Direct naar paginainhoud

APV, Markten, Bijzondere wetten en Verordening

Algemene plaatselijke verordening APV

We vinden het in Nederland belangrijk dat we goed met elkaar samen leven, dat de openbare ruimte netjes is en dat we rekening houden met elkaar. Iedere gemeente legt een groot deel van haar regels vast in een eigen Algemene Plaatselijke Verordening ook wel bekend onder de afkorting APV.

Bijzondere wetten

Bijzondere wetten vormen een apart aandachtsgebied binnen gemeenten en kunnen behoorlijk divers zijn. Dit betreft landelijke wet- en regelgeving die voor iedereen geldt en niet specifiek Almeers is, in tegenstelling tot de regels uit de Algemene plaatselijke verordening. Het gaat daarbij om zeer uiteenlopende onderwerpen zoals bijvoorbeeld de Wet Bibob, Drank- en Horecawet of de Wegenverkeerswet. Op grond van deze specifieke wetten kunnen vergunningen of ontheffingen nodig zijn om bepaalde activiteiten te mogen uitvoeren.

WetUitleg
Aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomatenAls je een kansspelautomaat wilt plaatsen in jouw horecabedrijf.
AlcoholwetvergunningAls je alcohol wilt schenken in bijvoorbeeld een cafĆ© of restaurant of als je alcohol wilt verkopen vanuit een slijterij. 
Ballonnen oplatenHet oplaten van ballonnen is in Almere verboden.

Collectevergunning

Het inzamelen van geld of kleding.

Coffeeshop

In een coffeeshop is handel en gebruik van softdrugs onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Demonstratie, betoging of manifestatie

Voor het organiseren van een demonstratie, betoging of manifestatie.

Drank- en horecavergunning (paracommercieel)

Als je alcohol wilt schenken vanuit een vereniging of stichting (paracommerciĆ«le instelling).

Evenementenvergunning

Voor bijvoorbeeld een feest,braderie, optocht of herdenking.

Flyeren

Het uitdelen van folders, samples en proefverpakkingen.

Geluidsmelding ( incidentele festiviteiten)

Wil je in jouw horeca-, sport-, of recreatiebedrijf iets bijzonders organiseren waarbij je de geluidnormen overtreed.

Geluidsontheffing

Ga je werkzaamheden uitvoeren waarbij de omgeving geluidsoverlast kan ervaren? Dan heb je een geluidsontheffing nodig.

Landen, opstijgen en oplaten

Laten opstijgen van luchtvaartuigen.

Loterij en kansspelen

Voor het organiseren van een loterij of prijsvraag.

Luchtvaart

Wanneer je in de gemeente Almere een "luchthaven" wilt gebruiken voor het opstijgen van luchtvaartuigen.

Marktplaatsvergunning

Voor een plaats op een weekmarkt.

Online verkoop van alcohol

Voor een regulier slijtersbedrijf met daaraan gekoppeld een online webshop.

Objectvergunning

Voor het plaatsen van voorwerpen aan de openbare weg.

RVV ontheffing

Wil je rijden over fiets,voetpad of busbaan dan heb je een ontheffing nodig.

Schenken van zwak alcoholische dranken

Als je zwak-alcoholhoudende dranken wilt verkopen of schenken tijdens bijvoorbeeld een evenement of openbaar feest.

Speelautomatenhal

Als je een speelautomatenhal wilt exploiteren, heb je een vergunning speelautomatenhal nodig van de gemeente.

Standplaatsvergunning

Als je vanaf de openbare weg goederen wilt verkopen.

Terrasvergunning

Wanneer je drank wilt serveren op jouw terras dat bij jouw horecabedrijf hoort.

Venten

Verkopen of afleveren van producten vanuit een klein rijdend voertuig.

Vergunning alcoholvrij bedrijf

Wil je een horecabedrijf beginnen waar geen alcohol wordt geschonken.

Verruiming openingstijden horecagelegenheid

Als je een horecagelegenheid open wilt houden op dagen of tijden die niet zijn toegestaan.

Wet Bibob

Door het toepassen van de Wet Bibob wil de gemeente Almere voorkomen dat bepaalde vergunning of ontheffing die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten.

 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening