Direct naar paginainhoud

Overlijden

Binnen 6 werkdagen na het overlijden moet je hiervan aangifte doen bij de gemeente. Dit kan via de uitvaartondernemer. Als je als nabestaande zelf aangifte wilt doen, kun je online hiervoor een afspraak maken.

Lukt het jou niet om online binnen 6 werkdagen na het overlijden een afspraak in te plannen, bel dan naar 14 036. Wij plannen dan een afspraak voor je in.

Meenemen naar jouw afspraak

  • jouw geldige identiteitsbewijs;
  • een verklaring van overlijden afgegeven door de de arts (A-verklaring);
  • een verklaring van de doodoorzaak, als je deze hebt gekregen (B-verklaring).

Voor uitvaartondernemers

Ben je uitvaartondernemer? Dan kun je online aangifte doen van overlijden. Je hebt hiervoor eHerkenning nodig met minimaal machtigingsniveau 2+.

Aangifte doen uitvaartondernemer

In het weekend en op feestdagen is er voor begrafenisondernemers een piketnummer: 06 527 836 88.

Op de hoogte brengen van organisaties

Van het overlijden maken wij een akte op. Wij verwerken het overlijden ook in de Basisregistratie Personen (BRP). Op die manier zijn overheidsinstanties meteen op de hoogte. Een aantal van deze overheidsinstanties zijn de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en de meeste pensioenfondsen. 

Andere organisaties, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, breng je zelf op de hoogte. Je gebruikt daarvoor het uittreksel van de overlijdensakte. Meestal krijg je dit uittreksel van de uitvaartverzorger. Je kunt ook zelf het uittreksel aanvragen.

Overlijden in het buitenland

Op de website van de Rijksoverheid vind je informatie hierover. 
Je kunt een buitenlandse akte in de Basisregistratie Personen (BRP) laten opnemen. Kijk voor meer informatie hierover op Buitenlandse documenten inschrijven.

Veelgestelde vragen overlijden

Moet ik toestemming vragen om as uit te strooien?

Het is belangrijk dat je zeker weet dat je de as uitstrooit op gemeentegrond. Als de grond waar je wilt uitstrooien bijvoorbeeld van een bewoner is, dan moet je altijd toestemming aan de grondeigenaar vragen. Het is ook belangrijk om de as niet te verstrooien naast een weg of fietspad. Dit is belangrijk omdat er anders een gevaarlijke situatie of overlast kan ontstaan voor voorbijgangers. Daarnaast is het niet toegestaan om as te verstrooien op speel- en vuilstortplaatsen.

Wat moet er met het rijbewijs en de reisdocumenten van de overleden persoon gebeuren?

De geldigheid van het rijbewijs vervalt bij overlijden. Je bent verplicht het rijbewijs in te leveren.

Voor reisdocumenten geldt ook een inleverplicht. Deze documenten kun je inleveren bij Burgerzaken. Dit doe je als je ze niet meer nodig hebt om zaken te regelen waarvoor identificatieplicht geldt. Zoals het opheffen van rekeningen. Je krijgt geen oproep om de identiteitskaart of het paspoort in te leveren. 

In mijn directe omgeving is iemand overleden, wat moet ik nu doen?

Als je kennis draagt van het overlijden, mag je volgens de wet aangifte van overlijden doen in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. In de meeste gevallen wordt deze taak overgenomen door een uitvaartonderneming.

Welke uitvaartvoorzieningen zijn er in Almere?

Almere heeft twee gemeentelijke uitvaartvoorzieningen:

Flevo uitvaartfaciliteiten exploiteert de begraafplaatsen, uitvaartcentra en het crematorium. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Flevo uitvaartfaciliteiten B.V. via telefoonnummer 036 535 72 00.

Waar regel ik een verlof tot begraven of cremeren bij overlijden in het buitenland?

Dit regel je bij de gemeente. Neem hiervoor telefonisch contact op via 14 036. Vanuit het buitenland bel je +31 36 539 99 11.

Kan ik bij de gemeente de erfgenamen van een overledene opvragen?

Nee, dit is niet mogelijk. Het is bij de gemeente niet bekend wie de erfgenamen zijn. We kunnen wel de naam en adresgegevens van de oudste nog in leven zijnde nabestaande doorgeven. Dit gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken van de aanvrager.

We geven niet alle nabestaanden door. Een uitzondering hierop is wanneer een notaris vraagt om een 'Staat van inlichtingen' ten behoeve van het opmaken van een verklaring van erfrecht.

Wat is een verklaring van erfrecht?

In een verklaring van erfrecht staat vermeld wie de wettelijke erfgenamen zijn van een overledene. De verklaring van erfrecht wordt aangevraagd door een executeur testamentair of een ander persoon die daar belang bij heeft, bijvoorbeeld erfgenamen voor het verdelen van de erfenis of voor het vrijmaken van een bankrekening van de overledene. De verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris.

Voor het opmaken van een verklaring van erfrecht vraagt de notaris bij Burgerzaken een 'Staat van inlichtingen' aan. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Alleen een notaris kan een 'Staat van inlichtingen aanvragen'.

De verklaring moet niet verward worden met een testament. In een testament kunnen ook niet-wettelijke erfgenamen worden genoemd.

Wat is de Wet op de lijkbezorging?

In de Wet op de lijkbezorging staat wat er moet gebeuren als iemand overlijdt. Een arts of lijkschouwer van de gemeente moet het overlijden eerst vaststellen. Een overledene moet vervolgens binnen zes werkdagen gecremeerd worden of begraven.

Er wordt alleen een beroep op de Wet op de lijkbezorging gedaan als niemand opdracht geeft om een uitvaart te regelen. Dit is het geval als overledenen geen familie of anderen hebben om de uitvaart te regelen. Als er wel nabestaanden zijn die weigeren de uitvaart te regelen, laat de gemeente de overledene cremeren. De kosten worden dan verhaald op de nabestaanden. 

Of de crematie in het kader van de Wet op de lijkbezorging plaatsvindt, is dus niet afhankelijk van de vraag of iemand de uitvaart kan bekostigen, maar van de vraag of er iemand is die de uitvaart regelt.

Waar vraag ik een afschrift/uittreksel van een overlijdensakte aan?

Je kunt het afschrift/uittreksel alleen aanvragen in de gemeente waar de persoon overleden is.

Is de persoon overleden in Almere? Kijk dan voor de aanvraag van het afschrift/uittreksel op de pagina 'Afschrift/uittreksel akte Burgerlijke Stand'.

Wat heb ik nodig voor het aanvragen van een afschrift/uittreksel van een overlijdensakte?

Voor het aanvragen van een afschrift/uittreksel van een akte uit het overlijdensregister heb je nodig:

  • jouw geldige identiteitsbewijs;
  • de volledige naam van degene die is overleden;
  • eventueel: document waarin staat waarom je het afschrift/uittreksel nodig hebt.

Wie mag een afschrift/uittreksel van een overlijdensakte aanvragen?

Iedereen kan een beknopt uittreksel van de overlijdensakte aanvragen. Uit het uittreksel mag de afstamming van de persoon op wie het uittreksel betrekking heeft niet blijken.

Een volledig afschrift mag aangevraagd worden door iemand met een gerechtvaardigd belang. Dat is vaak directe familie, maar kan ook een erfgenaam zijn, iemand die gemachtigd is, iemand die het nodig heeft om een gerechtelijke procedure te starten, een verzekeringsmaatschappij of een andere instantie. Het belang wordt per verzoek afgewogen. Bij twijfel nemen wij contact op met familie voor we tot het verstrekken van het afschrift/uittreksel overgaan.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening