Direct naar paginainhoud

Geluidsontheffing

Ga je bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden uitvoeren waarbij de omgeving geluidsoverlast kan ervaren? Dan heb je een geluidsontheffing nodig.

Geluidsontheffing

Een ontheffing dien je aan te vragen wanneer je gebruik gaat maken van machines, toestellen en/of werktuigen die voor omwonenden geluidshinder veroorzaken.

Denk hierbij aan (sloop- en of bouw) werkzaamheden maar ook bijvoorbeeld werkzaamheden aan (snel)weg of spoorwegen vallen hieronder.

Afhandelingstermijn aanvraag

Een aanvraag voor een geluidsontheffing wordt binnen 8 weken afgehandeld, als je alles hebt ingediend.

Let op

Wil je geluid maken bij een horeca- sport of recreatiebedrijf dan heb je een geluidsmelding nodig

Kosten

Aan het aanvragen van deze ontheffing zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij je naar de legesverordening Almere.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening