Direct naar paginainhoud

Geluidsontheffing

Ga je bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden uitvoeren waarbij de omgeving geluidsoverlast kan ervaren? Dan heb je een geluidsontheffing nodig!

Geluidsontheffing

Een ontheffing dien je aan te vragen wanneer je gebruik gaat maken van machines, toestellen en/of werktuigen die voor omwonenden geluidshinder veroorzaken.

Denk hierbij aan (sloop- en of bouw) werkzaamheden maar ook bijvoorbeeld werkzaamheden aan (snel)weg of spoorwegen vallen hieronder.

Hiervoor kun je ook de landelijke site van bouwbesluit 2012 raadplegen.

Afhandelingstermijn aanvraag

Een aanvraag voor een geluidsontheffing wordt binnen 8 weken afgehandeld, als je alles hebt ingediend.

Let op

Wil je geluid maken bij een horeca- sport of recreatiebedrijf dan heb je een geluidsmelding nodig

Kosten

Aan het aanvragen van deze ontheffing zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij je naar de legesverordening Almere.

Verzenden

Controleer of je het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het formulier met eventuele bijlagen vervolgens naar het volgende adres:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300AE ALMERE

Of via de email naar: info@almere.nl 

Benodigde formulieren

Illustratie Almere skyline
Jouw mening