Direct naar paginainhoud

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In deze wet is geregeld dat iedereen informatie mag vragen over wat de overheid doet. Ook zijn overheidsorganisaties nu verplicht om zoveel mogelijk informatie open te stellen voor iedereen.

We maken zoveel mogelijk informatie voor iedereen beschikbaar op 2 manieren:

  • Iedereen kan een verzoek om informatie indienen over een bepaald onderwerp (een Woo-verzoek). De gemeente Almere is verplicht om de gevraagde informatie te verstrekken. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als het over personen gaat.
  • Er is ook informatie die elke overheid moet publiceren, ook als niemand daar nog om heeft gevraagd. Voor gemeenten worden de komende jaren 11 informatiecategorieën verplicht. De gemeente Almere is hiermee bezig. Op deze pagina vind je uitleg over deze categorieën en linkjes naar de informatie die nu al beschikbaar is.
     
Illustratie Almere skyline
Jouw mening