Gladheid

De gemeente is dag en nacht paraat om gladheid te bestrijden als de winter toeslaat. We zetten ons in om de belangrijkste wegen en fietspaden in Almere begaanbaar te houden. Maar we kunnen niet overal strooien en ook niet garanderen dat de wegen na een strooiactie niet glad zijn. Het zout moet bijvoorbeeld ingereden worden, en bij sommige weersomstandigheden werkt het zout minder goed. Let dus altijd goed op als je de weg opgaat bij gladheid. Pas je snelheid en rijgedrag aan de omstandigheden aan. Alle inwoners en bezoekers van Almere blijven verantwoordelijk voor hun eigen gedrag bij gladheid. 

Sinds vorig seizoen nieuwe manier van strooien

Vorig strooiseizoen zijn er meer nieuwe technieken gebruikt om de gladheid te bestrijden. Technische hulpmiddelen met de laatste innovaties kunnen uitwijzen waar gladheid wordt verwacht. Ook is er een warmte-koude kaart van de stad gemaakt. Hierop is te zien waar de stad het eerste koud wordt met de meeste kans op het ontstaan van gladheid. Met de nieuwste technieken kunnen we anticiperen en gedifferentieerd strooien.

De nieuwe technieken maken het mogelijk om heel direct een strooiactie in te zetten alleen in de gebieden of op wegen, fietspaden en/of bruggen waar dit nodig is. Hierdoor strooien we waar het echt nodig is. De gladheidcoördinator maakt in samenspraak met een meteoroloog gebruik van verschillende scenario’s en besluit bijvoorbeeld alleen de fietspaden of alleen Almere Poort te strooien. Zo kunnen we nog effectiever en efficiënter werken en zijn we zuiniger op het milieu. 

Kaart met strooiroutes

Wanneer strooit de gemeente?

De gemeente kijkt niet alleen naar een weerbericht om te bepalen of er gestrooid moet worden. Dat is veel te algemeen. Om het juiste moment van strooien te bepalen maakt Almere op dit moment gebruik van drie eigen gladheidmeetpunten in de stad. Daar meten we de ondergrondtemperatuur, wegdektemperatuur, vochtigheid en hoeveelheid zout op de weg. Dat bepaalt of strooien noodzakelijk is. De coördinator gladheidbestrijding beslist vervolgens in overleg met een meteoroloog of, hoe en wanneer er actie ondernomen wordt. 

De gemeente strooit zoveel mogelijk voordat het glad wordt. Dit is meestal in de vooravond en/of ‘s ochtends vroeg voor de spits. Als er langer gladheid is of sneeuw ligt, strooit de gemeente om de gladheid en sneeuw te bestrijden. Er staan negenentwintig strooivoertuigen klaar die vanuit Almere Buiten kunnen uitrukken. We strooien in Almere bij voorkeur met natzout. Voordeel daarvan is dat er al gestrooid kan worden voordat het glad wordt. Daarnaast is deze methode goedkoper en milieuvriendelijker dan het strooien met droogzout. 

Noodplan

In bepaalde situaties, zoals bij een dreigend zouttekort, kan de gemeente niet handelen volgens het Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding. We kunnen dan bijvoorbeeld niet op alle plaatsen strooien. Wij hebben daarvoor een aangepast strooiplan samengesteld. Dat betekent dat we alleen de belangrijkste doorgaande wegen zoals de openbaar vervoerbanen strooien. Hierdoor zorgen we ervoor dat hulpdiensten toch altijd snel ter plaatse kunnen zijn. Wanneer het noodplan van kracht wordt, maken we dit in de lokale media, via de website en via Twitter @gladheidalmere bekend. Houdt daarom de berichtgeving in de gaten.

Veelgestelde vragen

Gladheid en strooien

Waar moet ik rekening mee houden bij gladheid?

Elke weggebruiker blijft verantwoordelijk voor het eigen weggedrag bij gladheid. Ga je de weg op wanneer het glad is, dan moet je jouw weggedrag en snelheid aanpassen aan de weersomstandigheden. Want strooien werkt niet altijd en ook niet direct. Het strooizout doet beter zijn werk als er veel overheen gereden wordt. Gebeurt dat onvoldoende, dan blijft de weg bevroren. Vooral bij aanhoudende vorst kan het daarom toch glad zijn op delen van wegen, ondanks dat er gestrooid is.

Hoe kom ik aan strooizout?

Je kunt strooizout kopen bij een bouwmarkt of tuincentrum. Het is niet mogelijk om strooizout op te halen bij de gemeente. De reden hiervoor is dat zout slecht is voor het milieu. Gratis zout verstrekken werkt vaak overmatig en oneigenlijk gebruik in de hand (wordt soms gebruikt om onkruid te verdelgen). 

Hoe kan een zoutbak geadopteerd worden?

Twee jaar geleden is de gemeente een actie gestart om de zoutbakken die voorheen in de winter in de stad werden geplaatst te laten adopteren door bewonersgroepen, stichtingen, verenigingen of maatschappelijke instellingen of organisaties. Tot op heden is hier nog niet heel veel gebruik van gemaakt, daarom blijft de mogelijkheid bestaan om dit als nog te doen. De zoutbak wordt dan eenmalig door de gemeente gevuld en afgeleverd op de locatie die aangegeven is door de maatschappelijke organisatie of bewonersgroep. 

Maatschappelijke instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen een zoutbak adopteren. Neem voor adoptie van een zoutbak en de verdere afspraken hierover contact op via het contactformulier of bel via telefoonnummer 14 036. 

Wanneer strooit de gemeente?

De gemeente kijkt niet alleen naar een weerbericht om te bepalen of er gestrooid moet worden. Dat is veel te algemeen. Om het juiste moment van strooien te bepalen maakt Almere gebruik van drie eigen gladheidmeetpunten in de stad. Daar meten we de ondergrondtemperatuur, wegdektemperatuur, vochtigheid en hoeveelheid zout op de weg. Dat bepaalt of we strooien. De coördinator gladheidbestrijding beslist vervolgens in overleg met een meteoroloog wanneer en waar we actie ondernemen. 

Waar strooit de gemeente?

De gemeente rukt uit vanaf het recyclingperron aan de Vlotbrugweg 36 op het industrieterrein de Vaart. Het strooien verloopt met verschillende scenario’s via vooraf vastgestelde routes.

Het strooirouteplan is opgenomen in het Actieplan gladheidbestrijdingsplan. De wegen etc. die NIET in de strooiroutes zijn opgenomen, worden NIET gestrooid.   

Waarom wordt er op deze weg of dit fietspad niet gestrooid?

De gemeente maak de keuze welke wegen wel en niet worden gestrooid. De busbanen, dreven, andere belangrijke doorgaande hoofdwegen, fietspaden of kwetsbare gebieden (risicolocaties) binnen de gemeentegrenzen worden per situatie gestrooid. 

Hoe strooit de gemeente?

De gemeente strooit voordat het glad wordt. Dit is meestal in de vooravond en/of 's ochtends vroeg voor de spits. Als het langdurig glad is of er sneeuw ligt strooit de gemeente curatief (gedurende de aanwezige gladheid). Er staan negenentwintig strooivoertuigen klaar die kunnen uitrukken. We strooien in Almere met natzout. Voordeel van natzout is dat er al gestrooid kan worden voordat het glad wordt. Daarnaast is deze methode efficiënter en milieuvriendelijker dan het strooien met droogzout. 

Zonder paaltje is er sluipverkeer. Kan de gemeente hier wat aan doen?

Nu het paaltje is verwijderd wordt het voet-/fietspad als sluipweg gebruikt door automobilisten. Kan de gemeente hier wat aan doen?

De palen worden verwijderd zodat het strooien ongehinderd uitgevoerd kan worden. Vanzelfsprekend blijven voet- en fietspaden verboden voor motorvoertuigen. De politie moet op onjuist gedrag handhaven. 

De paal laten staan en alleen maar verwijderen als de strooier er langs moet is geen optie. In het kader van veiligheid is het niet gewenst dat de chauffeur tijdens het strooien zijn/haar voertuig verlaat. De weersomstandigheden zijn veelal zeer slecht. Ook kan de paal vastgevroren zijn waardoor de strooier zijn route niet kan vervolgen. In de meeste gevallen is het voor de strooier (auto plus strooieraanhanger) onmogelijk om te keren (door ruimtegebrek). Niet strooien is in de meeste gevallen ook geen optie, omdat het veelal een doorgaande hoofdfietsroute betreft. 

Paaltje beheren?

Wil je een paaltje beheren, zodat het paaltje alleen tijdens strooiacties wordt weggehaald? Neem hiervoor en de verdere afspraken dan contact op via het contactformulier of via telefoonnummer 14 036. 

Kan ik de schade door gladheid verhalen op de gemeente?

Je kunt altijd een schadeclaim indienen bij de gemeente. De kans op honorering is klein. De wegbeheerder moet zich inspannen om de gladheid te bestrijden, maar kan niet garanderen dat dit onder alle omstandigheden realiseerbaar is.  

Rijkswaterstaat en provincie

De gemeente is niet als enige instantie verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding in Almere. Rijkswaterstaat neemt de A6 voor zijn rekening terwijl de provincie voor Hogering, Buitenring, Tussenring, Vogelweg, Waterlandseweg, Pampusweg en Oostvaardersdijk zorgt. Meer informatie vind je op de website van Fevoland en op Rijkswaterstaat.

Wat kan je zelf doen?

J kunt zelf de stoep en het pad voor jouw woning of bedrijf schoon en ijsvrij te houden. Je kunt hiervoor strooizout kopen bij bijvoorbeeld doe-het-zelf-winkels en tuincentra. 

De zoutbakken in de stad zijn geplaatst op verzoek van instanties en scholen. Het zout uit die bakken is bedoeld om het gebied rond die instanties vrij van gladheid te houden.