Direct naar paginainhoud

Brandveilig gebruik

Om een gebouw brandveilig te gebruiken, neem je maatregelen die voldoen aan de afspraken  uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Ook vraag je voor meer risicovolle soorten een gebruiksmelding brandveilig gebruik aan.  

Wanneer heb je een gebruiksmelding nodig?

Soms mag een gebouw niet worden gebruikt totdat er toestemming is gegeven. In de regels van het Besluit omgevingsrecht staat wanneer je zo'n toestemming moet vragen, bijvoorbeeld voor hotels, kinderdagverblijven en ziekenhuizen (paragraaf 6.1.2 Bbl). 

Bij het verhuren van kamers in een huis of als een huis voor zorg wordt gebruikt, moet je altijd een melding doen. Als het geen huis is, is een melding alleen nodig als er meer mensen zijn dan in tabel 6.6 staat (artikel 6.6 Bbl).  

In een gebouw met verschillende soorten ruimtes tel je de mensen bij elkaar op. Daarna kijk je naar de ruimte waar het minste aantal personen is toegestaan om te beslissen of je een melding moet doen of niet. 

Eisen indienen gebruiksmelding

Als je een melding doet, moet je gegevens en documenten aanleveren. Denk hierbij aan brandblusapparaten, ontsnappingsroutes, enzovoort. Deze informatie moet je op een plattegrond tekenen die je bij de melding voegt. Welke informatie en documenten je precies moet aanleveren, staat in artikel 6.8 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl):. 

Als je een melding doet, zet je je handtekening erop en voeg je de volgende gegevens en documenten toe:

 • Naam en het adres van degene die de activiteit uitvoert volgens artikel 6.1, en als dat van toepassing is, de persoon die toestemming heeft om het te melden.
 • Datum; 
 • Adres, het kadastrale nummer of de plek waar het gebouw staat; en 
 • Tekening van de omgeving met een pijltje naar het noorden en een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000. Maak ook voor elke verdieping een tekening met een schaal van 1:100 als het gebouw kleiner is dan 10.000 m². Of met een schaal van 1:200 als het gebouw groter is. Op deze tekeningen of bijlagen moet staan:

1. schaalaanduiding; 

2. per bouwlaag: hoogte van de vloer boven meetniveau, gebruiksoppervlakte, maximaal aantal personen 

3. per ruimte: vloeroppervlakte; 

 • gebruiksbestemming 
 • bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte en 
 • opstelling van de inventaris, zoals meubels 

4. met aanduidingen van de plaats van (voor zover aanwezig): 

 • brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies 
 • vluchtroutes 
 • draairichting van deuren (zie artikel 3.121) 
 • zelfsluitende deuren (zie artikel 3.123) 
 • sluitwerk van deuren (zie artikelen 3.122 en 6.21) 
 • vluchtroute-aanduidingen 
 • noodverlichting 
 • oriëntatieverlichting (zie artikel 3.103) 
 • brandmeldcentrale en brandmeldpaneel 
 • brandslanghaspels; 
 • mobiele brandblusapparaten; 
 • droge blusleidingen 
 • brandweeringang 
 • sleutelkluis of -buis 
 • brandweerlift; 

5. De aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties. De aanduidingen zijn volgens NEN 1413 voor zover deze norm daarin staat. 

Bij toepassing van een gelijkwaardige maatregel bij de regels van afdeling 6.2 en paragraaf 6.5.1: ‘gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid aannemelijk wordt gemaakt’. 

Vermeld voor welke periode(s) je het gebouw gebruikt als het tijdelijk of seizoensgebonden (zie artikel 6.1). 

Een gebruiksmelding kan gaan over meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen. 

Kosten en tijd

Dien de gebruiksmelding minstens 4 weken voor het gebruik van een gebouw bij de gemeente in. Je mag het gebouw niet gebruiken zonder een geldige gebruiksmelding.

Kosten

Een aanvraag gebruiksmelding kost geen geld (leges).

Vragen

Heb je vragen? Kijk op Vergunningen, Toezicht & Handhaving voor de actuele contactinformatie en informatie over het maken van een afspraak.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening