Direct naar paginainhoud

Drank-en horecavergunning voor een paracommerciële instelling

Wanneer je alcohol wilt schenken in een gebouw dat een paracommerciële instelling is, dan heb je daarvoor een drank- en horecavergunning nodig.

Wat zijn paracommerciële instellingen?

Paracommerciële instellingen zijn verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten uitvoeren die los staan van hun hoofddoelstelling. Denk bijvoorbeeld aan wijk- en buurthuizen en kantines van sportverenigingen. De hoofddoelstelling van bijvoorbeeld een voetbalvereniging is het verzorgen van voetbaltrainingen en voetbalwedstrijden. Het schenken van een biertje in de kantine, is niet de hoofddoelstelling van een voetbalvereniging.

Wanneer moet je een nieuwe aanvraag indienen

De afgegeven drank- en horecavergunning geldt voor onbepaalde tijd maar vervalt bij een wijziging in de bedrijfsvoering of rechtsvorm. Wanneer de inschrijving bij de Kamer van Koophandel wijzigt vervalt jouw vergunning automatisch en moet je een nieuwe vergunning aanvragen. Zonder vergunning mag geen alcohol worden geschonken.

Voorwaarden

Gedurende de openingstijden moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de vergunning vermeld staat. Deze leidinggevende moet voldoen aan een aantal eisen. Zo moet hij/zij in het bezit zijn van de Verklaring sociale hygiëne, het levensgedrag moet onbesproken zijn en de leeftijd moet minimaal 21 jaar zijn. Bij een paracommerciële instelling mag naast een leidinggevende ook een barvrijwilliger aanwezig zijn. Een barvrijwilliger moet wel in het bezit zijn van een IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik).

Bijzonderheden

Paracommerciële instellingen zijn verplicht een bestuursreglement bij de aanvraag in te leveren. Aan de vergunning kunnen voorschriften en beperkingen verbonden worden om oneigenlijke concurrentie met de commerciële horeca te voorkomen. Denk hierbij aan tijden waarop het schenken van alcohol is toegestaan en het limiteren van het aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en verjaardagsfeesten.

Afhandelingsprocedure aanvraag

Wanneer de burgemeester besluit dat de drank- en horecavergunning verleend kan worden moet er eerst een zogeheten ontwerp-beschikking zes weken ter inzage worden gelegd om belanghebbenden (degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is) de gelegenheid te geven hun mening te geven (een zienswijze in te dienen). Ingediende zienswijzen worden bij de definitieve besluitvorming meegewogen. 

Kosten

Het aanvragen van deze vergunning kost geld. Kijk voor meer informatie op de pagina leges betalen.

Aanvraagformulier opsturen

Controleer of je het aanvraagformulier helemaal hebt ingevuld, ondertekend en of de mogelijk gevraagde bijlagen zijn toegevoegd. Mail alle gegevens naar info@almere.nl of stuur het met de post naar:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE Almere

Nieuw Register Sociale Hygiëne

Sinds 1 juli 2023 is er een nieuw Register Sociale Hygiëne. Dit register voert de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) uit. Het oude register van de Stichting vakbekwaamheid Horeca (SVH) vervalt. Deze overdracht is onderdeel van de Alcoholwet. Voor het verkrijgen van een Alcoholvergunning is het nodig dat een leidinggevende beschikt over voldoende kennis en inzicht op het gebied van sociale hygiëne. Het behalen van een erkend diploma geeft recht op inschrijving in het register. Het register gebruiken gemeenten bij het beoordelen van de aanvraag voor een Alcoholvergunning.

De komst van het nieuwe register van de Lcsh betekent dat iedereen die ingeschreven staat in het oude register 5 jaar de tijd heeft die registratie kosteloos te herbevestigen. Daarmee wordt voorkomen dat de bestaande registratie in het oude SVH-register vervalt.

Iedereen die nog niet in het oude register stond en/of na 1 juli een Lcsh-erkend diploma Sociale Hygiëne haalt, registreert zich voortaan zelf in het nieuw register. Kijk voor meer informatie op registersocialehygiene.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening