Direct naar paginainhoud

Afvalpas aanvragen

Sommige ondergrondse containers werken met een pasjessysteem. In het centrum van Almere Stad maken veel inwoners en bedrijven gebruik van het ondergronds afvaltransportsysteem (OAT) om hun afval aan te bieden. Hiervoor moet er gebruik worden gemaakt van een toegangspas.

Veel huishoudens in Almere maken gebruik van ondergrondse afvalcontainers. Bijvoorbeeld bij hoogbouw. Of in de centrumgebieden. Waar de afvalcontainers staan is te vinden in de Afvalkalender

Aanvragen afvalpas

Maak je gebruik van ondergrondse afvalcontainers of het ondergronds afvaltransportsysteem? Dan kan je een afvalpas aanvragen. Er wordt 1 afvalpas per woning/bedrijf gratis verstrekt. De pas blijft eigendom van de gemeente Almere. Voor bedrijven gelden aparte voorwaarden, zo kunnen ze tegen betaling van € 15,- extra toegangskeys bestellen.

De afvalpas voor ondergrondse afvalcontainers of voor het ondergronds afvaltransportsysteem vraag je aan via het contactformulier. Geef in het formulier duidelijk aan of je een afvalpas voor ondergrondse afvalcontainers of voor het OAT wilt hebben. Je kunt ook bellen met telefoonnummer 14 036.

Contactformulier

Verhuis je? Dan vragen wij je bij verhuizing de afvalpas in te leveren bij de verhuurder of over te dragen aan de nieuwe bewoner.

Vervangende pas nodig?

Ben je de afvalpas kwijt of is deze door beschadiging niet meer bruikbaar? Dan kun je tegen betaling van €15,- (gepast en contant) een nieuwe pas aanvragen via het contactformulier of telefoonnummer 14 036. De verloren of beschadigde afvalpas wordt geblokkeerd om oneigenlijk gebruik te voorkomen. 

Na de melding wordt er een afspraak gemaakt om de vervangende afvalpas op te halen. Neem voor een goede afhandeling jouw legitimatie (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee om te tonen bij het ophalen van de afvalpas.

Illustratie Almere skyline
Jouw reactie