Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Jaarverslagen welstand en erfgoed 2020

In de jaarverslagen welstand en erfgoed 2020 doen de commissie welstand en erfgoed en het college van Burgemeester en Wethouders verslag over het in het afgelopen jaar uitgevoerde welstandsbeleid. In de Woningwet, de Bouwverordening Almere 2012 en de Monumentenverordening Almere 2016 staat dat de commissie welstand en erfgoed jaarlijks een verslag opstelt voor de gemeenteraad over haar werkzaamheden.

De Woningwet bepaalt dat ook het college van Burgemeester en Wethouders verslag doet aan de gemeenteraad over hoe wij met de adviezen van de commissie welstand en erfgoed zijn omgegaan. Hieronder gaan we eerst in op het verslag van de commissie en daarna op die van ons college.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening