Direct naar paginainhoud

VN-Verdrag

In het VN-Verdrag staat dat landen er voor moeten zorgen dat iedereen mee kan doen. Dat noemen we inclusie. In Almere werken we daar samen met verschillende inwoners en partijen aan.

Iedereen moet in openbare gebouwen, openbaar vervoer, onderwijs, werk en vrijetijdsvoorzieningen kunnen komen. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Mensen hebben het recht om te beslissen over dingen in hun eigen leven. Dat is nu vaak niet zo. Mensen worden door hun beperking soms nog buitengesloten. Bijvoorbeeld doordat ze met hun rolstoel ergens niet naar binnen kunnen. Of mensen krijgen te horen dat ze niet welkom zijn of ze worden niet begrepen. Er wordt ook niet geprobeerd om dingen op een voor hen begrijpelijke wijze te laten weten. 

De gemeente is verplicht mee te werken aan het Verdrag. Dat gaat samen met mensen met een beperking en de organisaties die voor hen opkomen. Verder moet de gemeente bij alle plannen (ook) rekening houden met mensen met een beperking. Gemeenten zijn niet verplicht om alles in één keer toegankelijk te maken. Dat mag stap voor stap.

ViP café in Café op 2

Iedere dertiende dag van de maand komt de werkgroep ViP met de Gemeente Almere bij elkaar om te spreken over deze onderwerpen en de aanpak.  Elke maand is er een ander thema. Iedereen is welkom; mensen met een beperking, ouders/verzorgers van mensen met een beperking, hulpverleners enzovoort. Om te vertellen waar ze tegen aan lopen. Of waar ze juist oplossingen voor zien. Ze kunnen ook meer informatie krijgen van de werkgroep ViP. De werkgroep ViP bestaat  uit mensen met ervaring en vertegenwoordigers van verschillende organisaties. 

Partners inclusie

Er zijn veel Almeerse inwoners en partijen in de stad die zich inzetten voor inclusie. Denk hierbij onder andere aan: 

Een aantal van deze partijen krijgt meerdere jaren subsidie. In het bijzonder wordt werkgroep ViP ondersteund vanuit het inclusiebudget. Daarnaast zijn er veel inwoners, die niet aangesloten zijn bij een organisatie, die zich inzetten voor inclusie. Dankzij ieders bijdrage zetten we samen stappen richting een meer inclusieve maatschappij. 

Facebook

Meer weten over inclusie in Almere? Word lid van onze Facebook community en blijf op de hoogte.

Werkgroep ViP-Almere

Illustratie Almere skyline
Jouw reactie