Skip to content

Peilmaten en boringsvrije zones Oosterwold

Peilmaten

Voor Oosterwold is een advies gegeven voor peilhoogtes van woningen en wegen. In onderstaande tekening is weergegeven wat de advieshoogtes zijn voor het NAP.

Illustratie voorgestelde pijlhoogtes in Oosterwold  

Boringsvrije zone

Onder Oosterwold ligt een grondwaterbeschermingsgebied. Dit is een boringsvrije zone. Het kan zijn dat er beperkingen zijn in bijvoorbeeld de toepassing van bodemenergiesystemen, of in de keuze van heipalen. Op de website van de Omgevingsdienst vind je meer informatie over boringsvrije zones in Flevoland en Oosterwold. Je vind er ook een kaart met de maximale diepte.

 

 

Wat vindt u van onze website?