Direct naar paginainhoud

Almere Stad

Almere Stad is onderverdeeld in Oost en West en het centrum van Almere.

Almere Stad West en Almere Stad Oost zijn onderdeel van Almere Stad en zijn verdeeld in wijken. In Stad West liggen de Noorderplassen, Muziekwijk, Stedenwijk, Staatsliedenwijk, Literatuurwijk en Kruidenwijk. In Stad Oost liggen Danswijk, Filmwijk, Parkwijk, Tussen de Vaarten, Verzetswijk en Waterwijk.

Bijeenkomst Lidl goed bezocht

De eerste buurtinformatieavond over de plannen van de Lidl werd goed bezocht. Ruim 35 bezoekers lieten zich informeren door de gemeente en Metropool Vastgoedontwikkeling.

Woningen

De plannen werden toegelicht met ontwerpbeelden. De Lidl wil haar bestaande supermarkt aan het Saffraanplein verplaatsen naar de locatie Oreganoweg/Wisselweg. Daar wil de Lidl een moderne, grotere winkel openen. De gemeente ziet bij dit plan ook kansen om woningen toe te voegen.

Op de locatie Oreganoweg/Wisselweg worden twee bouwblokken ontwikkeld. De bouwblokken zijn in ‘getrapte vorm’ gedacht, met in de bocht van de Spoordreef de grootste bouwhoogte van acht bouwlagen. De kleinste bouwhoogte is vier bouwlagen en komt aan de straat tussen bouwblokken. Aan de kant van de watergang is ruimte voor een accent van vijf bouwlagen.

Het eerste bouwblok is bestemd voor de Lidl-supermarkt, met daarboven ongeveer 75 grotere appartementen en onder de winkel een parkeergarage voor bewoners. Dit bouwblok wordt ontwikkeld door Metropool Vastgoedontwikkeling.

Het Bouwblok 2 biedt mogelijkheid voor een appartementencomplex met ruimte voor ongeveer 60 á 65 woningen en parkeergelegenheid voor bewoners-parkeren binnenin het bouwblok. 

Parkeren

Voor de supermarkt zijn 129 parkeerplaatsen ingerekend. Dit is het aantal parkeerplaatsen dat op piekmomenten nodig is. Het overgrote deel van de supermarktbezoekers zal vanaf de Oreganoweg komen en dan één van de parkeerterreinen oprijden. Ook via de Wisselweg kunnen bezoekers de parkeerplaats oprijden.

Vervolg

Op basis van de huidige plannen  wordt een compact ‘Ontwikkelingsplan’ gemaakt. Dit plan wordt voor de zomer van 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Hierna kan in de 2e helft van 2023 een wijziging bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Dit is nodig om de ontwikkelingen mogelijk te maken.  De start van de bouw van de supermarkt en woningen is dan op z’n vroegst begin 2025. De winkelopening is dan in 2027. 

Transformatie Saffraanplein

De Lidl zal de huidige locatie aan het Saffraanplein transformeren. Hier komen waarschijnlijk appartementen. Hierover is in september 2021 een eerste gesprek met omwonenden en belangstellenden uit de directe omgeving geweest.

Nieuws

Illustratie Almere skyline
Jouw mening