Direct naar paginainhoud

WOZ-waarde

WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Deze wet is ingevoerd om de waarde van een pand uniform vast te stellen. Gemeenten hebben de taak om jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen vast te stellen (te taxeren). De WOZ-waarde wordt berekend naar de peildatum van 1 januari van het vorige jaar. 

De WOZ-waarde wordt gebruikt door:

 • de gemeente (onroerendezaakbelasting)
 • de Belastingdienst (inkomstenbelasting, vermogensbelasting)
 • de waterschappen (watersysteemheffing)
 • de verhuurder van sociale huurwoningen (maximale huurprijs)

Je vindt de WOZ-waarde op het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Je ontvangt dit biljet meestal in februari.

Taxatieverslag / WOZ-waarde opvragen

De onderbouwing van de WOZ-waarde van uw pand vindt u in het taxatieverslag.

Bij het taxeren van de woning wordt gekeken naar onder meer:

 • Kavelgrootte,
 • Grootte van de woning.

In principe hebben alle woningen die hetzelfde zijn ook dezelfde waarde, tenzij:

 • Iemand bezwaar maakt en er in huis wordt gekeken naar de staat van de binnenkant. Die kan heel slecht zijn, maar de waarde kan ook hoger zijn door een gloednieuwe keuken of badkamer bijvoorbeeld.
 • Een omgevingsvergunning voor verbouwen wordt aangevraagd. De taxateurs kunnen langsgaan en kijken wat er wordt gedaan in de woning en aan de hand daarvan een andere waarde vaststellen.
 • De woning in de verkoop staat en ze aan de informatie kunnen zien dat er iets gebeurd is in de woning waardoor de waarde hoger of lager is dan eerder voorgesteld.

Het taxatieverslag kun je online inzien als de aanslag voor de gemeentelijke belastingen op jouw naam en BSN staat. Log hiervoor in met jouw DigiD. Je kunt het taxatieverslag alleen inzien als je eigenaar bent van het pand. Huurders dienen het taxatieverslag op te vragen bij de eigenaar.

Direct online taxatieverslag inzien

WOZ Voormelding

Heb je na het zien van jouw taxatieverslag nog vragen en/of opmerkingen over jouw woning? Kijk dan eens in de Belastingbalie waar je kunt deelnemen aan de Interactieve WOZ-voormelding. Met deze deelname kun je de geregistreerde kenmerken van jouw woning in eigendom controleren en eventueel wijzigingen aan de gemeente doorgeven. De taxateur van de gemeente Almere bekijkt jouw opmerkingen en past het waar nodig aan. Op deze manier behoud je de regie over de gegevens van jouw woning. Heb je nog vragen? Bel naar 14 036 en vraag naar een van de werkvoorbereiders van de afdeling Belastingen. 

Direct online naar WOZ Voormelding

Bezwaar en beroep

De gemeente doet haar best om de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als je het niet eens bent met de waardebepaling (WOZ-waarde), dan kun je binnen zes weken online bezwaar maken via de Belastingbalie. Je moet hiervoor inloggen met jouw DigiD. 

Nadat je een bezwaar hebt ingediend, ontvang je een schriftelijke bevestiging. Vervolgens beoordeelt de taxateur de vastgestelde waarde en indien nodig beoordeelt hij ter plaatse. Als de WOZ-waarde te hoog blijkt te zijn, wordt deze gecorrigeerd.

Let op bij No Cure No Pay-bureaus

In de pers verschijnen regelmatig berichten van dienstverleners die zich opwerpen als belangenbehartiger voor je bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde.

Je betaalt dan voor hun diensten, maar let op, bezwaar maken is voor jou altijd gratis en je hebt er maar zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. Je weet immers zelf vaak beter waarom je het niet eens bent met de WOZ-waarde. Meestal werken dit soort bureaus op basis van 'No cure, no pay'. Dit betekent dat als zij geen resultaat voor je bewerkstelligen, dan hoef je niet te betalen. Als er wel resultaat wordt behaald, dan betaalt de gemeente de wettelijke kostenvergoeding.

Hoe het werkt

Als je een gespecialiseerd bureau inschakelt en de WOZ-waarde wordt verlaagd, dan zal jouw aanslag voor de gemeentelijke belastingen worden verminderd en dan moet de gemeente een wettelijke kostenvergoeding betalen aan dit bureau. Het is belangrijk om te weten om welke wettelijke bedragen het precies gaat:

 • Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 310,-
 • Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 310,-
 • Vergoeding voor het indienen taxatierapport € 258,-

De totale vergoeding van de gemeente voor een normaal bezwaarschrift bedraagt dus € 878,-.

Deze kosten worden betaald uit de algemene middelen en dat heeft weer invloed op de tariefbepaling van volgend jaar. Gevolg is namelijk dat het belastingtarief omhoog gaat en daarmee de belastingaanslag. Alle belastingplichtigen worden met deze hogere tarieven geconfronteerd en dat is onnodig. Want zelf bezwaar maken is altijd gratis. Het klopt dus eigenlijk niet als deze bureaus zeggen gratis voor u te werken. Het kan invloed hebben op het nieuwe tarief.

Uitbetaling met ingang van 2024

Per 1 januari 2024 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden. De bedragen voor de vergoedingen zijn verlaagd. Maar belangrijker voor u is dat de gemeente voortaan verplicht is om in WOZ procedures de toegekende proceskostenvergoeding rechtstreeks op uw rekening over te maken. Het mag dus niet meer direct worden uitbetaald aan het bureau. Op grond van de afgesloten overeenkomst is het echter meestal zo dat het toegekende bedrag toekomt aan het bureau. De gemeente staat echter buiten deze overeenkomst. Het bureau zal dan na de toekenning ongetwijfeld contact met u opnemen over dit onderwerp.

Veelgestelde vragen WOZ-waarde

Ik huur een woning. Waarom staat de WOZ-waarde op mijn aanslagbiljet?

De gemeente vermeldt sinds 2016 de WOZ-waarde van huurwoningen op het aanslagbiljet, omdat deze sinds 2015 van invloed is op de maximale huurprijs van sociale huurwoningen.

De maximale huurprijs van sociale huurwoningen wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld aan de hand van het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel. Op 1 oktober 2015 is dit puntensysteem gewijzigd. Sinds 1 oktober wordt een groter aantal punten gebaseerd op de WOZ-waarde van de huurwoning, waardoor deze waarde meer invloed heeft op de huurprijs.

Omdat het puntenstelsel alleen voor sociale huurwoningen geldt, is de WOZ-waarde alleen van belang voor huurders van sociale huurwoningen. Uit praktisch oogpunt vermeldt de gemeente echter bij alle huurders de WOZ-waarde.

Verandert de huurprijs van een sociale huurwoning door het gebruik van de WOZ-waarde?

Nee, de huurprijs wijzigt niet door het gebruik van de WOZ-waarde. 

De sociale huurwoning krijgt wel een ander puntenaantal. Dit puntenaantal beïnvloedt de maximale huurprijs. 

De verhuurder kan de huurprijs verhogen met de reguliere jaarlijkse huurprijsverhoging. 

Kan ik als huurder van een sociale huurwoning bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Ja, als je het als huurder van een sociale huurwoning niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde kun je binnen zes weken na de datum op het aanslagbiljet online bezwaar maken. Twijfel je of bezwaar maken nut heeft of heb je andere vragen omtrent de WOZ-waarde van jouw woning? Bel dan eerst vrijblijvend met een taxateur van de gemeente Almere via 14 036.

Kan ik als huurder van een particuliere huurwoning bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde?

Nee, als huurder van een particuliere huurwoning heb je geen belang bij de WOZ-waarde. De hoogte van jouw huur staat los van deze waarde. Je kunt daarom geen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening