Direct naar paginainhoud

Watertoeristenbelasting

Watertoeristenbelasting is een belasting voor niet-inwoners van de stad voor het gebruik van gemeentelijke voorzieningen en faciliteiten. Iedereen die niet staat ingeschreven in de gemeente en betaalt voor een verblijf op vaartuigen die aanwezig zijn in wateren van de gemeente, valt hieronder. Het kan dus ook gaan om onder andere zakelijk verblijf of arbeidsmigranten. Ook ligplaatshouders die niet in Almere wonen vallen onder de watertoeristenbelasting.

Waarom een watertoeristenbelasting?

Het toerisme en verblijf groeit in Almere. Dit betekent dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke voorzieningen en faciliteiten. De gemeente Almere vindt het niet rechtvaardig dat alleen de inwoners van Almere hier belasting voor afdragen. Door de invoering van watertoeristenbelasting dragen vanaf 1 mei 2020 ook ‘bezoekers’ bij.

Wie betaalt watertoeristenbelasting?

Watertoeristenbelasting is verschuldigd over verblijf van mensen van buiten de gemeente die hiervoor een vergoeding betalen. Dit is van toepassing op (vaste) ligplaatsen en passanten. De bezoeker betaalt de belasting aan de jachthaven. En jij draagt de belasting daarna af aan de gemeente. Hierbij is het dus belangrijk dat je in jouw administratie een onderscheid maakt tussen Almeerders en niet-Almeerders. Inwoners van Almere vallen immers buiten de watertoeristenbelasting aangezien zij al gemeentelijke heffingen afdragen.

Wat zijn de voorwaarden voor het heffen van watertoeristenbelasting?

Om watertoeristenbelasting te kunnen heffen, heeft de gemeenteraad een verordening watertoeristenbelasting vastgesteld. Deze verordening kun je vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-317777.html

Wat zijn de tarieven voor de watertoeristenbelasting?

De belasting bedraagt 5% over de omzet, toe te rekenen aan het verblijf. Het belastingtarief voor een vaste ligplaats is € 40,00 per jaar. Mocht je echter kunnen aantonen dat jouw tarief lager ligt met toepassing van het genoemde percentage van 5%, dan kun je dat bedrag in rekening brengen. Hieronder volgen vier voorbeelden:

Voorbeeld 1

Je bezit een Haven en je verhuurt een ligplaats voor € 700,00 per jaar. De totale omzet bedraagt dus € 700,00. Over dit bedrag bereken je de watertoeristenbelasting. In dit geval bedraagt die € 35,00 (5% van € 700,00), waardoor je van jouw gast een totaalbedrag van € 735,00 kunt vragen.

Omzet € 700,00

Watertoeristenbelasting (5% van € 700,00) € 35,00

Gast betaalt aan jou € 735,00

Voorbeeld 2

Je bezit een Haven en je verhuurt een ligplaats voor € 1.600,00 per jaar. De totale omzet bedraagt dus € 1.600,00. Over dit bedrag bereken je de watertoeristenbelasting. In dit geval bedraagt die € 40,00. Met het toepassen van het tarief van 5% had je namelijk hoger uitgekomen. Je kunt jouw gast in dit geval een totaalbedrag van € 1.640,00 in rekening brengen.

Omzet € 1.600,00

Watertoeristenbelasting (vast bedrag) € 40,00

Gast betaalt aan jou € 1.640,00

Voorbeeld 3

Als je een bedrag voor de ligplaats in rekening brengt inclusief watertoeristenbelasting dien je de € 700,00 te delen door 1,05. Het bedrag dat dan overblijft is belastbaar voor de watertoeristenbelasting. Dit komt doordat het bedrag dat je vraagt voor het verblijf dan geen 100% is maar 105%. Namelijk de prijs voor het verblijf (100%) inclusief de watertoeristenbelasting (5%).

Omzet € 666,67

Watertoeristenbelasting (5% van € 700,00) € 33,33

Gast betaalt aan jou € 700,00

Voorbeeld 4

Dit voorbeeld geldt alleen als je ook BTW afdraagt. Indien je ook BTW afdraagt is het van belang dat je de BTW en de watertoeristenbelasting samen uit de omzet haalt. Doe je dit niet dan betaal je BTW over watertoeristenbelasting of andersom. Als je een bedrag voor het verblijf in rekening brengt inclusief watertoeristenbelasting en BTW dan dien je de € 700,00 te delen door 1,14. Het bedrag dat dan overblijft is belastbaar voor de watertoeristenbelasting. Dit komt doordat het bedrag dat je vraagt voor het verblijf dan geen 100% is maar 114%. Namelijk de prijs voor het verblijf (100%) inclusief de watertoeristenbelasting (5%) inclusief BTW (9%).

Omzet € 614,04

Watertoeristenbelasting (5% van € 614,04) € 30,70, BTW (9% van € 614,04) € 55,26

Gast betaalt aan jou € 700,00

Kosten voor ontbijt of bijvoorbeeld fietsverhuur vallen niet onder de heffing van watertoeristenbelasting. Schoonmaakkosten en stookkosten e.d. wel aangezien deze kosten onlosmakelijk verbonden zijn aan het verblijf. Dat geldt ook voor de boekingskosten of servicekosten die je afdraagt aan een boekingsplatform zoals Airbnb of Booking; deze doen voor het bepalen van de watertoeristenbelasting niet ter zake en mogen dan ook niet van de omzet worden afgetrokken.

Vrijstellingen

Bovendien gelden er volgens artikel 4 van de verordening nog een aantal vrijstellingen voor de heffing van de watertoeristenbelasting. Deze vrijstellingen luiden als volgt; de belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

1. Door degenen die verblijf houden aan boord van:

a. Een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt voor verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van bejaarden;

b. Kano's, roei- en volgboten met een lengte van ten hoogste 4 meter;

c. Motor- en zeilboten met een lengte van ten hoogste 4 meter;

d. Een vaartuig dat zich op last of bevel van de overheid in het gemeentelijke watergebied bevindt;

e. Op vaartuigen voor welk verblijf toeristenbelasting is verschuldigd.

2. Van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 , die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet , en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Meer informatie

Mocht je vragen hebben over het inrichten van jouw administratie, dan kun je terecht bij het adviesbureau ANG. Het adviesbureau ANG ondersteunt de gemeente Almere bij de invoering en de uitvoering van de toeristenbelasting. Eventueel kan er in de toekomst iemand bij je langs komen. Ook bij overige vragen of bij onduidelijkheden over de toeristenbelasting in het algemeen kun je contact opnemen met ANG via 085 – 023 9004 of door een email te sturen naar: toeristenbelasting@ang.nl

Illustratie Almere skyline
Jouw mening