Direct naar paginainhoud

Luchtvaart

Wanneer je in de gemeente Almere een "luchthaven" wil gebruiken voor het opstijgen van luchtvaartuigen vraag dan een verklaring van geen bezwaar aan. Dit kun je bij de gemeente doen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Een luchthaven is een terrein dat geheel of gedeeltelijk bestemd is voor het opstijgen van luchtvaartuigen. Dit kan dus een terrein in het landelijk gebied betreffen. Denk hierbij aan landbouwterreinen.

Verklaring van geen bezwaar (VvGB) luchthaven

Op de hier bedoelde terreinen gaat het dan alleen om het opstijgen met:

  • vrije ballon: luchtvaartuig, lichter dan de lucht, dat niet voorzien is van een voortstuwings-inrichting en is ingericht en bestemd om ten minste één persoon te vervoeren;
  • zeilvliegtuig: zweeftoestel met een starre hoofdstructuur, dat kan worden gedragen en slechts gestart en geland kan worden door gebruik te maken van de benen van de bestuurder;
  • schermzweeftoestel: ongemotoriseerd schermvliegtuig, zijnde een zweeftoestel zonder starre hoofdstructuur dat kan worden gedragen en slechts kan worden gestart en geland door gebruik te maken van de benen van de bestuurder;
  • gemotoriseerde schermvliegtuigen: schermvliegtuig, zijnde een zweeftoestel zonder starre hoofdstructuur dat kan worden gedragen en slechts kan worden gestart en geland door gebruik te maken van de benen van de bestuurder, dat over een motor beschikt.

Afhandeling aanvraag

Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld, mits je alles hebt ingeleverd.

Kosten

Aan het aanvragen van deze ontheffing zijn geen kosten verbonden.

Benodigde formulieren

Aanvraagformulier Verklaring van geen bezwaar. 

Verzenden

Controleer of je het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het aanvraagformulier vervolgens naar het volgende adres:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunning, Toezicht & Handhaving/ BIBOB
Postbus 200
1300 AE  ALMERE

Illustratie Almere skyline
Jouw mening