Direct naar paginainhoud

Reizen met kind(eren)? Neem relevante documenten mee

Heeft jouw kind een andere achternaam dan jij en gaan jullie binnenkort samen op reis buiten het Schengengebied? Dan controleert de Koninklijke Marechaussee of er daadwerkelijk een ouder-kindrelatie is. Doel van deze extra controle is om kindontvoeringen tegen te gaan. 

Toestemming nodig

De belangrijkste vraag is of er toestemming is gegeven door de achterblijvende ouder(s) of verzorgers met wettelijk gezag over de minderjarige. Bij een paspoortcontrole op Nederlands grondgebied heeft de Koninklijke Marechaussee toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP) en het Centraal Gezagsregister. Daarin kan de Koninklijke Marechaussee bij twijfel nagaan of je de ouder van het kind bent of dat je het ouderlijk gezag hebt.

Toestemmingsformulier

Om de grenscontrole sneller te laten verlopen, kan de ouder die niet meereist met een verklaring toestemming voor vakantie toestemming aan je geven om alleen met jouw kind te reizen. Ook de persoon die het ouderlijk gezag heeft over het kind kan het formulier ondertekenen. Als de ouder geen ouderlijk gezag heeft, hoeft deze het formulier niet te ondertekenen. Het formulier is er ook in het Engels.

Het toestemmingsformulier is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd door de Koninklijke Marechaussee. Ook adviseert de Koninklijke Marechaussee om, voor zover mogelijk, aanvullende documenten mee te nemen: 

  • Paspoort en identiteitskaart van het kind;
  • Retourticket van het kind;
  • Recent uittreksel gezagsregister;
  • Recent uittreksel BRP van het kind;
  • Kopie van paspoort van toestemming gevende ouder(s).

En eventueel:

  • Uitspraak van de rechter over gezag en omgang;
  • Het ouderschapsplan;
  • Geboorteakte van het kind.

Het formulier en de documenten kunnen de Koninklijke Marechaussee helpen bij een snellere grenscontrole.

Het uittreksel BRP met daarop vermeld wie het gezag heeft (mits bekend bij de gemeente), kan aangevraagd worden bij Burgerzaken. Is dit niet bekend, of heb je een uitdraai nodig uit het gezagsregister, dan kun je terecht bij de Rechtbank in Lelystad.

Aanvullende akten of uittreksels

Sommige landen eisen naast het reisdocument van een kind ook akten of uittreksels. Het kan zijn dat je deze documenten moet laten legaliseren, bijvoorbeeld door het van een apostillestempel te laten voorzien. Bij Burgerzaken kun je terecht voor een Engelse of Franse legalisatiestempel. De burgemeester van Almere aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van het stuk. Maar beperkt zich tot het echt verklaren van de daaronder gestelde handtekening. 

Informeer vooraf bij de plaatselijke autoriteiten naar het legaliseren.  

Wanneer je de documenten bij de rechtbank moet laten legaliseren, kun je hiervoor bij de legalisatiebalie van de rechtbank terecht. Legaliseren kost 20 euro per document. De balie is geopend van 9.00 tot 16.30 uur. Omdat de bezetting minimaal is, adviseert de rechtbank je om van tevoren contact op te nemen via telefoonnummer 088 361 33 43.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening