Wethouder Froukje de Jonge (CDA)

Froukje de Jonge is sinds 14 februari 2020 wethouder van de gemeente Almere.

Portefeuille

Werk en inkomen, Armoede, Wonen en zorg, Integratie en Volksgezondheid

  • Werk en inkomen
  • Armoede en schulden
  • WMO en woon-zorgvoorzieningen (inclusief Veilig thuis)
  • Asiel en inburgering
  • Volksgezondheid
  • Wijk- en buurtgericht werken
  • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: Preventieve wijkaanpak