Wethouder Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren)

Jesse Luijendijk is sinds 14 juli 2022 wethouder van de gemeente Almere.

Portefeuille

Dierenwelzijn, Openbare ruimte, Klimaatadaptatie, Circulaire grondstoffen, Biodiversiteit en Natuur

  • Beheer openbare ruimte
  • Klimaatadaptatie
  • Biodiversiteit
  • Dierenwelzijn
  • Natuur en water
  • Stadslandbouw en voedselvoorziening
  • Circulaire grondstoffen
  • Coördinatie Duurzaamheidsagenda
  • Programmalijn Almere 2.0: Groene en waterrijke identiteit
  • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: Ecologie IJmeer Markermeer