Direct naar paginainhoud

Aanbestedingen

Als een gemeente een dienst of product inkoopt moet aan regels worden voldaan. Of het nu gaat om de aanschaf van een enkel telefoonhoesje of om een meerjarige opdracht om al het drukwerk te verzorgen; op alle vormen van inkopen gelden aanbestedingsregels. Hoe groter de opdracht, hoe meer criteria en voorwaarden gesteld worden.

Als inkoopopdrachten van de gemeente voor een product, een dienst of een serie van bij elkaar behorende activiteiten niet meer dan € 30.000 bedragen, dan mag de gemeente volstaan met het benaderen van één enkele leverancier. De Raad heeft uitgesproken dat lokale ondernemers kansen op voorrang moeten hebben. De medewerkers van de gemeente zijn verplicht een lijst te raadplegen van mogelijke lokale leveranciers. Hiervoor kunnen lokale bedrijven zich inschrijven bij het Inkoopplein van de gemeente Almere: inkooppleinalmere. Om jouw bedrijf in te schrijven moet de vestigingsplaats Almere zijn.

Bij meervoudig onderhands aanbesteden worden voor diensten en leveringen vanaf 30.000 euro tot 215.00 euro en bij werken vanaf 90.000 euro tot 1.500.000 euro meerdere offertes (drie tot vijf) aangevraagd. Tenminste 1 offerte moet van een lokaal of regionaal bedrijf komen, uiteraard als een leverancier beschikbaar is. Ook dan moeten onze medewerkers het Inkoopplein Almere raadplegen om een geschikte lokale leverancier te zoeken.

Drempelwaarden Overheidsopdrachten 2022-2023

De nog omvangrijke opdrachten moeten worden aanbesteed volgens Europese regels. De drempelwaarde voor Europees aanbesteden zijn momenteel als volgt:

Leveringen: €215.000
Diensten: €215.000
SAS-diensten: €750.000
Werken: €5.382.000

Tenderned/Aanbestedingskalender

Een Europese aanbesteding is een formele procedure, waarbij zowel de gemeente als de partijen die inschrijven op een aanbesteding zich moeten houden aan bepaalde regels.

De kenmerken van Europees aanbesteden zijn:

  • gelijke behandeling van inschrijvers
  • gelijke kans voor inschrijvers
  • beroepsmogelijkheden voor inschrijvers
  • transparante professionele (inkoop)procedure

De gemeente Almere kondigt haar Europese en nationale aanbestedingen voor werken, diensten en leveringen aan op tenderned. Meervoudig onderhandse aanbestedingen zijn niet openbaar. Heb je interesse om voor de gemeente Almere opdrachten uit te voeren of leverancier te worden? Houd je dan voor diensten en leveringen tenderned en voor “werken” aanbestedingskalender in de gaten om te zien of er voor je interessante opdrachten zijn. Let op: je moet hiervoor beschikken over e-herkenning.

Hoe vind ik een publicatie van een aanbesteding van de gemeente Almere terug op Tenderned?

Ga naar de website tenderned

Typ bij zoek de term + gemeente + Almere + <zoekterm> waarop je wil zoeken. Bijvoorbeeld: + gemeente + Almere + ICT. Druk op de knop 'zoek'.

Pas de zoekopdracht aan als je nog veel zoekresultaten ziet. Er zijn nog twee mogelijkheden om de zoekresultaten verder te verfijnen.

  1. Vink alleen de aard van de opdracht aan die van toepassing is. Bijvoorbeeld: bij een 'Werk' vink je de opties 'Diensten' en 'Levering' uit.
  2. Bij 'Toon publicaties' pas je de begindatum aan naar een latere datum.

Automatisch op de hoogte blijven van interessante opdrachten

Zodra je je hebt geregistreerd op de website tenderned kan die je automatisch op de hoogte houden van opdrachten die mogelijk interessant zijn voor jou via de 'attenderingsservice'.  

Inkoop- en inhuurvoorwaarden

De voor (raam)overeenkomsten tot het leveren van producten en/of het verrichten van diensten zijn de 'Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten' van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering of dienstverlening.

Bij de inkoop van producten en/of diensten op het gebied van ICT gebruikt de gemeente de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) (pdf, 0,58 Mb) en de toelichting GIBIT (pdf, 0,38Mb).

Voor inhuur van flexibele arbeidskrachten via een opdrachtnemer worden de inhuurvoorwaarden gebruikt.

Groslijsten en aanmelden voor cultuurtechnische en civieltechnische opdrachten

De gemeente Almere past voor het selecteren van ondernemers van cultuurtechnische en civieltechnische werken (geen bouwkundige werken) en overheidsopdrachten voor diensten en leveringen met betrekking tot cultuurtechnisch en civieltechnisch aanleg of onderhoud, zogenaamde groslijsten toe.

Indien er een onderhandse aanbestedingsprocedure voor een opdracht binnen het bereik van één of meerdere groslijsten van toepassing valt, wordt de ondernemer(s) geselecteerd via de groslijst(en). Een overzicht van de groslijsten en verdere informatie over de groslijsten is terug te vinden in de notitie groslijsten (pdf, 0,21 Mb) en bijlage 1 en 2 (pdf, 0,1 Mb)Een overzicht onderhandse aanbestedingen conform groslijst gemeente Almere staat hier (pdf, 0,47 Mb).

Indien je je als ondernemer wilt aanmelden voor één of meerdere groslijsten kun je contact opnemen met L.Kramer via e-mailadres: aanbestedingen-dsa@almere.nl

Social return

Gemeenten, overheden en bedrijven spreken vaak af dat er bij aanbestedingen een deel van het budget geïnvesteerd moet worden in Social Return. Social Return betekent, heel simpel, iets teruggeven aan de samenleving. Zo levert een project naast reguliere winst ook sociale winst op. Het is daarmee een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente Almere neemt waar mogelijk Social Return op in haar aanbestedingen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening