Informatieverzoek Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om de overheid transparanter te maken. Zo dienen we het belang van de democratische rechtstaat, inwoners, bestuur en economische ontwikkeling beter.

De gemeente geeft op diverse manieren informatie over haar beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via de website, persberichten en bekendmakingen. Vanuit de Woo zijn er vier soorten verzoeken voor verstrekken of toegankelijk maken van informatie, namelijk een:

 1. (regulier) Woo-verzoek;
 2. verzoek om persoonlijke gegevens;
 3. verzoek om gegevens of documenten met klemmende redenen;
 4. verzoek voor het doen van onderzoek.

Niet alle informatie wordt zonder meer openbaar gemaakt; de gemeente beslist over een Woo-verzoek. We houden daarbij ook rekening met de in de wet genoemde uitzonderingsgronden. Dit kan betekenen dat we je verzoek geheel of gedeeltelijk afwijzen. We lichten die beslissing altijd toe.

Informatieverzoek

Daarnaast kun je ook een gewoon informatieverzoek doen. Je krijgt de gegevens dan vaak sneller, maar ze worden niet openbaar voor iedereen. Onderaan deze pagina gaan we verder in op de verschillen met de Woo.
Voor een informatieverzoek stuur je een mail naar info@almere.nl. Vermeld ‘informatieverzoek’ in het onderwerpveld.
Wil je toch liever een Woo-verzoek doen, of twijfel je tussen Woo-verzoek en informatieverzoek, vul dan het formulier voor een Woo-verzoek in. De gemeentelijke Woo-contactfunctionaris neemt dan op korte termijn contact met je op om je verzoek met je te bespreken en je verder te helpen.

Indienen Woo-verzoek

Je Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Geef zo precies mogelijk aan waarover je informatie wilt;
 • De informatie die je wilt ontvangen moet ergens zijn vastgelegd; op papier of digitaal.
 • Het gaat om informatie die van de gemeente is;
 • Het gaat om informatie over de publieke taak van de gemeente, zoals beleid of de voorbereiding of de uitvoering daarvan.

Inloggen met DigiD

Woo-verzoek

Je kunt ook een brief sturen naar:
Gemeente Almere
t.a.v. gemeentelijke Woo-contactfunctionaris
Postbus 200
1300 AE Almere

Werkwijze Woo-verzoek

De gemeente kan jouw Woo-verzoek met een besluit (gedeeltelijk) toekennen of afwijzen.
Als het Woo-verzoek is toegekend, ontvang je de documenten of gegevensdragers digitaal of je krijgt bericht dat je ze kunt komen inzien. Of je ontvangt een uittreksel of een inhoudelijke samenvatting. 
Gegevens en documenten liever per post?
Alleen als je daar expliciet om vraagt, versturen wij de documenten per post. In sommige gevallen kunnen daar kosten aan verbonden zijn, bijvoorbeeld als het om grote aantallen documenten gaat.

Termijn

We moeten in principe binnen 4 weken over jouw Woo-verzoek beslissen. Als het gaat om een ingewikkeld Woo-verzoek of een Woo-verzoek waarbij we een groot aantal documenten of gegevens moeten verstrekken, dan kunnen we hiervan afwijken. In dat geval bespreken we dit met jou. 
We kunnen de termijn ook opschorten (op pauze zetten) als jouw Woo-verzoek onduidelijk is. Ook in dit geval bespreken we dit met jou. Daarnaast kunnen we de termijn met twee weken verlengen. Als dat gebeurt, laten we dat schriftelijk aan jou weten, met de reden van de verlenging.

Bezwaar en beroep

Tegen een beslissing op jouw Woo-verzoek kun je binnen 6 weken schriftelijk of via een e-formulier een bezwaarbrief indienen bij de gemeente Almere.

Verschil tussen een informatieverzoek en een Woo-verzoek

Het verschil tussen een informatieverzoek en een Woo-verzoek is het doel van het verzoek. 
Bij een informatieverzoek gaat het om het opvragen van:

 • gegevens of documenten die voor eigen gebruik zijn, bijvoorbeeld feitelijke informatie (hoeveel, hoe vaak, waarom, etc.), 
 • documenten die je nodig hebt voor een bezwaarprocedure of 
 • gegevens die je nodig hebt om een klacht in te dienen.

Bij een Woo-verzoek gaat het om bestaande documenten die:

 • eerst niet toegankelijk waren voor iedereen, 
 • maar na het toekennen van het Woo-verzoek, 
 • ofwel voor iedereen toegankelijk (openbaar) worden gemaakt,
 • ofwel al dan niet onder voorwaarden alleen aan jou worden verstrekt.  

Hierbij worden bepaalde gegevens zwart gemaakt om te voorkomen dat mensen of organisaties nadelige gevolgen kunnen ondervinden. Denk aan persoonlijke gegevens of gegevens die de concurrentiepositie van bedrijven schaden. Hier zijn regels voor opgesteld in de Woo.