Direct naar paginainhoud

Informatie- of Woo-verzoek indienen

Er zijn 2 verschillende verzoeken die je kunt doen: een informatieverzoek en een Woo-verzoek. De gegevens uit een informatieverzoek krijg je sneller, maar worden niet openbaar gemaakt. De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit op een Woo-verzoek.

Je kunt 2 soorten verzoeken doen: een informatieverzoek en een Woo-verzoek. Het verschil tussen een informatieverzoek en een Woo-verzoek is het doel van het verzoek. 
Bij een informatieverzoek gaat het om het opvragen van:

 • gegevens of documenten die voor eigen gebruik zijn, bijvoorbeeld feitelijke informatie (hoeveel, hoe vaak, waarom, etc.), 
 • documenten die je nodig hebt voor een bezwaarprocedure of 
 • gegevens die je nodig hebt om een klacht in te dienen.

Bij een Woo-verzoek gaat het om bestaande documenten die:

 • eerst niet toegankelijk waren voor iedereen, 
 • maar na het toekennen van het Woo-verzoek, 
 • ofwel voor iedereen toegankelijk (openbaar) worden gemaakt,
 • ofwel al dan niet onder voorwaarden alleen aan jou worden verstrekt.  

Hierbij worden bepaalde gegevens zwart gemaakt om te voorkomen dat mensen of organisaties nadelige gevolgen kunnen ondervinden. Denk aan persoonlijke gegevens of gegevens die de concurrentiepositie van bedrijven schaden. Hier zijn regels voor opgesteld in de Woo.

Informatieverzoek

Bij een informatieverzoek krijgt je de gegevens vaak sneller dan bij een Woo-verzoek, maar ze worden niet openbaar voor iedereen. Voor een informatieverzoek stuur je een mail naar info@almere.nl. Vermeld ‘informatieverzoek’ in het onderwerpveld.

Wil je toch liever een Woo-verzoek doen, of twijfel je tussen Woo-verzoek en informatieverzoek, vul dan het formulier voor een Woo-verzoek in. De gemeentelijke Woo-contactfunctionaris neemt dan op korte termijn contact met je op om je verzoek met je te bespreken en je verder te helpen.

Woo-verzoek

Je Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Geef zo precies mogelijk aan waarover je informatie wilt; 
 • De informatie die je wilt ontvangen moet zijn vastgelegd (op papier of digitaal). 
 • Het gaat om informatie waarover de gemeente beschikt.  
 • Het gaat om informatie over de publieke taak van de gemeente, zoals beleid of de voorbereiding of de uitvoering daarvan. 

De gemeente kan jouw Woo-verzoek met een besluit (gedeeltelijk) toekennen of afwijzen. Als het Woo-verzoek is toegekend, ontvang je de documenten digitaal of je krijgt bericht dat je ze kunt komen inzien. Of je ontvangt een uittreksel of een inhoudelijke samenvatting. Soms is er een reden om gevraagde informatie niet of maar gedeeltelijk toe te sturen. Bijvoorbeeld als het geheime informatie is volgens een andere wet of als er persoonsgegevens in staan 

Alleen als je daar expliciet om vraagt, versturen wij de documenten per post. In sommige gevallen kunnen daar kosten aan verbonden zijn, bijvoorbeeld als het om grote aantallen documenten gaat. Je krijgt hier van tevoren bericht over. 

Woo-verzoek indienen

Je kunt ook een brief sturen naar:
Gemeente Almere
t.a.v. gemeentelijke Woo-contactfunctionaris
Postbus 200
1300 AE Almere

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van het Woo-verzoek door de gemeente, ontvangt je een bevestiging. Als er nog vragen zijn over uw Woo-verzoek, neemt de behandelaar van het Woo-verzoek contact met u op.

De gemeente heeft 4 weken de tijd om een besluit op uw verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met maximaal 2 weken worden verlengd. Hier krijgt u dan een bericht van.

Werkwijze Woo-verzoek

De gemeente kan jouw Woo-verzoek met een besluit (gedeeltelijk) toekennen of afwijzen.
Als het Woo-verzoek is toegekend, ontvang je de documenten of gegevensdragers digitaal of je krijgt bericht dat je ze kunt komen inzien. Of je ontvangt een uittreksel of een inhoudelijke samenvatting.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid betekent dat je naar de gemeente kunt gaan, kunt bellen of mailen. Zo kun je voor al je vragen contact opnemen met de gemeente Almere.

Kijk op onze contactpagina voor meer informatie. 

Gegevens en documenten liever per post?

Alleen als je daar expliciet om vraagt, versturen wij de documenten per post. In sommige gevallen kunnen daar kosten aan verbonden zijn, bijvoorbeeld als het om grote aantallen documenten gaat.

Bezwaar en beroep

Tegen een beslissing op jouw Woo-verzoek kun je binnen 6 weken schriftelijk of via een e-formulier een bezwaarbrief indienen bij de gemeente Almere.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening