Direct naar paginainhoud

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. In Almere bestaat het college uit 6 wethouders en de burgemeester. Het college wordt geadviseerd door de gemeentesecretaris. Hij is als algemeen directeur verantwoordelijk voor alle ambtenaren van de gemeente.

Het college vergadert iedere week. Die vergaderingen zijn niet openbaar. Tijdens deze vergaderingen worden formele besluiten genomen; die zijn deels openbaar. De (langetermijn)doelen van het college staan in het coalitieakkoord 'Bouwen aan een gezonde toekomst'.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening