Direct naar paginainhoud

Vergunningen, Toezicht & Handhaving

De afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) is verantwoordelijk voor informatieverstrekking over alle op de gebouwde en openbare ruimte gerichte activiteiten en de vergunningverlening, het toezicht en handhaving daarop.

Een afspraak op het Ondernemersplein kan op het stadhuis of aan de telefoon. Bij het maken van de afspraak kies je of je naar het stadhuis komt of wilt bellen. Als je langskomt, schrijf dan in het notitieveld van het afspraakformulier waarvoor je komt en om welke plek het gaat.

Maak een afspraak

Vrije inloop

Op woensdagen van 8.30 uur tot 11.30 uur is er een vrije inloop bij de balie VTH.

Je kunt zonder afspraak terecht voor al je vragen over de producten en diensten van VTH (vergunningen, omgevingsrecht en kinderopvang, omgevingsplantoetsen en vergunningen evenementen en drank en horeca etcetera).

Inzage bouwarchief

Soms heb je informatie nodig over een verleende bouwvergunning. In het bouwarchief vind je het volgende:

 • de bouwvergunning
 • (ver)bouwtekeningen
 • constructieberekeningen en constructietekeningen
 • sonderingsrapporten
 • palenplan

Meer informatie over inzage bouwarchief

Voortoets omgevingsplan

Via het Omgevingsloket.nl kun je kijken of je een vergunning nodig hebt. Is het onduidelijk of jouw activiteit past in het bestemmingplan, dan is het mogelijk om via een voortoets je plannen te laten toetsen aan het geldende bestemmingsplan o.a. voor:

 • Verbouwen van een woning of op erf bij de woning
 • Verbouwen van een bedrijfspand
 • Het vestigen of uitbreiden van een bedrijf
 • Het uitoefenen van een aan huis gebonden beroep of kleinschalige bedrijfsactiviteiten aan huis

Meer informatie over de voortoets

Omgevingsplan

Om het beschikbare grondgebied in de gemeente zo goed mogelijk te verdelen stellen we omgevingsplannen vast. Die geven aan hoe de grond gebruikt mag worden, of erop gebouwd mag worden en wat er dan gebouwd mag worden. De gang van zaken bij het vaststellen van het omgevingsplan en de inspraakmogelijkheden zijn nauwkeurig vastgelegd.

Omgevingsplannen beschrijven waar het betreffende grondgebied letterlijk voor bestemd is, zoals wonen, tuin, erf of wegen. Een omgevingsplan schrijft dus ook voor waar wél en waar niet mag worden gebouwd.

Het gemeentelijk beleid en het beleidskader vormen de basis bij het opstellen van nieuwe omgevingsplannen.

Een omgevingsplan bestaat uit drie delen:

 • de verbeelding (de plankaart);
 • de regels;
 • de toelichting.

Meer informatie:

Omgevingsvergunning

Wil je bouwen of verbouwen? Mogelijk heb je een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals de bouwvergunning. Het is mogelijk om in 1 aanvraag meerdere activiteiten op te nemen.

Bent u een ondernemer of projectontwikkelaar en heeft u begeleiding nodig bij uw complexe vergunningsaanvraag? Misschien kan een Relatiebeheerder u hiermee helpen.

Objectvergunning

Ga je objecten plaatsen, zoals bijvoorbeeld (puin)containers, hoogwerkers, hijs-/ bouwkranen, bouwhekken of chemische toiletten? Dan heb je misschien een objectvergunning nodig. Voor meer informatie kijk je op de pagina voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats.

For your information

At the desk Vergunningen, Toezicht & Handhaving you will be interviewed in Dutch.

The information given within this department is too complex to explain in another language.

If you do not master the Dutch language enough, then we advise you to bring an interpreter who can help you with the information that is given to you.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening