Direct naar paginainhoud

Ondergronds Afvaltransportsysteem voor bedrijven

Bedrijven kunnen tegen betaling het ondergronds afvaltransportsysteem (OAT) gebruiken. Als bedrijf betaal je voor het aantal keren dat je gebruikmaakt van het systeem.

De meeste winkels in Almere Stad Centrum zijn aangesloten op het OAT-systeem. Ondergronds bevindt zich bij elke inwerpzuil een buffer, waarin het ingeworpen afval wordt verzameld. De buffers zijn aangesloten op een ondergronds netwerk van stalen buizen. Het afval wordt regelmatig met een snelheid van 70 km per uur door de buizen naar de centrale verzamelplaats gezogen. In het gebouw dat ‘De Stofzuiger’ heet, staat naast het politiebureau aan de Baljuwstraat, komt het afval gescheiden binnen en gaat dan de perscontainers in. Daarna wordt het afval vervoerd naar de verwerkingslocaties. 

Het OAT werkt met 3 soorten afval:

  • Gft
  • Papier en karton
  • Restafval

Voor iedere afvalsoort is er een inwerpzuil. Daarom is het belangrijk om het afval goed te scheiden en in de juiste opening van het OAT te stoppen. Verder staan in het centrum pmd-containers voor plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken. De blauwe OAT-units zijn voor papier en karton, de grijze voor restafval en groen voor gft. Scheur of snijd karton in kleine stukken als je het weggooit. Zo raken de units niet verstopt.

Aanvragen pas

Voor de aanvraag van de afvalpas heb je een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig. De eerste pas is gratis.

Bedrijven kunnen meerdere passen aanvragen. Per extra pas betaal je 20,50 euro. Ook als een pas is kwijtgeraakt kun je voor 20,50 euro een vervangende pas aanvragen. Stuur voor het aanvragen van een extra of vervangende pas een e-mail naar bedrijfsafvalsr@almere.nl. Vermeld in de mail de naam van het bedrijf, de naam van de contactpersoon en het adres waar de pas naartoe moet. 

Hoelang duurt het?

Binnen 5 werkdagen na je aanvraag versturen we de pas.

Kosten OAT

Als bedrijf betaal je voor het aantal keren dat je gebruikmaakt van het systeem. Op basis van het gebruik stelt de gemeente jouw rekening samen. Je betaalt per kwartaal. De prijzen zijn exclusief btw.

Gemiddeld aantal stortingen per weekKosten per kwartaal 

0 tot en met 5 stortingen

€ 138,50

6 tot en met 10 stortingen

€ 276,50

11 tot en met 20 stortingen

€ 553,00

21 tot en met 30 stortingen

€ 829,50

31 tot en met 45 stortingen

€ 1.244,25

Bij gemiddeld meer dan 45 stortingen per week betaal je per storting € 2,13. Er is geen sprake van een vast bedrag zoals in de tabel hierboven.

Duur overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. 

Opzeggen overeenkomst

De overeenkomst kan door een van de partijen worden opgezegd. Dat gebeurt met een aangetekende brief aan de andere partij. Daarbij geldt een opzegtermijn van tenminste 1 maand voor de einddatum. Als er niet wordt opgezegd, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar.

Aanvraag aansluiting OAT

Neem voor een aansluiting op het OAT contact op via telefoonnummer 14 036 of vul het contactformulier in

Illustratie Almere skyline
Jouw mening