Direct naar paginainhoud

Wethouder Froukje de Jonge (CDA)

Froukje de Jonge is sinds 14 februari 2020 wethouder van de gemeente Almere.

Portefeuille

Werk en inkomen, Armoede, Wonen en zorg, Integratie en Volksgezondheid

 • Werk en inkomen
 • Armoede en schulden
 • WMO en woon-zorgvoorzieningen (inclusief Veilig thuis)
 • Asiel en inburgering
 • Volksgezondheid
 • Wijk- en buurtgericht werken
 • Tijdelijk: Jeugd(hulp) en gezin
 • Tijdelijk: Welzijn
 • Tijdelijk: Sluitende aanpak zorg en onderwijs
 • Tijdelijk: Wonen
 • Tijdelijk: Programmalijn Almere 2.0: Vernieuwend Wonen
 • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: Preventieve wijkaanpak
Illustratie Almere skyline
Jouw mening