Direct naar paginainhoud

Asbest

In Nederland is het gebruik van asbest verboden. Ook het bewerken, zoals schuren, zagen en boren van asbest mag niet meer. Er is één uitzondering op het verbod. Particulieren mogen 'hechtgebonden asbesttoepassingen' onder voorwaarden en alleen na een sloopmelding zelf verwijderen.

Asbestdaken verwijderen

Vanaf 1 maart 2024 biedt de gemeente Almere hulp aan mensen met een asbestdak op hun woning. Als particuliere woningeigenaar kun je een subsidie krijgen om het asbestdak te vervangen door een dak dat beter geïsoleerd is. De gemeente wil mensen stimuleren om hun asbestdak te verwijderen vanwege de volksgezondheid en de energietransitie. Asbest is schadelijk voor je gezondheid. Momenteel zijn er nog ongeveer 100 huizen in Almere met een asbestdak. Asbestdaken zijn op dit moment de grootste bron van asbestvezels in het milieu. Het veranderen van het asbestdak naar een goed geïsoleerd dak maakt je huis duurzamer en zorgt voor lagere energiekosten.

In verschillende delen van Almere zijn nog woningen met een asbestdak. Naast het aanvragen van de subsidie kun je ook procesbegeleiding krijgen. De gemeente begint in Kruidenwijk met het helpen van mensen door het organiseren van bijeenkomsten tussen erkende bedrijven en huiseigenaren. Hoe doel hiervan is om samen met buren in dezelfde straat of hetzelfde woonblok de daken te vervangen. Door samen te werken dalen de kosten, omdat een aannemer meerdere daken tegelijk kan vervangen. Bovendien kan de procesbegeleider je helpen bij het vinden van een lening of regeling om het overgebleven bedrag na de subsidie te betalen.

Woon je buiten Kruidenwijk en heb jij een asbestdak op je woning, dan kun je ook gebruik maken van de subsidieregeling. Heb je ook behoefte aan procesondersteuning? Mail dan naar almeregeeftenergie@almere.nl 
Bij voldoende draagvlak faciliteert de gemeente ook een collectieve aanpak in andere wijken.

Op de pagina stadsgesprekken.almere.nl over asbestdaken vind je alle informatie over de subsidie, de pilot en hoe je hulp kan krijgen bij het verwijderen van asbestdaken.

Laat asbest (veilig) verwijderen en afvoeren. Je kunt namelijk ziek worden door het inademen van asbestdeeltjes. Het kan jaren duren voor je gezondheidsklachten krijgt. Maar het kan longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker of stoflongen (asbestose) veroorzaken. Daarom mag sinds 1994 geen asbest meer gebruikt worden in nieuwe producten.

Asbestslachtoffers kunnen financiële steun aanvragen. Zie daarvoor de pagina van de Rijksoverheid Tegemoetkoming voor asbestslachtoffers, wetten en regelingen.

Meldingsplicht sloopactiviteit

Als je van plan bent sloopwerkzaamheden uit de voeren, dan moet je soms een sloopmelding indienen via het omgevingsloket. Meer informatie over sloopmeldingen kun je vinden op Melding sloopactiviteit.

Vragen

Heb je vragen? In het Omgevingsloket vind je veel informatie. Of neem contact op met de gemeente.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening