Direct naar paginainhoud

Rioolheffing

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting waar de gemeentelijke taken op het gebied van afvalwater, de afvoer van regenwater en het beheer van het grondwaterpeil mee bekostigd worden. De belastingaanslag wordt opgelegd aan de eigenaar van een pand, ook als het pand nog in aanbouw is.

De gemeente beslist op 1 januari of je voor dat jaar een belastingaanslag ontvangt. Als je jouw woning of bedrijf in de loop van het jaar aan een andere eigenaar verkoopt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt de heffing met de koper verrekend. Dit regelt de notaris tijdens de (ver)koop. De gemeente staat buiten de verrekening.

Vrijstelling

Eigenaren van objecten met een WOZ-waarde van € 38.000,00 of minder betalen geen rioolheffing. Door de vrijstelling kan de gemeente het belastingproces efficiënter inrichten en bijdragen aan een redelijkere heffing. De vrijstelling geldt niet voor objecten in aanbouw.

Tarief

SoortKosten
Rioolheffing€ 228,93

Belastingtarieven afgelopen jaren

SoortKosten
Rioolheffing 2023€ 191,03
Rioolheffing 2022€ 175,67

Kwijtschelding

In bijzondere gevallen is kwijtschelding van de rioolheffing mogelijk. Dat kan als je een laag inkomen hebt.

Rioolheffing Oosterwold

Kaveleigenaren in Oosterwold betalen vanaf 1 januari 2024 rioolheffing. De gemeente neemt het beheer en onderhoud van de IBA’s/CBA’s over. Daarmee vervult ze aan de zorgplicht.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening