Rioolheffing

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting waar de gemeentelijke taken op het gebied van afvalwater, de afvoer van regenwater en het beheer van het grondwaterpeil mee bekostigd worden. De belastingaanslag wordt opgelegd aan de eigenaar van een pand, ook als het pand nog in aanbouw is.

De gemeente beslist op 1 januari of je voor dat jaar een belastingaanslag ontvangt. Als je jouw woning of bedrijf in de loop van het jaar aan een andere eigenaar verkoopt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt de heffing met de koper verrekend. Dit regelt de notaris tijdens de (ver)koop. De gemeente staat buiten de verrekening.

Vrijstelling

Eigenaren van objecten met een WOZ-waarde van € 38.000,00 of minder betalen geen rioolheffing. Door de vrijstelling kan de gemeente het belastingproces efficiënter inrichten en bijdragen aan een redelijkere heffing. De vrijstelling geldt niet voor objecten in aanbouw.

Tarief

SoortKosten
Rioolheffing€ 191,03

Oosterwold

De gemeente Almere belastingtarieven gelden ook voor Oosterwold, behalve voor de rioolheffing in Oosterwold. De inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun riolering en betalen dus geen rioolheffingen aan de gemeente Almere.

Kwijtschelding

In bijzondere gevallen is kwijtschelding van de rioolheffing mogelijk. Dat kan als je een laag inkomen hebt.