Direct naar paginainhoud
menu

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning betaalt u leges. U betaald ook leges als de aanvraag wordt afgewezen, ingetrokken of buiten behandeling wordt gelaten. Lees hier voor meer informatie over het betalen van leges.

Waar vind ik een overzicht van de leges van de gemeente Almere

Aan het behandelen van uw aanvraag bent u kosten (leges) verschuldigd. De kosten staan in de legesverordening. De leges zijn afhankelijk van de activiteiten die in de beschikking zijn opgenomen. Per activiteit wordt een legesbedrag in rekening gebracht. De hoogte van de leges voor de verschillende activiteiten zijn in de legesverordening Almere op de website van www.overheid.nl onder lokale regelingen terug te vinden.

Legesverordening en tarieventabel

Op de factuur staat de term “heffingsgrondslag”, dit is de basis voor de berekening van de verschuldigde leges. Bij een bouwactiviteit is de heffingsgrondslag de door de gemeente berekende bouwkosten. De berekende bouwkosten worden dus niet bepaald op grond van de door u op het aanvraagformulier ingevulde bouwkosten. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van, door de raad vastgestelde, standaard bouwkosten per eenheid. Deze bouwkosten per eenheid kunt u terugvinden in de tabel “bouwkosten legesberekening” in bijlage 1 in de Tarieventabel in de legesverordening. Informatie over de vaststelling van de bouwkosten van type bouwwerken die niet in de tabel “bouwkosten legesberekening” staan vindt u in de legesverordening.

Nota voor het behandelen van de aanvraag

Op basis van de berekende bouwkosten worden de verschuldigde leges berekend. De leges zijn een percentage van de bouwkosten. Welk percentage u verschuldigd bent kunt u terugvinden in de Tarieventabel in de legesverordening. Binnen dit kan de aanvraag maximaal 1x aangevuld en 1x aangepast worden, Voor een 2e aanvulling en/of aanpassing gelden extra kosten. Voor een 3e aanvulling en/of aanpassing geldt een percentage van de in eerste instantie geheven leges. Ook deze kosten zijn terug te vinden in de legesverordening.

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen www.almere.nl.

Heeft u advies nodig of heeft u een vraag over een vergunning dan kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. U kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. Een afspraak kunt u maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch via 14036 of door het contactformulier in te vullen.

U vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis.

Wat vindt u van onze website?