Almeers Preventieakkoord

Almere de gezondste stad van Nederland

We vinden het belangrijk dat Almere een gemeente is waar inwoners de kans hebben om op een gezonde manier te leven, op te groeien, te wonen, te werken en uit te gaan. We gunnen het alle Almeerders dat ongezonde gewoonten en ongezonde verleidingen niet meer vanzelfsprekend zijn. Dat in plaats daarvan gezond eten en voldoende bewegen volstrekt normaal zijn. Dat mensen met mentale problemen zo snel mogelijk worden opgemerkt en dat er voor hen een plek is waar ze naartoe kunnen voor hulp en steun in hun leefomgeving. Kortom, we streven ernaar dat Almere voor alle inwoners een gemeente is waar een gezonde levensstijl de norm is. Met alle initiatieven uit het Almeers Preventieakkoord dragen we dan ook bij aan maatschappelijk effecten die eerder zijn geformuleerd:

 • Kinderen groeien gezond en veilig op
 • Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl
 • Iedereen doet naar eigen kunnen mee
 • Meer Almeerders hebben toegang tot informatie, advies, bemiddeling, ondersteuning en zorg
 • Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag

De kerngroep ondersteunt partners om een volgende stap te zetten, nieuw aanbod te creëren of bestaand aanbod te versterken. Zolang het maar bijdraagt aan een gezonder Almere. Lokale samenwerking en een speciaal budget helpen daarbij.

Waar kun jij budget voor aanvragen?

Het Almeers Preventieakkoord is gebaseerd op de volgende ambities:

Met de initiatieven uit het Almeers Preventieakkoord willen we bijdragen aan de volgende doelen:

 • We stimuleren dat alle Almeerders regelmatig en voldoende bewegen.
 • We stimuleren dat gezonde voeding voor alle Almeerders steeds meer vanzelfsprekend wordt.
 • We stimuleren dat het mentaal welbevinden onder alle Almeerders in 2030 is gegroeid.
 • We stimuleren initiatieven om samen toe te werken naar een rookvrije generatie in 2040.
 • We stimuleren dat we beter op de hoogte zijn van wie wat kan bijdragen aan een gezonder Almere en gaan elkaars kennis en ervaring beter benutten.

Hoe kun je meedoen?

 1. Heb je een project, activiteit of plan die bij één of meerdere van de hierboven genoemde ambities passen? Aan de rechterzijde van de pagina vind je meer informatie over de voorwaarden en een aanvraagformulier.
 2. Heb je overige vragen? Neem dan contact op met ons via aovwitteloostuijnverberg dit@almere.nl.

En dan?

 1. De kerngroep Almeers Preventieakkoord ondersteunt, adviseert en beoordeelt de aanvragen. Deze kerngroep bestaat uit professionals namens Almere City, Bodhi Kinderopvang, de GGD en de gemeente. (Onder voorbehoud)
 2. Bij (jaarlijkse) bijeenkomsten en via deze pagina delen we elkaars successen ter inspiratie.

Sluit ook aan!

Sluit jij je als partner ook aan bij het Almeers Preventieakkoord? Klik dan op onderstaande link

Ja, ik onderteken het Almeers Preventieakkoord ook!

Toegekende projecten

Download Almeers Preventieakkoord

Budget aanvragen?

Lees de voorwaarden en vraag via het aanvraagformulier budget aan.