Direct naar paginainhoud

Geboorte

Je kunt digitaal aangifte doen als tenminste 1 van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft. Alleen vader of moeder kan digitaal de aangifte doen.

Binnen 3 dagen na de geboorte van je baby doe aangifte op het gemeentehuis in Almere als het kind in Almere geboren is. Ook weekenddagen tellen mee. Kijk bij Termijn geboorteaangifte voor meer informatie. Als het kind in een andere gemeente is geboren, dan doe je de geboorteaangifte bij die gemeente. Ook hier geldt dat je het doet binnen 3 dagen na de geboorte van de baby.

Wie doet de geboorteaangifte

De vader, moeder of duomoeder van het kind doet de geboorteaangifte; ze zijn dan wel bij de bevalling geweest.

Als vader, moeder of duomoeder geen aangifte kunnen doen, dan doet iemand anders de aangifte:

 • iemand die bij de geboorte aanwezig was,
 • de eigenaar van het huis waarin het kind geboren is,
 • een medewerker van de instelling waar het kind geboren is (bijvoorbeeld iemand uit het ziekenhuis).

Kan niemand van deze personen geboorteaangifte doen? Dan gebeurt de aangifte door of namens de burgemeester van de gemeente waar het kind geboren is.

Je hoeft de baby niet mee te nemen als je geboorteaangifte doet.

Heb je geen DigiD? Neem dan contact met ons op door te bellen naar telefoonnummer 14 036.

Wil je je kind nog erkennen maar is het al geboren? Doe eerst digitaal de geboorteaangifte en maak daarna een afspraak voor de erkenning. Bel voor de afspraak telefoonnummer 14 036.

Woon je in Almere? Meld je kind zelf aan voor de hielprik- en de gehoorscreening bij JGZ Almere. Doe dit zo snel mogelijk: de hielprikscreening moet namelijk binnen 8 dagen na de geboorte worden gedaan.

Nodig bij een digitale geboorteaangifte

 • een account bij DigiD;
 • een verklaring van de geboorte. Deze krijg je van het ziekenhuis of jouw verloskundige;
 • een uittreksel van de erkenningsakte (als je dit hebt);
 • een akte van naamskeuze (als je dit hebt);
 • een donorverklaring (als je dit hebt).
   

Termijn geboorteaangifte

Je doet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte van de geboorte. Hierbij geldt:

 • de geboortedag telt niet mee;
 • eindigt de termijn van 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan loopt de termijn tot de eerstvolgende werkdag. 
 • bevat de termijn van 3 dagen niet tenminste 2 werkdagen? Dan loopt de termijn tot er wél 2 werkdagen binnen vallen.

Op welke dag aangifte doen?

Geboren op:Uiterlijk aangifte doen op:
MaandagDonderdag
DinsdagVrijdag
WoensdagMaandag
DonderdagMaandag
VrijdagDinsdag
Vrijdag (en maandag is feestdag)Woensdag
ZaterdagDinsdag
ZondagWoensdag

 

Meenemen naar uw afspraak

 • een geldig identiteitsbewijs van de aangever;
 • het uittreksel of afschrift van de akte van erkenning (als je dit hebt);
 • het afschrift van de akte van naamskeuze (als je dit hebt);
 • de verklaring van de stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (als je dit hebt);
 • een verklaring van de geboorte. Deze krijg je van het ziekenhuis of jouw verloskundige;
 • jouw trouwboekje of partnerschapsboekje, als je jouw kind wilt laten bijschrijven in het boekje.

Gezag

Informatie over het gezag en het aanvragen hiervan vindt u op de website van de Rechtspraak.

Naamkeuze

Erkenning

Dubbele achternamen nog niet mogelijk voor Nederlanders

Op dit moment (juni 2022) ligt er een wetsvoorstel voor het geven van dubbele achternamen bij geboorte-aangifte. Pas als dit voorstel als officiële wet wordt aangenomen, kunnen er dubbele achternamen worden gegeven. Wanneer dit zal zijn en hoe deze wet er precies uit zal zien, is nu nog niet bekend.

Veelgestelde vragen geboorteaangifte

Welke nationaliteit krijgt het kind als beide ouders buitenlands zijn?

Dit is afhankelijk van het nationaliteitsrecht van het land waarvan de ouder(s) de nationaliteit(en) bezit(ten). De gemeente vermeld alle nationaliteiten die het kind heeft in de Basisregistratie Personen (BRP). Is één van de ouders Nederlands, dan krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit. Naast de Nederlandse nationaliteit registreren wij geen andere nationaliteiten. Dit zegt niets over het bezit van de nationaliteit.

Moeten wij ons kind ook aangeven als wij niet de Nederlandse nationaliteit hebben?

Ja, als jouw kind in Nederland is geboren, moet je aangifte doen. Je moet het kind binnen drie dagen na de geboorte aangeven in de gemeente waar jouw kind geboren is.

Welke nationaliteit krijgt mijn kind als ik als Nederlandse in het buitenland beval?

Je wordt Nederlander via afstamming. Als je als Nederlandse in het buitenland bevalt, krijgt jouw kind automatisch de Nederlandse nationaliteit.

In sommige landen geldt een territorialiteitsbeginsel, d.w.z. dat een persoon die geboren wordt op dat grondgebied de nationaliteit van dat land krijgt. Het kan dus zijn dat jouw kind tevens de nationaliteit krijgt van het geboorteland.

Hoe en wanneer wordt het BSN verstrekt?

Bij de geboorteaangifte wordt er direct een brief met het BSN verstrekt aan de ouder(s). Als een derde persoon aangifte doet, wordt er op dezelfde dag een brief verstuurd naar het woonadres van de geborene, mits deze in Almere woont. Is dat niet het geval dan moet de gemeente Almere de brief binnen vier weken verstrekken.

Kan ik mijn kind bij de geboorteaangifte direct erkennen?

Ja, dat kan. Meer informatie vind je op de pagina Erkenning kind.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening