Direct naar paginainhoud

Ondergronds Afvaltransportsysteem voor bedrijven

Bedrijven kunnen tegen betaling het ondergronds afvaltransportsysteem (OAT) gebruiken. Als bedrijf betaal je voor het aantal keren dat je gebruikmaakt van het systeem.

De meeste winkels in Almere Stad Centrum zijn aangesloten op het OAT-systeem. Ondergronds bevindt zich bij elke inwerpzuil een buffer, waarin het ingeworpen afval wordt verzameld. De buffers zijn aangesloten op een ondergronds netwerk van stalen buizen. Het afval wordt regelmatig met een snelheid van 70 km per uur door de buizen naar de centrale verzamelplaats gezogen. In het gebouw dat ‘De Stofzuiger’ heet, staat naast het politiebureau aan de Baljuwstraat, komt het afval gescheiden binnen en gaat dan de perscontainers in. Daarna wordt het afval vervoerd naar de verwerkingslocaties. 

Het OAT werkt met twee soorten afval:

  • papier en karton,
  • restafval.

Voor iedere afvalsoort is er een inwerpzuil. Daarom is het belangrijk om het afval goed te scheiden en in de juiste opening van het OAT te stoppen. Verder staan in het centrum pmd-containers voor plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken. De blauwe OAT-units zijn voor papier en karton, de grijze voor restafval en groen voor gft. Scheur of snijd karton in kleine stukken als je het weggooit. Zo raken de units niet verstopt.

Aanvraag aansluiting OAT

Neem voor een aansluiting op het OAT contact op via telefoonnummer 14 036 of via almere.nl/contactformulier. 

Aanvragen pas

Alleen bewoners van het centrum kunnen een tweede OAT-pas aanvragen. Die kost 15 euro.

Bedrijven kunnen meerdere passen aanvragen; hier zijn wel kosten aan verbonden. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 14 036 of via www.almere.nl/contactformulier. 

Kosten OAT

Als bedrijf betaal je voor het aantal keren dat je gebruikmaakt van het systeem. Op basis van het gebruik stelt de gemeente je factuur samen. De facturering is per kwartaal.

Aantal stortingen per weekKosten per kwartaal
Tot 5 stortingen€ 130,25
Tot 10€ 260,25
Tot 20€ 520,50
Tot 30€ 781,00
Tot 45€ 1.171,50
Iedere extra storting boven 45
(prijzen zijn excl. BTW)
€ 2,02

Duur overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. 

Opzeggen overeenkomst

De overeenkomst wordt opgezegd door één der partijen met een aangetekende brief aan de andere partij; wel met inachtneming van een termijn van tenminste één maand voor de einddatum. Zo niet, dan wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

Illustratie Almere skyline
Jouw reactie