Direct naar paginainhoud

Stemmen

We sturen je een stempas. De stempas ontvang je uiterlijk 30 oktober 2023 op je woonadres. Met deze stempas kan je in elk stembureau binnen de gemeente Almere stemmen.

Je kunt de stembureaus vinden op de kandidatenlijst die huis aan huis wordt verspreid, op de bijsluiter die in de envelop van je stempas zit, en op de pagina met alle stembureaus.

Meenemen naar het stembureau

Om te kunnen stemmen heb je het volgende nodig om mee te nemen naar het stembureau:

 • Je stempas
 • Je identiteitsbewijs (maximaal 5 jaar verlopen)

Je moet je identificeren om te voorkomen dat iemand zonder je toestemming met jouw stempas kan stemmen. De medewerkers op het stembureau vergelijken de persoonsgegevens en de foto op je identiteitsbewijs met jou en de gegevens op je stempas. Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben om te kunnen stemmen voor de Tweede Kamer.

Kijk op de website van Kiesraad voor meer informatie.

Document mag verlopen zijn

Je mag stemmen met een identiteitsbewijs dat op 22 november 2023 maximaal vijf jaar verlopen is. Je mag voor het stemmen dus een identiteitsbewijs gebruiken waarop staat ‘geldig tot 23 november 2018’ of elke datum daarna.

Identiteitsbewijs kwijt

Ben je je identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan heb je 4 mogelijkheden om toch te kunnen stemmen:

 • Je neemt een ander identiteitsbewijs mee.
 • Je vraagt een nieuw identiteitsbewijs aan. Dit kan bij Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak.
 • Je identificeert je met de door de gemeente opgestelde verklaring van vermissing/onregelmatigheid reisdocument of rijbewijs. Is je nieuwe identiteitsbewijs niet op tijd klaar voor de verkiezingen? Dan kan je stemmen met deze verklaring die je bij het aanvragen van je nieuwe identiteitsbewijs hebt gekregen, plus een ander document waarop je naam, pasfoto en geboortedatum staat.
 • Je laat iemand anders voor je stemmen met een schriftelijke volmacht.

De Rijksoverheid probeert misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken, krijgen het advies om het volgende op de kopie te schrijven:

 • Dat het een kopie is
 • Voor wie of welk product de kopie bedoeld is
 • De datum waarop degene de kopie afgeeft
 • De kiezer streept hun burgerservicenummer door in het document, maar ook in de strook nummers onderaan het identiteitsbewijs

Stempas kwijt of niet ontvangen

Je kan alleen stemmen met je eigen stempas en je identiteitsbewijs. Ben je je stempas kwijt of heb je deze op 30 oktober nog niet ontvangen, terwijl je wel op 9 oktober 2023 in de gemeente Almere staat ingeschreven? Dan kun je vanaf 30 oktober je vervangende stempas aanvragen.

 • In het stadhuis: vanaf 30 oktober tot en met dinsdag 21 november 2023, 12.00 uur kan je de (vervangende) stempas ook persoonlijk bij de balie in het stadhuis aanvragen. Je krijgt de stempas dan meteen mee. Bij de aanvraag heb je een (geldig en nog niet verlopen) identiteitsbewijs nodig.
 • Online: het is niet meer mogelijk om online je stempas aan te vragen. Alleen op maandag 20 november van 9.00 tot 17.00 uur en op dinsdag 21 november van 9.00 tot 12.00 uur is het nog mogelijk om aan de balie in het stadhuis een stempas aan te vragen.

Iemand anders voor je laten stemmen

Ben je zelf niet in de gelegenheid om je stem uit te brengen? Dan kan je iemand anders voor je laten stemmen, oftewel iemand machtigen. Je geeft dan een volmacht af aan een andere kiezer in Almere of aan iemand die in een andere gemeente woont. Deze persoon moet je stem gelijktijdig met zijn of haar eigen stem uitbrengen en mag maximaal twee volmachten per verkiezing aannemen.

Iemand machtigen kan op meerdere manieren.

Machtigen via de stempas (onderhandse volmacht)

Je kan stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer die in Almere woont. Dit kan tot op de dag van de stemming. Hiervoor vul je de achterkant van je stempas in. Zowel jij als de persoon die voor je stemt zetten een handtekening. De persoon die voor je stemt (de gevolmachtigde) neemt de ingevulde en getekende stempas en een kopie van je identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Dit mag ook een scan zijn, bijvoorbeeld op een smartphone.

Schriftelijke volmacht

Het aanvragen van een schriftelijke volmacht is niet meer mogelijk. Je kunt alleen nog iemand machtigen via het invullen van de achterkant van de stempas.

Machtiging intrekken

Als je je stempas hebt omgezet in een onderhandse volmacht kan je ook nog zelf je stem uitbrengen. Helaas is het niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Heb je eenmaal een schriftelijke volmacht gegeven, dan kan je niet meer zelf stemmen.

Stemmen in een andere gemeente

Wil je op 22 november in een andere gemeente zelf je stem uitbrengen? Vraag dan een kiezerspas aan.

Je kan alleen in Almere een kiezerspas aanvragen als je op 9 oktober 2023 (dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente Almere. Je kan uitsluitend met deze kiezerspas stemmen. Een kiezerspas wordt eenmalig verstrekt. Je kan geen kiezerspas aanvragen als je al een schriftelijke aanvraag voor een volmacht hebt gedaan.

Kiezerspas mondeling aanvragen

Je kunt de kiezerspas vanaf 30 oktober 2023 persoonlijk bij de balie van de afdeling Burgerzaken in het stadhuis aanvragen. Dit kan tot dinsdag 21 november 2023, 12.00 uur. Neem bij de aanvraag jouw geldige en nog niet verlopen identiteitsbewijs mee.

Kiezerspas digitaal of schriftelijk aanvragen

Het is niet meer mogelijk om de kiezerspas digitaal of schriftelijk aan te vragen. Alleen op maandag 20 november van 9.00 tot 17.00 uur en op dinsdag 21 november van 9.00 tot 12.00 uur is het nog mogelijk om aan de balie in het stadhuis een kiezerspas aan te vragen.

Stemmen vanuit het buitenland

Als je tijdelijk in het buitenland bent maar nog wel op 9 oktober 2023 staat ingeschreven in Almere of een andere Nederlandse gemeente, zijn er 2 mogelijkheden om te stemmen.

Hulp bij stemmen

Op het stembiljet geeft de kiezer aan op welke kandidaat die zijn stem uitbrengt. Niet voor iedereen is het gemakkelijk of mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, moeite met lezen of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Het verlenen van hulp bij het stemmen is alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan die hulp krijgen van een zelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking is niet toegestaan. Als zij niet zonder hulp kunnen stemmen, wordt aangenomen dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht. In Almere richten we een stembureau in waar extra hulpmiddelen aanwezig zijn die het stemmen toegankelijker maken.

Als je niet in staat bent om zelf je volmacht te tekenen om iemand anders voor je te laten stemmen, kan je toch stemmen. Op je identiteitsbewijs moet dan de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staan.

Kijk voor meer informatie over hulp bij stemmen op kiesraad.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening