Direct naar paginainhoud

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting is een belasting voor niet-inwoners van de stad voor het gebruik van gemeentelijke voorzieningen en faciliteiten. Iedereen die niet staat ingeschreven in de gemeente en betaalt voor een overnachting binnen de gemeente, valt hieronder. Het kan dus ook gaan om onder andere zakelijke overnachtingen of arbeidsmigranten.

Waarom een toeristenbelasting?

Het toerisme en verblijf groeit in Almere. Dit betekent dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke voorzieningen en faciliteiten. De gemeente Almere vindt het niet rechtvaardig dat alleen de inwoners van Almere hier belasting voor afdragen. Door de invoering van een toeristenbelasting dragen vanaf 1 mei 2020 ook ‘bezoekers’ bij.

Wie betaalt de toeristenbelasting?

Mensen van buiten de gemeente betalen toeristenbelasting over zakelijke of privéovernachtingen. Degene die overnacht betaalt de belasting aan degene die de overnachting verzorgt (aan jouw bedrijf). Jij draagt de belasting daarna af aan de gemeente. Het is dus belangrijk dat je in je administratie onderscheid maakt tussen Almeerders en niet-Almeerders. Want inwoners van Almere vallen buiten de toeristenbelasting omdat zij al gemeentelijke heffingen afdragen.

Wat zijn de voorwaarden voor het heffen van de toeristenbelasting?

Om toeristenbelasting te kunnen heffen, heeft de gemeenteraad een verordening Toeristenbelasting vastgesteld. Deze verordening kun je vinden in de officiële bekendmakingen.

Wat zijn de tarieven voor de toeristenbelasting?

De belasting bedraagt 5% over de omzet, toe te rekenen aan logies. Hieronder volgen drie voorbeelden:

Voorbeeld 1

Je bezit een B&B en je verhuurt een kamer voor € 100 (exclusief ontbijt) aan twee personen. De totale omzet is dus € 100. Over dit bedrag bereken je de toeristenbelasting. In dit geval is die € 5, waardoor je van jouw gast een totaalbedrag van € 105 kunt vragen.

Omzet € 100

Toeristenbelasting (5% van € 100) = € 5

Gast betaalt aan jou € 105

Voorbeeld 2

Als je een overnachting in rekening brengt inclusief toeristenbelasting moet je de € 100 delen door 1,05 (= € 95,24). Dit bedrag is belastbaar voor de toeristenbelasting. Dit komt doordat het bedrag dat je vraagt voor de overnachting dan geen 100% is, maar 105%. Namelijk de overnachtingsprijs (100%) inclusief de toeristenbelasting (5%).

Omzet € 95,24

Toeristenbelasting (5% van € 95,24) € 4,76

Gast betaalt aan jou € 100

Voorbeeld 3

Dit voorbeeld geldt alleen indien je ook BTW afdraagt. Het is dan van belang dat je de BTW en de toeristenbelasting samen uit de omzet haalt. Doe je dit niet, dan betaal je BTW over toeristenbelasting of andersom. Als je een bedrag voor de overnachting in rekening brengt inclusief toeristenbelasting en BTW moet je de € 100 delen door 1,14. Het bedrag dat dan overblijft, is belastbaar voor de toeristenbelasting. Dit komt doordat het bedrag dat je vraagt voor de overnachting dan geen 100% is, maar 114%. Namelijk de overnachtingsprijs (100%) inclusief de toeristenbelasting (5%) en BTW (9%).

Omzet € 87,72

Toeristenbelasting (5% van € 87,72) € 4,39

BTW (9% van € 87,72) € 7,89

Gast betaalt aan jou € 100

Kosten voor ontbijt of bijvoorbeeld fietsverhuur vallen niet onder de heffing van een toeristenbelasting. Schoonmaakkosten en stookkosten wel, omdat deze kosten onlosmakelijk verbonden zijn aan de overnachting. Dat geldt ook voor de boekingskosten of servicekosten die je afdraagt aan een boekingsplatform zoals Airbnb of Booking.com; die gelden niet voor het bepalen van de toeristenbelasting en mag je dan ook niet van de omzet aftrekken.

Vrijstellingen

Volgens artikel 4 van de verordening gelden nog een aantal vrijstellingen voor de heffing van de toeristenbelasting:

de belasting wordt niet geheven voor het verblijf van:

  1. degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;
  2. een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.
  3. groepen van meer dan 10 personen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die in georganiseerd verband, als bedoeld in artikel 1 letter h, verblijf houden. De vrijstelling geldt niet voor de begeleiders vanaf 18 jaar.

Meer informatie

Mocht je vragen hebben over het inrichten van jouw administratie, dan kun je terecht bij het adviesbureau ANG. Het adviesbureau ANG ondersteunt de gemeente Almere bij de invoering en de uitvoering van de toeristenbelasting. Er kan later iemand bij je langs komen. Ook bij overige vragen of bij onduidelijkheden over de toeristenbelasting kun je contact opnemen met ANG via 085 – 023 9004 of door te mailen naar: toeristenbelasting@ang.nl

Illustratie Almere skyline
Jouw mening