Verkiezingen

Op woensdag 15 maart 2023 mag je weer naar de stembus. Op deze dag worden de leden van de Provinciale Staten van Flevoland gekozen. Ook stem je voor het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland.

De gemeente Almere stuurt je de stempas(sen). Die ontvang je uiterlijk 1 maart 2023 op je woonadres. Met deze stempas(sen) kan je in elk stembureau binnen de gemeente Almere stemmen. Op de bijsluiter in de envelop bij je stempas(sen), op de kandidatenlijst die huis aan huis wordt verspreid en op deze website staan de adressen van alle stembureaus. Je kunt je stem voor de Provinciale Staten en je stem voor het Waterschap Zuiderzeeland in hetzelfde stembureau uitbrengen.

Meer informatie over: