Direct naar paginainhoud

Geboorte levenloos kind

Een kind dat voor of bij de geboorte overlijdt, is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Je kunt online of via telefoonnummer 14 036 een afspraak maken om aangifte hiervoor te doen en de beslissing nemen om je kind op te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Tijdens de afspraak maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op.

Meenemen naar je afspraak

  • je geldige identiteitsbewijs;
  • een verklaring van de arts waaruit blijkt dat je bevallen bent van een levenloos geboren kind (A-verklaring);
  • een doodsoorzaakverklaring (B-verklaring);
  • een uittreksel of afschrift van de erkenningsakte (als je dit hebt);
  • een afschrift van de akte van naamskeuze (als je dit hebt).

Je kind opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP)

Heb je een tijd geleden een overleden kind ter wereld gebracht, dan kun je de gegevens van je kind ook achteraf toevoegen.

Neem het volgende mee naar je afspraak:

  • een afschrift van de geboorteakte;
  • je geldige identiteitsbewijs;
  • je trouwboekje of partnerschapsboekje, als je je kind wilt laten inschrijven in het boekje.

Begraven of cremeren

Om uw kindje te kunnen begraven of cremeren heeft u toestemming (verlof) van de gemeente nodig. Dit verlof krijgt u direct bij de aangifte van geboorte van uw kind in Almere. Als de zwangerschap korter dan 24 weken was, is verlof wettelijk niet verplicht. 

Vlinderveld Almere

Het Vlinderveld in Almere is een begraafplaats voor kinderen die voor de 24ste week van de zwangerschap zijn geboren. Lees voor meer informatie verder op de website van Yarden.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening