Bezwaar maken

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning betaalt u leges. U betaalt ook leges als de aanvraag wordt afgewezen, ingetrokken of buiten behandeling wordt gelaten. Lees hier voor meer informatie

U kunt van tevoren bij uw buren aangeven dat u het niet eens bent met hun bouwplannen. is de omgevingsvergunning al verleend, dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen of beroep instellen. Lees hier voor meer informatie over de bezwaar- en beroepprocedure.

Inzage, bezwaar en beroep bij een omgevingsvergunning

Op Overheid.nl (www.overheid.nl) kunt de lijst met vergunningaanvragen en besluiten bekijken. Wilt u de hele aanvraag inzien, bel dan 14 036(ma t/m vrij van 08.00 tot 18.00 uur). 

Reguliere procedure bezwaar maken

Als de gemeente binnen acht weken een besluit heeft genomen over een aanvraag, dan valt dit onder de zogeheten reguliere procedure. Een aanvrager of belanghebbende
(bijvoorbeeld een omwonende) kan  bezwaar maken  tegen dit besluit. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen zes weken  na de bekendmaking van dit besluit. Hoe en wanneer u dat kunt doen staat altijd vermeld bij de gepubliceerde aanvragen en besluiten. 

Uitgebreide procedure bezwaar en beroep aantekenen

Ontwerpbesluit 

Bij een aanvraag in de uitgebreide procedure (duurt 26 weken) komt er eerst een ontwerpbesluit. U kunt als aanvrager of belanghebbende (bijvoorbeeld een omwonende) een zienswijze indienen
tegen dit ontwerpbesluit als het ter inzage ligt. Het ontwerpbesluit ligt zes weken ter inzage. 

Beroep aantekenen 

U kunt alleen beroep aantekenen tegen het definitieve besluit bij een uitgebreide procedure. En alleen als u eerder al een zienswijze hebt ingediend tegen het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit ligt zes weken ter inzage. Binnen deze zes weken moet u beroep
aantekenen bij de rechtbank.

Zienswijze indienen

Wilt u uw zienswijze inbrengen over een ontwerpbesluit? Stuur dan een brief naar: 

Gemeente Almere
t.a.v. Bezwaarschriftencommissie
Postbus 200
1300AE Almere 

Aanpassen van de aanvraag door uw bezwaarschrift

Uw bezwaar kan aanleiding zijn om een vergunningaanvraag te laten aanpassen. Als dit zo is, dan informeert de gemeente u hierover schriftelijk. 

Geen bezwaar

Als niemand bezwaar indient, binnen zes weken na het bekendmaken van de beslissing, dan is een vergunning onherroepelijk. De werkzaamheden kunnen dan beginnen.

Hebt u ook andere vergunningen nodig? Wacht dan met de werkzaamheden totdat alle vergunningen onherroepelijk zijn. Begint u eerder, dan loopt u het risico dat uw werkzaamheden op eigen kosten ongedaan moeten worden.

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen www.almere.nl.   

 Heeft u advies nodig of heeft u een vraag over een vergunning dan kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. U kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend.  Een afspraak kunt u maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch via 14036 of door het contactformulier in te vullen

U vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving  op het Ondernemersplein in het stadhuis