gesprekken met Gemeente Almere en zorgaanbieders. Dat doen ze met behulp van bijna 70 vrijwilligers. Zij zijn allemaal ervaringsdeskundigen, kortgenoemd OCO’s. OCO Almere vindt het belangrijk dat inwoners de kans hebben om op een gezonde manier te leven, op te groeien, te wonen en te werken. Om deze reden is het van belang dat meerdere inwoners op de hoogte zijn van OCO Almere.

De OCO’s willen nog meer inwoners ondersteunen, zodat zij de hulp en zorg krijgen die zij nodig hebben. Om dat voor elkaar te krijgen moet er meer zichtbaarheid worden gecreëerd, bijvoorbeeld door middel van reclame. Erika Kalka, stagiaire bij OCO Almere, nam het initiatief om subsidie aan te vragen bij het Almeers Preventieakkoord. Een vormgever zal een infographic maken over OCO Almere en het netwerk met convenantpartners en supporters. Hiermee hopen ze meer duidelijkheid te bieden over wat OCO Almere voor de burger in Almere kan betekenen.

Initiatief LeefstijlAvontuur

Interview met initiatiefnemers Ellen van Hekken en Jacqueline Schoonderbeek

“Samen sta je sterker en kom je verder” 

Ellen van Hekken en haar dochter Jacqueline Schoonderbeek zijn initiatiefnemers van het lesprogramma Leefstijlavontuur. Met hun initiatief willen ze basisschoolleerlingen bewust maken van een gezonde leefstijl. 

“De afgelopen jaren hebben wij verschillende lessen in opdracht van onder andere Stad & Natuur Almere, Collage Almere en TIO gegeven, vertelt Ellen. “Door het geven van deze lessen ontstond het idee om een lesprogramma te ontwikkelen speciaal voor basisschoolleerlingen van groep 5 tot en met 8, gericht op mentale, fysieke en sociale gezondheid. Wij zagen namelijk dat daar een grote vraag ligt. Zo zijn de LeefstijlAvontuur-lessen ontstaan. Vanuit mijn werk als voedingstherapeute en maatschappelijk dienstverlener vind ik het belangrijk dat we kinderen leren hoe hun lichaam werkt en hoe ze het gezond kunnen houden. Zodat ze de rest van hun leven bewuste keuzes kunnen maken op het gebied van voeding, gezondheid en bewegen.”

Open cultuur

De lessen zijn vooral heel praktisch opgezet, vertelt Jacqueline. “We laten de kinderen bijvoorbeeld longen knutselen van papier, rietjes en boterhamzakjes. Door in het rietje te blazen, ontdekken ze spelenderwijs hoe de longen werken. En door zelf aan de slag te gaan, blijft de opgedane kennis veel beter hangen.” Ellen: “We kijken ook nadrukkelijk wat er leeft bij de groep en daar spelen we op in. De kinderen kunnen ons alles vragen. Zo creëren we een open cultuur waar iedereen mag zijn wie hij is.”

Eén gemeenschappelijk doel

Ellen: “Toen we hoorden over het Almeers Preventieakkoord, hebben we ons direct aangemeld voor een bijeenkomst. Want we willen ons initiatief heel graag verder op de kaart zetten. Daarna hebben we budget aangevraagd via de website van de gemeente. Een netwerkregisseur hielp ons de puntjes op de i te zetten. Al na twee weken kregen we bericht dat onze aanvraag was goedgekeurd.” Jacqueline: “Op die netwerkbijeenkomst hebben we ook veel andere partijen ontmoet. Met een paar initiatieven gaan we binnenkort contact opnemen om te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.” Ellen: “Samen kom je verder en sta je sterker. We zijn geen concurrenten, maar hebben één gemeenschappelijk doel: een gezonder Almere.” 

Groot denken

“Scholen kennen ons inmiddels en zien al snel de meerwaarde van ons initiatief,” zegt Ellen. Ze heeft gemerkt dat het vaak de kleine dingen zijn die de lessen zo bijzonder maken. “Zo vertelden we een keer hoe gezond het is om water te drinken. ‘Maar ik lust helemaal geen water,’ bekende een meisje. Een week later kwam ze naar me toe. ‘Ik heb er nog eens goed over nagedacht,’ zei ze. ‘En nu drink ik toch elke dag een flesje water.’ Het lijkt misschien heel simpel, maar van dat soort succesjes word ik echt blij.” Jacqueline besluit: “Hoe je een gezonde leefstijl bereikt, is een vraag die niet alleen in Almere leeft. We denken groot en willen ons initiatief over heel Nederland uitrollen. Samen met Preventieakkoord Almere willen wij onze toekomstplannen verder bespreken en onderzoeken. Want hoe meer kinderen bewust worden van een gezonde leefstijl, hoe beter.”

Initiatief Hartvrouwen

Door: Naïra Gomez-Louws - Transcultureel systeemtherapeut/stiefplancoach

HARTvrouwen Almere heeft HART voor gezinnen en (jong)volwassenen. HARTvrouwen Almere ondersteunen en inspireren om ‘thuis’ (weer) een mentaal gezonde, veilige en liefdevolle plek te laten zijn. HARTvrouwen Almere helpt, met kleinschalige projecten, om weer regie te krijgen over het eigen denken, doen en laten, vanuit persoonlijke hartsintegriteit, in situaties waar relatieconflicten ongewild tot toxische patronen leiden. We doen dit door het principe: “Leading by example”.
 
De waarde van ervaringsdeskundigen (HARTvrouwen), die ook een brug naar formele partners kunnen slaan, is groot. Het is een effectief middel om Almeerders in dergelijke situaties, waar nodig, wegwijs te maken en vertrouwen te geven in de te nemen stappen. Daarnaast zijn de ervaringsdeskundigen in staat om een gezonde inschatting te maken waar zij gezinnen en (jong)volwassenen kunnen ondersteunen, begeleiden en inspireren om regie te pakken in het eigen denken, doen en laten. Dit binnen gezinnen waar conflictueuze en/of vastgelopen relaties nog te helen en herstellen zijn.

Veilig platform voor gezinnen met huiselijk geweld 
Met dit project willen we de inwoners die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en/of kindermishandeling allereerst een veilig platform bieden. Hen trainen, voorlichten en elkaar versterken zodat ze na het volgen van dit ‘Train de trainer’ project kunnen meedenken en ideeën kunnen aandragen over de aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling in Almere. Om daarna ook vanuit hun ervaringen, netwerk en expertise een bijdrage te kunnen leveren aan de klankbordgroep, gemeente Almere en formele of andere maatschappelijke organisaties. Een steentje als inwoner bijdragen door te doen wat nodig is op gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling voor een mentaal gezond Almere.
 

Initiatief gezondheidsplatform Chronischgezond.nu

Door: Cors van den Berg

Via het Preventieakkoord kreeg ik de kans om chronischgezond.nu aan te jagen. Op dit gezondheidsplatform kan iedereen terecht die gezonder wil leven, maar niet weet hoe die dat het beste aan kan pakken. Met het geld van de gemeente ontwikkel ik een speciaal op Almere afgestemde variant.

Het uitgangspunt is dat alles wat je immuunsysteem versterkt, gezond is. Simpel as that! Dit platform is opgebouwd uit drie cursussen: Voeding, Vitaliteit (leefstijl) en interVentie (de 3 V’s). Elke cursus bestaat uit 10 modules, waarbij elke module een onderwerp behandelt (bijvoorbeeld bewerkt of onbewerkt, module 1 van Voeding).

Elke module bestaat weer uit een les (inspirerende vragen die je aan het denken zetten), informatie (blogs, podcasts en video’s) en een Challenge: welke uitdaging ga je met jezelf aan? Dat pas je dan drie weken lang toe en houd je erin of gooi je eruit. Zo bepaal je zelf stapje voor stapje hoe je je gezondheid gaat verbeteren.

Meld je aan!

Op chronischgezond.nu/almere vind je de speciaal op Almere gerichte versie. Wil je meedoen? Meld je aan. Kosten: 3,95 per maand.

Initiatief de Fitste Club van Nederland

Door: Patrick Posthuma

Almere City FC is zich als topsportorganisatie bewust van haar inspirerende en aanjagende functie m.b.t. het thema gezonde levensstijl.

Samen met de in de businessclub aangesloten bedrijven, onderwijsinstellingen, sportverenigingen/clubs en maatschappelijke organisaties is er veel nog onbenut Almeers potentieel en daadkracht om van Almere een vitale stad te maken.

Almere City FC is in ‘Fitste Club van Nederland’ zowel uitvoerder, verbinder, communicator als facilitator. En investeert nadrukkelijk zelf mee.

Op een laagdrempelige manier worden onze fans in beweging gebracht. Gedurende de eerste 10 weken in het nieuwe jaar (2022) gebeurt dit d.m.v. een collectieve inzet van Almere City FC & partners (sport, sponsoren, leveranciers) op een verbonden doelgroep, namelijk (nieuwe) seizoenkaarthouders. Met Almere City FC en haar spelers als aanjager en vertrouwd rolmodel.

Deelnemende seizoenkaarthouders kunnen gratis sporten in en rondom het Yanmar-stadion en bij de aangesloten sportverenigingen en sportscholen. Hieraan zijn een aantal ludieke beweegactiviteiten gekoppeld: Een ‘Corteo-wandeling’ vanaf Grote Markt naar het Yanmar stadion voorafgaand aan een thuiswedstrijd van Almere City FC. Daarnaast staan eind januari 2022 de 8e finales van het KNVB-bekertoernooi op het programma. Rondom deze knock-out ronde worden er knock-out boks activiteiten rondom het Yanmar Stadion georganiseerd voor de deelnemers. In samenwerking met o.a. roeivereniging Pampus wordt ook Almere als ‘waterstad’ opgemerkt tijdens het beweegprogramma.

Bomen, biodiversiteit en bewegen op Floriade

Stichting Stad & Natuur Almere, Stichting Nationale Boomfeestdag en Groen Als Een Service hebben de handen ineengeslagen voor een kavel op Floriade Expo 2022! Samen verbinden zij de stad met de natuur op Floriade in een buitenleslokaal. Met de drie thema’s bomen, biodiversiteit en bewegen laat Stad & Natuur de bezoeker stilstaan bij het belang van een groene stad en een gezonde leefstijl. Op deze plek kunnen jong en oud dat zelf ervaren.

Op Floriade, in een groene omgeving, dagen we bezoekers uit om in beweging te komen. Kinderen bewegen meer en beter wanneer zij samenspelen in een groen en gevarieerd landschap. Bovendien heeft de natuur een positieve invloed op de concentratie van kinderen. Het spelen en bewegen in een groene omgeving is dus ontzettend belangrijk. Niet alleen voor een goede fysieke gezondheid, maar ook mentaal. Elke dag is er op eigen gelegenheid genoeg te doen om in beweging te komen. Met spelelementen zoals een totempaal waar er verschillende opdrachten gedraaid kunnen worden. De bezoekers kunnen opdrachten draaien zoals: ‘In galop! Kies een eindpunt en probeer op handen en voeten zo snel mogelijk naar de finish te komen.’ 

Op minimaal 80 dagen vindt er actieve programmering plaats wat past bij de thema’s bomen, biodiversiteit en bewegen. Almere City FC en TIO verzorgen een actief programma rond bewegen. Onder andere (jeugd)spelers, vrijwilligers en trainers van voetbalclub Almere City FC gaan met schoolklassen aan de slag. 

Kom dus in beweging. Doe samen op Kavel 46 op Floriade één van de vele spellen! Met dank aan een bijdrage van het Almeers preventie akkoord hebben Stad & Natuur, Boomfeestdag en Groen Als Een Service de spelelementen en de programmering kunnen realiseren.

Blijf op de hoogte

Tip: volg de sociale media van groen en gezond om op de hoogte te blijven en schrijf je in voor de nieuwsbrief van groen en gezond.