Direct naar paginainhoud

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek geeft de huidige kwaliteit weer van de bodem. Een bodemonderzoek kan (soms) nodig zijn als:

  • Je bouw- of verbouwplannen heeft
  • Bij aan- of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond
  • Als je een omgevingsvergunning nodig heeft
  • Bij gebruik van bouwstoffen, grond en/of baggerspecie (niet voor particulieren)
  • Het bestemmingsplan verandert

De kwaliteit van de bodem kan veranderen door activiteiten die op- of in de bodem plaatsvinden. Door middel van bodemonderzoek wordt onderzocht of de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. Als de bodem niet geschikt is voor het beoogde gebruik zal aanvullend onderzoek en/of bodemsanering noodzakelijk zijn.

De geldigheid van een bodemonderzoek is doorgaans 5 jaar, maar dit kan korter of langer zijn, afhankelijk van het gebruik van de bodem.

Sinds 1 januari 2013 worden gemeentelijke bodemtaken van de Gemeente Almere uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek (ofgv.nl). Voor meer informatie over bodemonderzoek of grondverzet in Almere kun je contact opnemen via het contactformulier van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek of bel je met 088-63 33 000.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening