Milieumelding doen voor bedrijven

Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu moeten een milieumelding doen. Lees meer informatie over de voorwaarden van een milieumelding en waar u de melding kunt doen.

Wanneer moet ik een milieumelding doen

Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten een milieumelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld caf├ęs, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels.

Op Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u nagaan of u een milieumelding moet doen. Het kan ook zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Aan de hand van een serie vragen krijgt u advies op maat. Het advies kan luiden:

  • niet-meldingsplichtig
  • meldingsplichtig
  • vergunningplichtig

De AIM is bedoeld voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben. Er moet sprake zijn van een 'inrichting' zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

Niet-meldingsplichtig ( Type A bedrijf)

Als het advies niet-meldingsplichtig is, hoeft u niets te doen. U moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit geldt bijvoorbeeld voor kantoren, banken, zorginstellingen, huisartspraktijken en peuterspeelzalen. Welke type A zijn staat in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit.

Meldingsplichtig (Type B bedrijf)

Als het advies meldingsplichtig is dan moet u uw bedrijfsactiviteiten melden bij het bevoegd gezag, meestal de gemeente.

De melding van oprichting, verandering of uitbreiding doet u online via Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Vergunningplichtig 

Heeft u een omgevingsvergunning milieu nodig? Dan kunt u deze aan te vragen via het Omgevingsloket Online.

Aanvragen melding

U doet de milieumelding bij het bevoegd gezag, meestal de gemeente waarin uw bedrijf is/wordt gevestigd. Voor de melding gebruikt u de Activiteitenbesluit internetmodule.

 Voor een online aanvraag heeft u als bedrijf een e-Herkenning nodig.

Procedure

Wanneer en hoe moet een bedrijf een melding Activiteitenbesluit doen? Dit is afhankelijk van het soort bedrijf en de uitgevoerde activiteiten. Het bedrijf moet de melding uiterlijk vier weken voor oprichting of verandering van het bedrijf bij de gemeente doen. U kunt de melding doen met de AIM.

Wanneer melden

Een bedrijf moet ten minste 4 weken voor het starten of veranderen van het bedrijf een melding Activiteitenbesluit doen.

Voorwaarde is dat het gaat om een milieubelastende activiteit die een 'Wm-inrichting' is (uitgezonderd 'type A-bedrijven').

  • Een type B bedrijf moet altijd een melding Activiteitenbesluit doen. Dit moet altijd tenminste 4 weken voor het starten of veranderen van het bedrijf.
  • Bedrijven die een milieuvergunning hebben (type C) hoeven alleen activiteiten te melden uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Voor alle andere activiteiten moet de vergunning aangepast worden.
  • Een type A-bedrijf hoeft niet te melden.
  • Sommige activiteiten bij particulieren zijn Wm-inrichtingen en moet men dus melden. Hierbij gaat het vooral om propaan- en olietanks.

Wat melden?

De AIM geeft aan welke gegevens het bedrijf moet melden. Sommige gegevens zijn altijd nodig en sommige alleen bij bepaalde activiteiten. In artikel 1.10 en verder van het Activiteitenbesluit staan de gegevens die het bedrijf moet melden.

Bij een verandering hoeft het bedrijf alleen een melding te doen als de verandering afwijkt van de eerder gemelde gegevens.

Hoe melden?

De meeste bedrijven gebruiken de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) om een melding Activiteitenbesluit te doen.

Gebruik van de AIM is niet verplicht, maar biedt wel voordelen. De AIM helpt bij het compleet maken van de melding en maakt een voorschriftenpakket op maat. Voor het doen van de melding met de AIM hebt u eHerkenning (bedrijven) of DigID (particulieren) nodig.

De melding is 'vormvrij'. Met andere woorden; het Activiteitenbesluit bepaalt alleen wat een bedrijf moet melden, niet hoe het bedrijf dit meldt. Het kan dus prima dat een bedrijf geen melding meer hoeft te doen als het een aanvraag omgevingsvergunning heeft gedaan voor het oprichten van een inrichting. Voor deze aanvraag moet een bedrijf namelijk onder andere dezelfde gegevens aanleveren als degene die nodig zijn voor een melding.

Er is geen standaard papieren meldingsformulier beschikbaar. Wanneer een bedrijf toch een melding op papier wil doen, dan kan dat ook met de AIM. Na invullen ontvangt de melder een pdf-bestand dat hij kan afdrukken en opsturen naar de gemeente.

Kosten

Een milieumelding kost niets

Vragen

Voor vragen over een milieumelding kunt u contact opnemen via het contactformulier van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek of belt u met 088-6333000.