Direct naar paginainhoud

Identiteitskaart

Een identiteitskaart (ID-kaart) vraag je persoonlijk aan in het stadhuis. Dit kan alleen op afspraak. Je betaalt de kosten bij aanvraag. De identiteitskaart ligt na 5 werkdagen voor je klaar. Hiervoor hoef je geen afspraak te maken.

Wat moet je meenemen?

  • Alle paspoorten en de identiteitskaart die je nu hebt, ook als ze zijn verlopen.
  • Een pasfoto die voldoet aan de eisen voor pasfoto's. De pasfoto is maximaal 6 maanden oud.
  • Een betaalpas. Je betaalt de kosten bij de aanvraag.

Kosten

ProductKosten
Identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder€ 75,80
Identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder met spoed

€ 132,85

Identiteitskaart voor personen tot en met 17 jaar€ 40,90
Identiteitskaart voor personen tot en met 17 jaar met spoed

€ 97,95

Vernieuw je identiteitskaart op tijd

Sinds 9 maart 2014 zijn paspoorten en identiteitskaarten voor personen vanaf 18 jaar niet 5, maar 10 jaar geldig. Paspoorten en identiteitskaarten die in 2014 zijn aangevraagd, vervallen in 2024. Wij verwachten dit jaar veel aanvragen om paspoorten en identiteitskaarten te vernieuwen. Voorkom dat je reisdocument verloopt. Maak daarom minimaal 3 maanden voor het verlopen van het document een afspraak en plan de afspraak buiten de zomerperiode om.

Identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen alleen een ID-kaart aanvragen met toestemming van de ouders (gezaghouders). Ouders geven hiervoor minimaal 2 werkdagen voor de afspraak digitaal hun toestemming. Als het gezag via de rechtbank geregeld is, neem dan het uittreksel van het gezagsregister mee. Meer informatie hierover vind je bij de Rechtspraak.

Kinderen (ongeacht de leeftijd) moeten zowel bij de aanvraag als bij het afhalen van de identiteitskaart aanwezig zijn.

Toestemming geven voor identiteitskaart (aanmelden met DigiD)

Heb je geen DigiD? Vul het Toestemmingsformulier (pdf, 0,063 Mb) in en neem deze ondertekend mee naar de afspraak. De handtekening op het formulier moet hetzelfde zijn als die op het meegegeven identiteitsbewijs.

Vanaf 12 jaar

Kinderen vanaf 12 jaar mogen zelfstandig een ID-kaart aanvragen. Toestemming is niet nodig.

Identiteitskaart ophalen

De identiteitskaart ligt in principe na 5 werkdagen (na 10.00 uur) voor je klaar. Voor het afhalen hoef je geen afspraak te maken. Bekijk de openingstijden.

Identiteitskaart met spoed

Heb je met spoed een identiteitskaart nodig? Maak dan online een afspraak voor de aanvraag van een nieuwe/vervangende identiteitskaart. Tijdens de afspraak kun je aangeven dat je gebruik wil maken van een spoedprocedure. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Als je het document vóór 13.00 uur aanvraagt, kun je deze al de volgende werkdag na 10.00 uur afhalen (onder voorbehoud). Voor het afhalen van jouw identiteitskaart hoef je geen afspraak te maken. Bekijk de openingstijden.

Identiteitskaart verloren of gestolen

Geef verlies of diefstal van een identiteitskaart zo snel mogelijk digitaal aan ons door. Dit doe je door een melding te maken. Zo voorkom je fraude met jouw ID-kaart.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening