Gladheid

Als het glad wordt strooit de gemeente de belangrijkste wegen en fietspaden in Almere. Wij kunnen niet overal strooien. Daarnaast helpt strooien niet altijd (direct), omdat het zout ingereden moet worden en niet bij alle weersomstandigheden werkt. Blijf dus altijd goed opletten als het glad is.

Je kunt zelf de stoep en het pad voor je woning of bedrijf schoon en ijsvrij houden. Het strooizout kun je kopen bij een doe-het-zelfzaak of tuincentrum. Op sommige locaties in de stad staan zoutbakken, zoals bij gezondheidscentra en scholen. Het zout in die bakken is bedoeld om het gebied rond die locaties te strooien.

Waar in Almere strooit de gemeente?

De gemeente stooit op de busbanen, dreven, belangrijke doorgaande hoofdwegen en doorgaande fietspaden. De gemeente is niet als enige instantie verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding in Almere. Rijkswaterstaat neemt de A6 voor zijn rekening, de Provincie Flevoland zorgt voor Hogering, Buitenring, Tussenring, Vogelweg, Waterlandseweg, Pampusweg en Oostvaardersdijk.

Wanneer strooit de gemeente?

Om gladheid zo veel mogelijk te voorkomen, strooien we bij voorkeur voordat het glad wordt. Als de gladheid langer duurt of als er sneeuw ligt, schuiven we de sneeuw weg en strooien we gelijk zout om de overlast te beperken. Kijk op het Twitteraccount @gladheidalmere om op de hoogte te blijven van strooiacties.

In bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij een dreigend zouttekort, passen we onze werkwijze aan. We strooien dan alleen de belangrijkste doorgaande wegen, zoals de busbanen en ontsluitingswegen Hierdoor kunnen hulpdiensten toch altijd snel ter plaatse zijn. Wanneer dit noodplan van kracht wordt, maken we dit bekend via onder andere deze website en Twitter.

Veelgestelde vragen

Gladheid en strooien

Hoe bepaalt de gemeente waar en wanneer strooien nodig is?

We gebruiken meerdere methoden om te bepalen wanneer en waar strooien nodig is. Zo kijken we waar gladheid wordt verwacht en welke wegdelen sneller bevriezen. Op meerdere plekken meten we de temperatuur van de ondergrond en het wegdek. Daarnaast overleggen we met een meteoroloog. Dit zorgt ervoor dat we effectiever en efficiënter werken, met aandacht voor het milieu.

Hoe kan ik een zoutbak adopteren?

In het verleden plaatste de gemeente op verschillende locaties in de stad zoutbakken. Dat is veranderd. Nu kunnen bewonersgroepen, stichtingen, verenigingen en maatschappelijke instellingen/organisaties een zoutbak adopteren. De gemeente levert de bak op de aangegeven locatie en vult deze eenmalig. Daarna kunnen de genoemde partijen deze zelf vullen. Neem voor adoptie van een zoutbak en de verdere afspraken hierover contact op via het contactformulier of bel naar telefoonnummer 14 036. 

Zonder paaltje is er sluipverkeer. Kan de gemeente hier wat aan doen?

Soms is het nodig om paaltjes op paden of bruggen in de winter weg te halen, zodat strooiwagens daar kunnen rijden. Vanzelfsprekend blijven deze paden verboden voor motorvoertuigen. De politie moet op onjuist gedrag handhaven.

De paal laten staan en alleen verwijderen als de strooiwagen erlangs moet is geen optie. Vanwege gladheid is het niet gewenst dat de chauffeur tijdens het strooien zijn voertuig verlaat. Ook kunnen paaltjes vastvriezen. Niet strooien is ook geen optie, als het doorgaande (fiets)paden betreft.

Soms kun je zelf een paaltje beheren. Dan kun je het tijdens strooiacties zelf weghalen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier of bel 14 036. 

Kan ik de schade door gladheid verhalen op de gemeente?

Je kunt altijd een schadeclaim indienen bij de gemeente. De kans op honorering is klein. De wegbeheerder moet zich inspannen om de gladheid te bestrijden, maar kan niet garanderen dat dit onder alle omstandigheden realiseerbaar is.