Direct naar paginainhoud

Kinderen naar school

Alle kinderen in Nederland - ook kinderen die hier nog niet zo lang wonen - moeten naar school. Dat moet, het is zelfs wettelijk verplicht (leerplicht). Dit is voor kinderen vanaf 5 jaar tot 16 jaar (of tot je een startkwalificatie hebt).

In Nederland gaan bijna alle kinderen van 4 jaar al naar school. Dat is heel belangrijk. Ze leren dan al veel en gaan om met andere kinderen. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. Het is dus niet strafbaar om een 4-jarige kind thuis te houden. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 jaar is geworden. Vanaf dat moment worden ouders of verzorgers ook bestraft als zij hun kind thuis houden.

Basis Onderwijs

Basis Onderwijs is er voor leerlingen van 5 jaar totdat ze groep 8 verlaten. Meestal zijn de leerlingen dan rond de 12 jaar oud. Ze krijgen daarna een advies naar welke school ze dan kunnen (middelbare school) om verder te leren.

Openbare (basis) scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen. Bijzondere (basis) scholen geven les vanuit een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing. Zo zijn er bijvoorbeeld rooms-katholieke, protestants-christelijke, islamitische, hindoeïstische en vrije scholen.

Meer informatie staat op de website scholenopdekaart
en op de website van de gemeente Almere

Middelbare scholen

Middelbare scholen geven onderwijs op verschillende niveaus (praktijkonderwijs, vmbo-, havo- en vwo-niveau). Want elk kind is anders en leert op eigen niveau.

Ieder stadsdeel in Almere heeft minimaal één middelbare school.

Passend onderwijs

Heeft jouw kind speciale begeleiding nodig, bijvoorbeeld vanwege een handicap? Kijk dan eens op de website van Passend Onderwijs Almere.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening