Direct naar paginainhoud

VN-Verdrag

In het VN-Verdrag staat dat landen er voor moeten zorgen dat iedereen mee kan doen. Dat noemen we inclusie. In Almere werken we daar samen met verschillende inwoners en partijen aan.

Het VN-Verdrag Handicap zegt dat landen moeten zorgen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Ook mensen met een beperking. Iedereen moet toegang hebben tot openbare gebouwen, openbaar vervoer, onderwijs, werk en vrijetijdsvoorzieningen. Mensen moeten ook over hun eigen leven kunnen beslissen. Dat is nu vaak niet het geval. Mensen met een beperking worden soms buitengesloten. Soms door fysieke ontoegankelijkheid, bijvoorbeeld als er geen rolstoelhelling naast een trap is. Maar soms ook omdat mensen met een beperking niet welkom zijn of niet worden begrepen. Ook krijgen zij niet altijd alle informatie die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat informatie niet in brailleschrift voor blinden wordt aangeboden.    

De gemeente Almere werkt aan het VN-verdrag. Samen met ervaringsdeskundigen kijken we hoe we Almere toegankelijker en inclusiever kunnen maken. Verder moet de gemeente bij alle plannen rekening houden met mensen met een beperking. Stap voor stap maken we de stad toegankelijker.

Partners inclusie

Er zijn veel Almeerse inwoners en partijen in de stad die zich inzetten voor inclusie. Denk hierbij onder andere aan: 

Een aantal van deze partijen krijgt meerdere jaren subsidie. In het bijzonder wordt werkgroep ViP ondersteund vanuit het inclusiebudget. Daarnaast zijn er veel inwoners, die niet aangesloten zijn bij een organisatie, die zich inzetten voor inclusie. Dankzij ieders bijdrage zetten we samen stappen richting een meer inclusieve maatschappij. 

Facebook

Meer weten over inclusie in Almere? Word lid van onze Facebook community en blijf op de hoogte.

Werkgroep ViP-Almere

Illustratie Almere skyline
Jouw mening