Direct naar paginainhoud

Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

Je kunt afstand doen van je Nederlanderschap als je in het bezit bent van een andere nationaliteit. Dit doe je door een verklaring van Afstand af te leggen bij de balie van de afdeling Burgerzaken. Je moet dan ook je Nederlandse identiteitsbewijs inleveren. Maak hiervoor een afspraak. Kies voor de optie 'Naturalisatie/optie gesprek'. 

Door afstand te doen, word je een vreemdeling en moet je contact opnemen met de IND voor een verblijfsvergunning.

Nederlandse nationaliteit verliezen

Je kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. Je raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als je vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Daarnaast kan jouw Nederlanderschap worden ingetrokken, zelfs als je daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je fraude hebt gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure of als je voor een misdrijf tegen de Nederlandse Staat bent veroordeeld. Bijvoorbeeld een terroristische aanslag of massamoord. 

Gevolgen voor minderjarigen

Heb je kinderen onder de 18 jaar? In principe gaan minderjarigen mee in het verlies van de ouders. Er zijn echter meer uitzonderingen op de verliesregels. Een kind mag door het verlies niet staatloos worden (tenzij er nog een registratie van een andere nationaliteit moet plaatsvinden). Als het kind een zogenaamde 'derde generatie' kind is, behoudt het kind op die grond de Nederlandse nationaliteit. Minderjarigen van 12 jaar en ouder hebben inspraak op de afstandsverklaring, die door de wettelijke vertegenwoordiger namens hem wordt afgelegd.

Verlies Nederlandse nationaliteit minderjarige bij vervallen familieband

Minderjarigen verliezen het Nederlanderschap als de familieband vervalt, tenzij één van de ouders Nederlander is. Dit komt voor bij:

  • ontkenning van het vaderschap;
  • herroeping van een adoptie;
  • vernietiging van de erkenning (alleen als dóór erkenning het Nederlanderschap is verkregen; dus vóór 1 april 2003 of ná 1 maart 2009).

Naast verlies door het vervallen van de familieband, kunnen minderjarigen ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit kwijtraken. Dit kun je lezen in: Regelgeving verliezen Nederlandse nationaliteit door minderjarige.

Meer informatie vind je op Rijksoverheid.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening